Така приставка, що підключається до телефонного апарату, дозволяє візуально контролювати число імпульсів, що посилаються в лінію АТС при наборі номера абонента, що викликається Перевагою цього пристрою перед імпортними телефонними апаратами, які виводять на табло набирається з клавіатури номер, є те, що в даному випадку контролюється безпосередньо число імпульсів, що у лінію В імпортних ж апаратах висвічуються цифри, занесені в память телефонного апарату У разі будь-яких перешкод в лінію може надійти інше число імпульсів, що відрізняється від інформації на табло Крім того, описувана тут приставка може працювати не тільки з телефонним апаратом з кнопковим номеронабирачем, але і з апаратами, що мають дисковий номеронабиратель з механічними контактами Важливо лише, щоб частота імпульсних посилок становила 10 ± 1 імп / с

На рис 427 показана принципова схема роботи приставки

Датчиком імпульсів, що у лінію АТС, служить трансформатор Т1, обмотка I якого включається послідовно з висновками телефонного апарату Обмотка II – підвищує Імпульси, що виникають на ній, є двополярності На логічних елементах DD11, DD12, резисторі R1 і конденсаторі С1 виконаний вузол, еквівалентний по своїй дії інтегруючого ланцюга і триггеру Шмітта У результаті на виході елемента DD21 при наборі цифри формуються прямокутні імпульси, очищені від брязкоту контактів механічного номеронабирача

При появі першого імпульсу на виході логічного елемента DD13 зявляється напруга низького рівня, яке через ланцюг R2 VD1 швидко розряджає конденсатор С2 Напруга низького рівня, подане на вхід R мікросхеми DD2, дозволяє роботу лічильника, що входить до її складу На рахунковий вхід З мікросхеми DD2 подаються імпульси набору номера, змінюють стан лічильника

Рис 427 Принципова схема індикатора набирається номера (варіант 1) Рахункові імпульси впливають на вхід З своїм зрізом, а подача напруги низького рівня на вхід здійснюється по фронту першого імпульсу Таким чином, до моменту надходження зрізу першого імпульсу на вхід С мікросхема вже готова до роботи

Слід зауважити, що в режимі очікування на вході R мікросхеми DD2 є напруга високого рівня, яке встановлює всі тригери мікросхеми у вихідне (нульове) стан

Лічильник мікросхеми DD2 суміщений з дешифратором, виходи якого підключені до анодам цифрового світлодіодного індикатора HG1 Використано індикатор із загальним катодом, тобто запалювання відповідного сегмента відбувається при подачі на входи індикатора напруги високого рівня Щоб забезпечувалася робота дешифратора в коді високих вихідних рівнів, на вхід S мікросхеми подана напруга низького рівня

Транзистор VT 1 регулює подачу напруги низького рівня на катоди індикатора HG1 тільки в момент роботи лічильника в решту часу індикатор погашений Оскільки мікросхеми споживають дуже малий струм в статичному режимі (не більше 2-5 мкА), батарея GB1 від пристрою не відключається

По закінченні набору черговий цифри номера конденсатор С2 заряджається через резистор R3 до напруги високого рівня і лічильник встановлюється в початковий стан Постійна часу ланцюга R3 С2 обрана так, щоб протягом гарантованої паузи між пачками імпульсів набору (0,2-0,8 с) лічильники мікросхеми DD2 встановлювалися в початковий стан

Резистор R2 оберігає вихід логічного елемента DD13 від імпульсів струму, що виникають при перезарядці конденсатора С2 (обмежується вихідний струм логічного елемента, відповідний напрузі низького рівня на його виході)

Мікросхему К176ЛА7 можна замінити на К176ЛЕ5 або використовувати аналоги із серії К56Е Мікросхема К176ІЕ4 повних аналогів не має Діод VD1 – будь-який з серій Д9, КД503, КД509, КД510, КД521, КД522 В якості світлодіодного цифрового індикатора HG1 дозволяється застосовувати прилади типів АЛ304А .. АЛ304В, АЛ305Ж .. АЛ305Л, АЛС321А, АЛС324А Транзистор VT1 – КТ315, КТ503 з будь-якими буквами Конденсатори Cl, С2 – КМ-6, К10-17, К73-17 СЗ – К50-6, К50-16, К50-35 Як трансформатора Т1 використаний вихідний трансформатор від транзисторних приймачів будь-якого типу (ТВ-12 та ін), в якості обмотки I – обмотка з меншим числом витків Всі резистори – типу МЛТ або С2-23 Батарея GB1 – типу «Крона» або «Корунд»

