На рис 777 показаний приклад включення інтегральних мікросхем MAX770/71/72, що забезпечують вихідна напруга 9 В при вхідній напрузі 4 В Перетворювач на цих ІС схожий на попередній (рис 762), зібраний на ИС MAX1771, але його вихідна потужність менше У табл 711 вказані фірми, що поставляють компоненти схем (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, p 4-150)

Ріс777

Ефективний малопотужний підвищуючий перетворювач 4/9 В

Примітка до рис Залежність вихідної напруги UBbIX від величини опорного напруги UREF і опорів резисторів R1 і R2 виражається співвідношенням:

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)