Горбачов К Л, Козел В М, Ковальов К А Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки м Мінськ, вул П Бровки, д 6, 220013, Республіка Білорусь Тел: +375 (17) 938 994, e-mail: nilemc@bsuireduby

Анотація – Розглянуто питання спільного використання смуг радіочастот системами сухопутної рухомої служби стандарту IMT-2000 і діючими РЕЗ різного призначення

I                                       Введення

відповідно до Резолюції 212 (Переем ВКР-97) смуги частот 1885-2025 МГц і 2110 – 2200 МГц призначаються для використання на всесвітній основі адміністраціями звязку, намічати розгорнути системи Міжнародної рухомого звязку – 2000 (IMT-2000) При цьому смуги робочих частот 1885-1980 2010-2025 і 21102170 МГц були визначені для наземного сегмента, а смуги 1980-2010 і 2170-2200 МГц – для супутникового сегмента системи IMT-2000

У Європі розподіл РЧС для систем 3-го покоління визначається рішенням Європейського бюро радіозвязку від 30 червня 1997 р по впровадженню системи UMTS «Про виділення смуг частот для впровадження всесвітньої системи рухомого звязку (UMTS) »(ERC / DEC / (97) 07) У відповідності з даним рішенням наземному сегменту в Європі визначено такі ділянки смуг частот: 1900-1980 2010-2025 і 2110-2170 МГц Виділення смуги частот 1885-1900 МГц (15 МГц) UMTS не було вироблено в першу чергу через інтенсивного її використання цифровими системами бездротового доступу стандарту DECT При цьому смуги частот 1900-1920 МГц і 2010-2025Мгц призначені для роботи в режимі TDD на мікростільникову рівні, а смуги частот 1920-1980/2110-2170 МГц для роботи в режимі FDD на макросотовом рівні

Стратегія впровадження мереж 3-го покоління в умовах країн з перехідною економікою в першу чергу повинна бути націлена на впровадження макро-стільникових структур звязку, що вимагає виділення смуг частот 1920-1980/2110-2170 МГц

II                              Основна частина

відповідно до Регламенту Радіозвязку (РР) вся смуга частот 1920-1980МГц розподілена на первинній основі для ФІКСОВАНОЮ (ФС) і РУХОМИЙ (ПС) СЛУЖБ Крім того, в більшості країн входили до складу СРСР відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот між радіослужбами смуга частот 1940-2060 МГц також використовується діючими засобами повітряної радіонавігації (радіовисотоміру малих висот)

Смуга частот 2110-2170 МГц в с відповідно РР розподілена на первинній основі таким службам: ФС, ПС Смуга частот 2110-2120 МГц розподілена СЛУЖБІ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (СКІ) (далекий космос) (Земля – ​​космос) При цьому РЕЗ СКІ в країнах входили до складу СРСР в даній смузі частот практично не використовуються, в теж час у ряді країн у відповідності з національними таблицями розподілу смуг радіочастот між радіослужбами смуга частот 2060 – 2300 МГц може використовуватися засобами радіолокаційної служби

Інтенсивне використання зазначених смуг радіочастот діючими РЕЗ різного призначення в більшості випадків не дозволяє забезпечити виділення радіочастотного ресурсу для комерційної експлуатації мереж 3-го покоління в достатньому обсязі без проведення організаційно-технічних заходів щодо конверсії радіочастотного спектра У теж час, можливе виділення окремих смуг (номіналів) частот для проведення дослідної експлуатації фрагментів мереж стільникового звязку 3-го покоління на основі детального аналізу ЕМС При цьому мінімальний обсяг радіочастотного ресурсу для розгортання фрагмента мережі стільникового звязку IMT-2000 повинен становити не менше 2х5МГц

Розглянемо загальні принципи забезпечення ЕМС радіозасобів даних служб з мережами рухомого звязку 3-го покоління

Радіонавігаційна служба – представлена ​​радіовисотоміру малих висот типу РВ-3 і РМ-ЗМ

Детальний аналіз ЕМС показує, що спільна експлуатація РЕЗ радіонавігаційної служби з РЕМ мережі рухомого звязку IMT-2000 неможлива, оскільки при цьому можуть створюватися неприпустимі перешкоди для РЕЗ радіонавігаційної служби Таким чином, виділення радіочастотного ресурсу в обсязі 2х5МГц для розгортання мережі стільникового звязку стандарту IMT-2000 повинно здійснюватися поза смуги частот, виділеної для експлуатації РЕЗ повітряної радіонавігаційної служби, тобто у смугах частот 1920-1940МГц (відповідна дуплексна смуга радіочастот 2110-2130 МГц)

Радіолокаційна служба Можливі конфліктні ситуації: передавач РЕЗ радіолокаційної служби може створювати перешкоду приймачу абонентської станції IMT-2000, а передавач базової станції IMT-2000 – приймачу РЕЗ радіолокаційної служби

Впливом РЕЗ радіолокаційної служби на абонентські станції IMT-2000 в період проведення дослідної (не комерційною) експлуатації можна знехтувати

Критерій захисту від перешкод приймальних засобів радіолокаційної служби: максимально допустимий рівень перешкоди на вході приймача на 6 дБ нижче рівня власного шуму, приведеного до входу приймача [1] Розрахунок втрат поширення може бути проведений за методикою, викладеною в [2], для рівня перешкоди, що перевищує не більш ніж в 50% часу З урахуванням достатньої в більшості випадків територіального розносу РЕЗ радіолокаційної служби і базових станцій IMT-2000, повязаного з особливостями використання зазначених РЕЗ (РЕЗ радіолокаційної служби дислокуються поза межами великих міст, тоді як системи стільникового звязку в першу чергу забезпечують покриття мегаполісів), електромагнітна сумісність РЕЗ радіолокаційної та рухомої служб може бути забезпечена за рахунок достатнього частотного розносу несучих частот у межах смуги частот 2110-2130 МГц і відповідною орієнтацією передавальних антен базових станцій, в т

