Ha рис 537 показаний підсилювач з вихідним струмом до 200 мА, використовуваний з підсилювачем LT1220 На рис 538 наведені осцилограми сигналів на вході (А) і виході (В) самого підсилювача потужності (без ІС LT1220) Загальна затримка становить близько 1 нс На рис 539 зображені осцилограми сигналів при

підключенні в схему ІС LT1220 і при підключенні до виходу 50-омной навантаження При подачі сигналу на вхід LT1220 (осциллограмма А) має місце певне обмеження швидкості наростання вихідної напруги (Осциллограмма В) (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 46)

Ріє 537 Схема

Ріс538

Осцилограми сигналів підсилювача потужності при його відключенні від ІС LT1220

Рис 539

Осцилограми сигналів підсилювача потужності з підключеною ІС LT1220 і 50-омной навантаженням

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)