Пристрій може бути зібрано в корпусі телефонного апарату, спільно з яким воно буде працювати, або в окремому корпусі як приставка до апарату

Налаштування індикатора номера полягає в підборі опору резистора R3: воно повинно бути таким, щоб протягом паузи між імпульсними посилками (0,2-0,8 с) конденсатор С2 встигав заряджатися до напруги високого рівня, що встановлює по входу R лічильники мікросхеми DD2 в початковий стан Оскільки тривалість паузи різна для різних типів номеронабирачів, резистор R3 слід підібрати індивідуально У деяких випадках може знадобитися підбір конденсатора С1, якщо лічильник мікросхеми DD2 буде неточно фіксувати число імпульсів, що надійшли з номеронабирача

Розглянута схема проста, але у неї є недолік: цифровий індикатор запалюється тільки під час набору цифр, а в паузах між імпульсними посилками гасне крім того, висвічуються всі цифри від 0 до набираемой, тобто индицируются всі проміжні стану лічильника (цифри мерехтять)

На рис 428 представлена ​​принципова схема другого варіанту індикатора набирається номера, в якому за рахунок деякого ускладнення відмічені недоліки усунені

Формувач імпульсів, виконаний на логічних елементах DD11 і DD12, нічим не відрізняється від вже розглянутої

Для усунення мерехтіння цифр під час набору довелося використовувати дешифратор К176ІД2 – перетворювач двійкового коду в код семисегментний індикатора, до складу якого входять також тригери, що дозволяють запамятати вхідний код Мікросхема (DD4) має чотири інформаційних входу для подачі двійкового коду: 1, 2, 4, 8 – і три керуючих входу Вхід S, як і в мікросхемі К176ІЕ4, визначає рівень вихідних сигналів, що збуджують сегменти цифрового індикатора Оскільки в даному випадку застосовується індикатор HG1 із загальним катодом, світіння відповідного сегмента досягається подачею напруги високого рівня з виходів дешифратора a-g Для забезпечення роботи дешифратора в коді високих вихідних рівнів вхід S зєднаний із загальним проводом

(При використанні разом з дешифратором цифрового індикатора з загальним анодом на вхід S слід було б подати напругу високого рівня)

Вхід До дешифратора управляє запалюванням / гасінням діагностуємих знака: при подачі на цей вхід напруги низького рівня індикація дозволена, при подачі напруги високого рівня відбувається гасіння знака

Вхід З управляє роботою тригерів памяті: при подачі напруги високого рівня тригери перетворюються на повторювачі, і зміна вхідних сигналів на входах 1, 2,4, 8 викликає відповідну зміну вихідних сигналів Якщо ж на вхід З подана напруга низького рівня, відбувається запамятовування сигналів, що були на входах дешифратора перед подачею напруги низького рівня на вхід С, і мікросхема НЕ реагує на зміну сигналів на входах 1, 2, 4, 8

Мікросхема К176ІЕ2 (DD3) – пятіразрядний лічильник, який може працювати як двійковий в коді 1-2-4-8-16 при напрузі високого рівня на керуючому вході А чи як декада з підключеним до виходу тригером при напрузі низького рівня на вході А Саме такий режим роботи використаний в даному випадку Вхід R служить для установки тригерів лічильника в нульовий стан подачею на цей вхід напруги високого рівня Перші чотири тригери лічильника можуть бути встановлені в одиничний стан подачею напруги високого рівня на входи S1 .. S8 незалежно від рівня напруги на вході R

На входи С1 або С2 подаються лічильні імпульси, причому по входу С1 лічильник реагує на фронт імпульсу, а по входу С2 – на зріз імпульсу В обох випадках на другий невикористовуваний вхід має бути подана напруга високого рівня

Після вивчення особливостей мікросхем лічильника і дешифратора зупинимося на роботі пристрою, звернувшись до його принциповою схемою (рис 428) і тимчасовим диаграммам (рис 429)

У початковому стані на виході логічного елемента DD12 присутній напруга низького рівня, на виходах DD13 і DD22 – високого На вхід R мікросхеми DD3 через резистор R6 подано напруга високого рівня, тому всі тригери мікросхеми знаходяться в нульовому стані На вхід З мікросхеми DD4 через резистор R8 і емітерний перехід транзистора VT1 надходить напруга низького рівня Транзистор VT1 закритий, і на входах

