Перевірка будь-якої схеми з компаратором полягає в зміні вхідного сигналу і перевірці подальшого за цим зміною вихідного сигналу Наприклад,

у схемі, показаної на рис 637, стан виходу компаратора має змінитися в той момент, коли струм фотодіода D1 досягне значення 1 мкА Для контролю слід закрити від світла фотодіод D1, виміряти напруга на виводі 7, а потім висвітлити фотодіод Як правило, при цьому напруга на виході буде перемикатися від нульового рівня до рівня, близького до -10 В

У схемах на рис 639 і 640 слід перевіряти вихідна напруга на навантаженні RHarp при зміні вхідної напруги вище і нижче значення UonopH (У прикладі використано значення 7,5 В) Як правило, вихідна напруга змінюється стрибком в діапазоні від нуля до приблизно 15 В Для схеми, наведеної на рис 639, напруга на виході зміниться до 15 В при зниженні вхідної напруги до 5 В і впаде до нуля, коли вхідна напруга зросте до 10 В Протилежний характер змін буде спостерігатися для схеми на рис 640

У схемі на рис 641 додаток змінюваного напруги до висновку UBX викличе або включення лампи L1, або її вимкнення (залежно від величини напруги) Якщо значення UBX більше UA або менше UB, Лампа буде вимкнена Вона буде включена тільки тоді, коли UBX менше UA, Але більше UB Діапазон напруг, при яких лампа залишається включеною, залежить від співвідношення опорів резисторів Rl, R2 і R3

Ріс641

Двухкомпараторная схема допускового контролю напруги з ламповим індикатором

У схемі на рис 642 на вхід подають синусоїдальний сигнал і спостерігають на виході меандр з тією ж самою частотою Амплітуда меандра визначається співвідношенням опору резистора зміщення RCMeiu і опорів дільника зворотного звязку R5/R6

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)