Велика науково-організаційна робота проводилася С М Смо-льскім в наукових журналах «Радіотехніка», «Електрозвязок», «Известия ВУЗів – Радіоелектроніка», «Известия ВУЗів – Радіофізика» в якості позаштатного рецензента статей з багатьох напрямків Вільно володіє англійською Читав лекції в закордонних університетах (Голландія, Мексика, Колумбія, Аргентина, Іран, Індія, ПАР)

С М Смольський опублікував близько 160 наукових статей, шість монографій і навчальних посібників У 2003 році у видавництві Artech-House (США) вийшла монографія С М Смольського, І В Комарова «Fundamentals of FM Short-Range Radar » Їм зроблено більше 100 доповідей (в тому числі проблемних лекцій) на різних конференціях

За підсумками багаторічних наукових і практичних досліджень нагороджений почесним знаком «Відмінник Міністерства машинобудування СРСР», почесною медаллю імені С М Рязанського Академії космонавтики (2000 р) За організацію наукової співпраці з університетами Республіки Польща рішенням Президента Польщі нагороджений орденом Лицарського Хреста «За заслуги перед Польщею» (2000 р) У 2003 році наказом міністра звязки Росії нагороджений значком «Почесний Радист» У 2006 році висунутий на почесне звання «Заслужений працівник освіти»

Є Почесним доктором Університету Сан-Хуан (Аргентина, 1997 р) і «Каджеш-Насер-Тузі Університету» (Ісламська Республіка Іран, 1995 р) Член Міжнародного Інституту електро-і радіоінженерів (IEEE) по секціях Освіта, Обробка Сигналів, Теорія кіл Дійсний член (академік) Міжнародної Академії інформатизації Міжнародної академії наук вищої школи Міжнародної електротехнічної академії Почесний член Міжнародної Корпорації випускників радянських навчальних заклад ІН-КОРВУЗ, що має статус ЮНЕСКО

С М Смольський – член двох спеціалізованих докторських і двох кандидатських рад Є дійсним членом Європейської асоціації міжнародної освіти, членом Ради Центрів міжнародного співробітництва Росії при Міносвіти РФ У ролі експерта з проблем міжнародної освіти залучається для оцінки проектів і пропозицій в різні фонди, в тому числі за завданнями європейських організацій Неодноразово виступав з проблемними доповідями в галузі міжнародної освіти на конференціях і симпозіумах різного рівня

З 2004 р – член Програмного комітету КриМіКо

Те the 60-year anniversary Professor Smolskiy Sergey Mikhailovich

Prof Smolskiy Sergey Mikhailovich was born on 2 January 1946 in Moscow In 1970 he graduated from MPEI (Radioengineering Faculty) In 1974 defended his CSc thesis, in 1993 – DSc thesis Since 1987 he worked as deputy pro-rector, 1990 – 2000 – MPEI pro-rector on international contacts In 1995 he was elected the head of Receiving devices chair (MPEI), where he works at present time as a Professor

His papers were published in “Radioengineering”, “Telecommunication”, “High school proceedings – radioeiectronics”, “High school proceedings – physics” He lectured in the foreign universities (Netherlands, Mexico, Columbia, Argentina, Iran, INDIA, SAR)

Prof Smolskiy published about 160 papers, six monographs and tutorials In 2003 Artech-House (USA) has published a monograph by Smolsky SM and Komarov IV «Fundamentals of FM Short-Range Radar» He presented over 100 papers at different conferences

For scientific collaboration with Polish universities Prof Smolskiy was awarded by Knight Cross (2000) In 2003 by order of Minister of Communication (Russia) he was awarded by the badge “Honored Radio Specialist”

Prof Smolskiy is Honorary Doctor of San-Juan University (Argentina, 1997) and “Kajesh-Naser-Tuzi” University (Iran, 1995) IEEE Member (chapters: Education, Signals Processing, and Network Theory) Full member of International Normalization Academy, International Academy of High-School Sciences, International Electrical Engineering Academy Honorary member of International Corporation of Soviet Graduates INKORVUZ, which has UNESCO status

Prof Smolskiy is full member of European Association of International Education He presented papers at different conferences and symposia in the field of international education

Since 2004 he is the member of CriMiCo Program committee

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р