На рис 912 представлена ​​схема підключення АЦП ADC0816 17, що забезпечує вісім диференціальних входів, що реалізуються з використанням програмного забезпечення Всі 16 каналів поділені на пари позитивних і негативних входів Керуюча логічна схема (або мікропроцесор) підключає кожен канал диференціальної пари, зчитує обидва результату перетворення, а потім виробляє і \ віднімання Для виконання одного диференціального перетворення даний метод вимагає двох перетворень (по одному для кожного з двох входів) В результаті ефективний час диференціального

Рис 912

Простий 8-канальний диференційний АЦП

перетворення в два рази більше часу перетворення одного каналу, що трохи перевищує 200 мкс (за умови, що тактова частота дорівнює 640 кГц) Для отримання точних результатів напруги на диференціальних входах повинні бути стабільними під час проведення перетворень (Див «National Semiconductor», Application Note 258, 1994, p 597)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)