Коли в підсилювачі змішуються два сигналу різних частот, можлива модуляція по ітуде високочастотного сигналу низькочастотним Така модуляція призводить спотворень, які отримали назву інтермодуляционних (ІМІ) На • с 617 показані основні елементи схеми вимірювання інтермодуляционних ис-лженій (генератор сигналів і фільтр верхніх частот) Генератор видає високоча-Тотнем сигнал (як правило, 7 кГц, використовуваний для стандартних перевірок у тих-iKe звукозапису), модульований низькочастотним сигналом (як правило, 60 Гц)

Ріс617

Схема вимірювань інтермодуляционних спотворень (ІМІ) _________________________

Примітка до рис Коефіцієнт інтермодуляційних спотворень (ІМІ) визначається за формулою:

Цей модульований сигнал подається на вхід підсилювача, вихід якого через фільтр верхніх частот підключений до осцилограф Фільтр верхніх частот видаляє низькочастотний (60 Гц) сигнал Тому єдиним сигналом, який повинен спостерігатися на екрані осцилографа, є сигнал з частотою 7 кГц Якщо ж на екрані спостерігаються будь-які сигнали з частотою 60 Гц, то їх присутність пояснюється результатом низькочастотної модуляції ВЧ сигналу

На рис 617 приведена також спрощена схема для вимірювання інтермодуляционних спотворень Фільтр верхніх частот пропускає сигнали частотою 200 Гц і вище Постійні резистори 40 і 10 кОм використовуються для того, щоб амплітуда сигналу частотою 60 Гц в чотири рази перевищувала амплітуду сигналу частотою 7 кГц (за умови, що амплітуди обох вихідних сигналів генератора рівні) За допомогою потенціометра опором 10 кОм встановлюється необхідний рівень змішаного 60 Гц / 7 кГц сигналу, який не викличе насичення підсилювача при вимірах

Для розрахунку коефіцієнта інтермодуляционних спотворень можна скористатися формулою, наведеною в примітці до рис 617

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)