Рис 428 Принципова схема індикатора набирається номера (варіант 2)

Рис 429 Тимчасові діаграми лічильника і дешифратора

логічного елемента DD23, на верхньому за схемою вході елемента DD24 – напруга високого рівня На вході До дешифратора DD4 – напруга високого рівня, і сегменти індикатора HG1 погашені У черговому стані пристрій може знаходитися до тих пір, поки надійшли на обмотку I трансформатора Т1 імпульси виведуть пристрій з такого режиму

При наборі першої цифри номера фронт першого імпульсу на виході логічного елемента DD12 призведе до швидкої розрядки конденсатора С2 і встановленню на виході тригера Шмітта DD21, DD22 напруги низького рівня, яке швидко розрядить через резистор R7 і діод VD2 конденсатор С4, після чого на вході R лічильника DD3 встановиться напруга низького рівня, що дозволяє роботу лічильника

По кожному зрізу чергового імпульсу число, записане в лічильник DD3, збільшується на одиницю Закінчивши набір першої цифри номера через інтервал часу Т1-R3C2, тригер Шмітта DD21, DD22 переключиться в протилежний стан, і на виході диференціюються ланцюга R8 С5 сформується короткий імпульс, який впливає на вхід З мікросхеми DD4 При цьому інформація з тригерів лічильника DD3 перепишеться в дешифратор DD4 На період дії імпульсу перезапису відкриється транзистор VT 1, і конденсатори С6 і С7 через діоди VD4 і VD5 розрядяться до напруги, відповідного рівня лог О на входах логічних елементів DD23, DD24 (висновки 8, 9, 12 мікросхеми DD2) Постійна часу зарядки конденсатора С6 (ТЗ)-R9C6 становить близько 0,1-0,2 с, а конденсатора С7 (Т4)-R10C7 – близько 5-7 с У результаті спільного дії двох інтегруючих ланцюгів R9 С6 і RIO С7 напруга низького рівня на вхід К мікросхеми DD4 подається з затримкою ТЗ щодо моменту запису інформації, і після набору кожної цифри номера в протягом інтервалу ТЗ індикатор HG1 гасне Таке короткочасне гасіння введено для того, щоб візуально розрізняти дві однакові цифри номера За відсутності ланцюга R9 С6 дві, три і більше однакових цифр номера на індикаторі сприймалися б як одна цифра, оскільки перезапис по входу С відбувається практично миттєво і зміна однакових цифр на індикаторі HG1 непомітна для ока

Закінчивши набір номера, індикатор HG1 протягом інтервалу часу Т4 висвічує останню цифру, після чого пристрій знову переходить в черговий режим, споживаючи струм не більше 2-5 мкА, тому батарея GB1 підключена до елементів пристрою постійно

Затримка Т2-R6C4 необхідна для того, щоб скидання лічильника забезпечувався тільки після перезапису його стану в тригери дешифратора DD4 Сума величин Т1 і Т2 не повинна перевищувати тривалості гарантованої паузи між набором сусідніх цифр номера і залежно від типу номеронабирача становить 0,2-0,8 с Це слід враховувати при налаштуванні лічильника і дешифратора

Конденсатор СЗ підвищує чіткість роботи тригера Шмітта, блокуючи проходження коротких імпульсів перешкод на його вихід, конденсатор С7 покращує надійність роботи пристрою при збільшенні внутрішнього опору батареї GB1 наприкінці терміну її служби Резистори R2, R7, як і в першому варіанті пристрою, оберігають виходи відповідних логічних елементів від перевантаження по струму Діод VD3 необхідний для перезарядки конденсатора С5

Налаштування індикатора набирається номера полягає в підборі елементів, позначених на схемі зірочками: конденсатора С1 аналогічно схемі першого варіанту, резисторів R3, R6, R9, R10 до отримання необхідних значень часових інтервалів Т1 .. Т4 відповідно до тимчасових діаграмами роботи пристрою

Зауважимо, що включення в лінію АТС послідовно з телефонним апаратом обмотки I трансформатора Т1 не порушить нормальну роботу АТС, оскільки опір обмотки I постійному струму не перевищує 1-10 Ом, що в 100-1000 разів менше допустимого опору шлейфу лінії АТС

Джерело: Виноградов Ю А та ін, Практична радіоелектроніка-М: ДМК Пресс – 288 с: Ил (На допомогу радіоаматори)