На Рис 94 зліва наведена схема, особливо широко використовувана при малих напругах і великих токах У часи, коли ще не було сучасних кремнієвих діодів і тиристорів, це була загальноприйнята схема багатофазного випрямляча Вона називається шестифазної схемою з подвійною зіркою і відповідно до класифікації USAS має номер 45 Міжфазний трансформатор в цій схемі служить для повороту кута провідності діодів на 120 ° Тільки один діод включений між висновком обмотки трансформатора і навантаженням, так що ця схема істотно ефективніше, ніж бруківка трифазна схема, показана на Рис 94 справа (USAS номер 23) Але не все так просто Так, втрати в діодах в лівій схемі менше в 2 рази Але вторинні обмотки в цій схемі проводять тільки напівхвилі струму, що збільшує втрати, повязані з вихровими струмами, порівняно зі схемою, наведеною справа Міжфазний трансформатор ще більше збільшує втрати А ще капітальні витрати вище за меншої ефективності вторинних обмоток і необхідності використання межфазного трансформатора

Рис 94 Шестифазний схема з подвійною зіркою і бруківка трифазна схема випрямлячів

Ціна магнітних компонентів зазвичай набагато перевищує ціну напівпровідників, так що вибір тієї чи іншої схеми повинен грунтуватися не тільки на розрахунку короткочасних експлуатаційних витрат Слід враховувати і капітальні витрати, і вартість втрат Для багатьох споживачів це все може здатися навязливою рекламою, адже вони вже купили свої випрямлячі в надії на багато років роботи, та й міф про переваги ланцюгів з МІЖФАЗНОЇ трансформаторами міцно закріпився в промисловості Щоб прийти з ними до згоди, відзначимо, що виробники трансформаторів не часто дають гарантії на свої вироби при роботі їх на несинусоїдної струмі, і рідко від них почуєш що-небудь про додаткові втратах при полупериодного провідності обмоток і вихрових токах Caveat emptor1*

1( У перекладі з лат означає: «Так буде обачний покупець» – Прямуючи пер

Миттєве значення вихідного постійної напруги випрямляча з лінійною трансформатором є половиною від суми двох найбільш позитивних напруг на вторинних обмотках в разі, коли струм навантаження набагато більше струму намагнічування і діоди знаходяться в провідному стані кожні 120 ° Середнє постійна напруга становить 0891 від пікового напруги фаза-нейтраль і 1260 від середньоквадратичного значення цієї напруги При дуже малому струмі навантаження це напруга збільшується до 0955 від пікового і 1350 від середньоквадратичного, а кут провідності діодів становить тільки 60 °

У кожній з вторинних обмоток середньоквадратичне значення струму становить (1/3)1/2 = 05773 від вихідного струму випрямляча, а струм у первинній обмотці становить (2/3)1/2 = 08165 від вихідного струму випрямляча

Для мостової схеми середнє вихідна постійна напруга становить 0955 від пікового значення напруги між фазами або 1350 від його середньоквадратичного значення незалежно від навантаження, а діоди проводять струм завжди по 120 ° Середньоквадратичне значення струму в фазових проводах живлення мостового випрямляча становить (2/3)[3]/2 = 08165 від вихідного струму випрямляча У цих співвідношеннях не були враховані комутаційні явища, які будуть розглянуті в наступному розділі

Дві розглянуті вище схеми є лише малою частиною з різноманіття багатофазних випрямних схем Наприклад, трансформаторна конструкція, наведена на Рис 717, може бути використана для побудови 24-фазного випрямляча, особливістю якого є дуже мале збудження гармонік в мережі Тільки гармоніки порядку 24І ± 1 (23, 25, 47, 49 ..) збуджуються цією схемою У документі ANSI C342 ^ описано багато схем на всі випадки життя

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)