Сергій Пантелеймонович Сітько – випускник фізичного факультету (1958 р) Київського державного університету, директор науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоровя України, доктор фізико-матема-тичні наук, професор Заслужений діяч науки і техніки України, шевальє Бельгійського королівства, академік технологічної академії

Народився 1 квітня 1936 р в м Києві в родині вченого-генетика Сітько Пантелеймона Онуфрійовича, в майбутньому зав кафедрою Київського університету та вчителі математики Віри Костянтинівни Батьки Сергія Пантелеймоновича були висококваліфікованими фахівцями і завжди займали чітку громадянську позицію, в період Великої Вітчизняної війни були партизанами У 1953 р С П Сітько вступив до Київського державного університет на фізичний факультет, який і закінчив в 1958 р за спеціальністю ядерна фізика

У 1958-1986 рр. працював на кафедрі ядерної фізики фізичного факультету університету викладачем, доцентом, професором, викладав курс ядерної фізики, спецкурси Основні наукові роботи цього періоду присвячені експериментальним дослідженням та застосуванню нейтронних генераторів з великою інтенсивністю потоків нейтронів і створенню високочутливих приладів і систем ядерної фізики, а також піонерським дослідженням фізики живого, зокрема ролі фізичних полів і випромінювань в структурно-функціональної організації живого У

1982 р проф С П Сітько разом з ректором університету проф М В Білим і канд фіз-мат наук Є О Андрєєвим відкрили існування власних характеристичних частот організму людини в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль

Надалі, починаючи з 1986 р, під керівництвом проф С П Сітько у створеному ним тимчасовому науковому колективі були розпочаті фундаментальні наукові роботи, які привели до створення нової науки – фізики живого і її складової – квантової медицини, пізнання природи живого Двічі (у 1995 р і в

2000 р) С П Сітько був номінований на Нобелівську премію

Ним опубліковано більше ніж 180 наукових робіт і 10 патентів (у тому числі в США, Китаї, Росії), а також книги: «Фізика швидких нейтронів» (1977 р), «Введення в квантову медицину» (1994 р), « Апаратурне забезпечення сучасних технологій квантової медицини »(1999 р)

С П Сітько – Президент Міжнародного благодійного фонду Сергія Сітько (з 1993 р), головний редактор журналу «Фізика живого» (з 1993 р), президент асоціації медичних фізиків України (з 1991 р), член Президії Українського біофізичного товариства (з 2001 р)

С П Сітько – заслужений діяч науки і техніки України (з 1992 р), Шевальє Бельгійського королівства і кавалер Великого золотого хреста Бельгії (1990 р), нагороджений орденом «Знак пошани» (1984 р) і медаллю «Білий хрест» ветеранів спецназу (2003 р) Статті про С П Сітько надруковані в таких виданнях: «Хто є хто в Києві» (1999-2000 р), «Імена України» (1999-2001 р), журналі «Фізика живого »(т 9, № 1, 2002 р) та численних газетних публікаціях

Те the 70-year anniversary of Professor Sitko Sergey Panteleimonovich

Prof Sit’ko Sergey Panteleymonovich is the graduate of physical faculty (1958) of Kiev State University, director of Scientific- Research Center of quantum medicine “VIDHUK” at Ministry of Health of Ukraine, Doctor of Science, Professor, Honored Worker of Ukraine in the field of science &amp technology, Chevalier of Kingdom of Belgium, holder of the Great Gold Cross of Belgium, Academician of Technological Academy

Prof Sit’ko was born on 1 April 1936 in Kiev For the period 1958-1986 he worked at the Chair of nuclear physics, where he gave lectures on nuclear physics and special courses During this period his basic works were dedicated to experimental research and application of neutron generators with high intensity neutrons flow high-sensitive devices creation physics of the alive In 1982 Prof Sit’ko together with the university rector Professor BELY and CSc ANDREYEV have found that in mm-waveband natural frequencies exist in human organism

Prof Sit’ko has found the new application for the practical medicine – quantum medicine and the new section of fundamental physics – physics of the alive After international examination, which has been held on requirement of Ministry of Ukraine in 1989, MRT is considered as the new trend in the field of medicine He has been twice nominated for Nobel Prize (1995 and 2000)

He published over 180 scientific papers and books “Fast neutrons physics” (1977), “Introduction to quantum medicine” (1994), “Instrumental supplying of advanced technologies of quantum medicine” (1999) Professor SITKO holds patents of Ukraine, Russia, China, USA

Prof Sit’ko is the President of Sitko International Fund (since 1993), editor-in-chief of “Physics of the Alive” magazine (since 1993), President of Ukrainian medical physicians association (since 1991), member of Presidium of Ukrainian Biophysical Society (since 2001)

Сергій Михайлович Смольський народився 2 січня 1946 р у Москві Закінчив Радіотехнічний факультет Московського енергетичного інституту (МЕІ) в 1970 році У 1974 р захистив кандидатську, в 1993 р

– докторську дисертацію Вчене звання професора отримав в 1994 р З 1987 р працював заступником проректора з наукової роботи, з 1990 р по 2000 р – проректором МЕІ з міжнародних звязкам У 1995 році обраний за конкурсом завідувачем кафедри Радіоприймальні пристрої МЕІ, на якій працює нині професором

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р