У відповідності зі стандартом ANSI / IEEE Std 18-1980У) конденсатори для корекції потужності повинні застосовуватися відповідно до наступних рекомендацій, причому жодна з них не повинна бути порушена

1                                            Середньоквадратичне напруга не повинна перевищувати 110% від розрахункового значення

2                                            Пікове напруга не повинна перевищувати 120% від розрахункового значення

3 Середньоквадратичний струм не повинен перевищувати 180% від розрахункового значення (при цьому у деяких конденсаторів на 480 і 600 В ця межа становить 135%)

4 Твір середньоквадратичних значень струму і напруги не повинно перевищувати 135% від розрахункового значення

Розрахунки повинні виконуватися таким чином:

1 Середньоквадратичне напруга є квадратним коренем із суми квадратів всіх гармонік напруги, включаючи першу, прикладених до конденсатора Напруга першої гармоніки при цьому береться рівним максимальному напрузі мережі з урахуванням можливого зростання напруги через дії реакторів Напруги гармонік розраховуються за їх струмів з урахуванням реактивного опору конденсатора на відповідних частотах Обмеження на середньоквадратичне напруга обумовлено нагріванням діелектрика

2 Пікове напруга розраховується як пікова напруга першої гармоніки плюс пікові напруги всіх інших гармонік Bo-

I( ANSI / IEEE Std 18-1980 являетсядокументом Американського національного інституту стандартів та Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки, в якому стандартизовані вимоги та методи випробувань конденсаторів для компенсації реактивної потужності – Прямуючи пер

загально-то ймовірність того, що всі гармоніки складуться в потрібній фазі, невелика Здоровий глузд пропонує арифметично скласти напруги тільки найбільш значних за амплітудою гармонік і до результату додати середньоквадратичне напруги всіх інших Обмеження на пікова напруга обумовлено електричною міцністю діелектрика в конденсаторах і утворенням коронногоразряда

3 Середньоквадратичний ток розраховується так само, як середньоквадратичне напруга, з урахуванням всіх гармонік При цьому струм першої гармоніки слід відкоригувати, зважаючи на допуск на ємність конденсатора і прикладена до нього напруга Обмеження на середньоквадратичний ток обумовлені нагріванням висновків і фольги протікає струмом

4 Твір середньоквадратичних значень струму і напруги розраховується для кожної гармоніки окремо, а потім результати арифметично підсумовуються Реактивні опору конденсатора на частотах гармонік можуть бути використані для розрахунку напружень гармонік Це обмеження є в якомусь сенсі всеосяжним, а його застосування диктується досвідом

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)