ч і за кутом місця, а також зниженням ефективної випромінюваної потужності в напрямку на РЕЗ радіолокаційної служби

Фіксована служба Можливі конфліктні ситуації: передавач РЕЗ фіксованої служби може створювати перешкоду приймачу базової станції ΙΜΤ-2000, а передавач абонентської станції ΙΜΤ-2000 – приймачу РЕЗ фіксованої служби

Впливом РЕЗ фіксованої служби на базові станції ΙΜΤ-2000 в період проведення дослідної (не комерційною) експлуатації можна знехтувати

Згідно [3,4] критерій захисту РЕЗ фіксованої служби, що використовує смуги частот в діапазоні 1-3 ГГц спільно з сухопутної рухомої службою, встановлений таким чином: «Максимальна сумарна перешкода від сухопутної рухомої служби, включаючи базові і рухливі станції, повинна бути такою, щоб зниження порогової чутливості приймача фіксованої служби не перевищувало 1 дБ при нормальних умовах поширення радіохвиль » Потужність помехового сигналу, що приводить до зниження на 1 дБ порогової чутливості (енергетичного запасу на завмирання) приймача РЕЗ фіксованої служби, на 6 дБ менше потужності власного шуму приймача, приведеного до входу [3, 4]

Потужність помехового сигналу від абонентських станцій мережі стільникового звязку відповідно до Рекомендації МСЕ-R F1334 розраховується для одного еквівалентного передавача перешкоди Еквівалентний передавач перешкоди вважається розташованим в центрі стільники, а число передавачів перешкоди вважається рівним числу абонентських станцій, що одночасно працюють в час найбільшого навантаження

Втрати поширення між передавачем перешкоди і приймачем РЕЗ фіксованої служби розраховуються за методикою [2], при цьому розрахунок ведеться для рівня перешкоди, що перевищує не більш ніж в 20% часу

Електромагнітна сумісність РЕЗ фіксованої і рухомої служби в період проведення дослідної експлуатації може бути забезпечена тільки за рахунок забезпечення необхідного частотнотерріторіального розносу, визначеного на основі детального аналізу помехового взаємодії

При необхідності одночасного розгортання декількох фрагментів мереж стільникового звязку стандарту ΙΜΤ-2000 різних операторів електромагнітна сумісність між фрагментами мереж згідно [5,6], а також стандартам ETSI TS 125 101 і TS 125104 виконуватиметься при рознесенні робочих номіналів радіочастот (радіоканалів) на величину, не меншу 5 МГц

III                                       Висновки

Повноцінне впровадження сучасних систем звязку

3 – го покоління в смугах спільного використання вимагає проведення комплексу заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу

Виділення окремих номіналів радіочастот для проведення дослідної експлуатації фрагментів мереж стільникового звязку стандарту IMT-2000 можливе на основі детального аналізу ЕМС за рахунок забезпечення необхідного частотно-територіального розносу і обмеження параметрів випромінювання базових станцій IMT-2000

IV                          Список літератури

[1] Recommendation ITU-R М1461-1 Procedures for determining the potential for interference between radars operating in the radiodetermination service and systems in other services

[2]  Recommendation ITU-R P452-10 Prediction procedure for the evaluation of microwave interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about 07 GHz

[3]  Recommendation ITU-R F758-2 Considerations in the development of criteria for sharing between the terrestrial fixed service and other services

[4]  Recommendation ITU-R F1334 Protection criteria for systems in the fixed service sharing the same frequency bands in the 1 to 3 GHz range with the land mobile service

[5]  Recommendation ITU-R M1225 Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000

[6]  Recommendation ITU-R M1455-2 Key characteristics for the International Mobile Telecommunications-2000 (IMT- 2000) radio interfaces

THE RADIO-FREQUENCY RESOURCE ALLOCATION PROBLEMS FOR DEVELOPMENT OF 3G SYSTEMS

Gorbachev K L, Kozel V М, Kavaleou K A

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 6, P Brovka Str, Minsk, 220013, Belarus Ph: +375(17) 2938994 e-mail: nilemc@bsuireduby

Abstract – Problems concerning sharing of the same frequency bands by systems IMT-2000 and systems in other services are considered

I                                         Introduction

strategy of 3G networks introduction in conditions of the countries with transitive economy should be aimed at introduction of macrocellular structures and demands first of all frequency bands allocation of 1920-1980/2110-2170 MHz

II                                        Main Part

Radio-electronic equipment of fixed radar and radio navigating radio services operates in frequency bands determined for development of 3G mobile communications in territory of the former USSR

The EMC analysis shows, that joint operation radionavigat- ing equipment with IMT-2000 equipment is impossible, as thus inadmissible interference for radionavigating equipment can be created

Electromagnetic compatibility of fixed, radar and mobile equipment during pre-production operation can be provided only by means of frequency and distance separations, determined on the basis of the detailed interference analysis

III                                       Conclusion

3G-communication systems development in same frequency bands demands complex of actions on a radiofrequency resource conversion

Radio frequencies allocation for pre-production IMT- 2000 networks operation is possible on the basis of the detailed EMC analysis as well as frequency and distance separations, restrictions of base stations IMT-2000 radiation parameters

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р