Позначення радіоприймача прямого посилення 1-V-2 показує, що він має один каскад посилення по високій частоті (1), детектор (V) і два каскаду посилення по низькій частоті (2) Приймач призначений для прийому декількох найбільш потужних радіомовних станцій середньохвильового або довгохвильового діапазону Принципова схема наведена на рис 22

Рис 22 Принципова схема 1-V-2Сігнал приймається магнітної антеною, яка містить коливальний контур LI, С1 За допомогою змінного конденсатора С1 здійснюється налаштування приймача на обрану радіостанцію Котушкою звязку L2 сигнал передається на базу транзистора Т1, включеного за схемою з загальним емітером і колекторної навантаженням у вигляді резистора R2 Конденсатор С2 є розділовим і перешкоджає замикання на емітер напруги зсуву, що надходить на базу транзистора через резистор R1 Таким чином, перший каскад виконує функції підсилювача високої частоти з активним навантаженням

З колектора транзистора Т1 посилений по високій частоті сигнал подається через розділовий конденсатор СЗ на базу транзистора Т2 для детектування Цей каскад зібраний також за схемою з загальним емітером і колекторної навантаженням На відміну від першого каскаду опір резистора R4 значно більше опору резистора R2 Тому смуга пропускання детекторного каскаду значно вже За рахунок нелінійної форми характеристики транзистора з амплітудно-модульованого сигналу виділяється сигнал низькочастотної обвідної, а високочастотні складові завдяки вузькій смузі пропускання детекторного каскаду через нього не проходять

З навантаження детектора R4 сигнал звукової частоти, через розділовий конденсатор С4 подається на вихідний каскад підсилювача звукової частоти Він зібраний на двох транзисторах ТЗ і Т4 з безпосереднім звязком між каскадами За допомогою резистора R5 на базу ТЗ подається напруга зсуву Навантаженням транзистора Т4 служить телефонний капсуль Тф1, яким відтворюється прийнятий звуковий сигнал Конденсатор С5 послаблює верхні звукові частоти, коригуючи їх підйом телефонним капсулем

Приймач живиться напругою від одного гальванічного елемента напругою 1,5 В

Магнітна антена збирається на стрижні з фериту марки 400НН плоского перерізу 20×3 мм і довжиною 100 мм Котушки намотуються виток до витка на паперових манжетах проводом ПЕЛВДО діаметром 0,15 мм Для прийому сигналу в довгохвильовому діапазоні котушки L1 і L2 відповідно містять 270 і 20 витків Для прийому сигналів в діапазоні середніх хвиль – 80 і 8 витків

Транзистори Т1 і Т2 типу П401 можна замінити на ГТ308Б, а замість транзисторів МП40 можна встановити ГТ108Б

Джерело: На допомогу радіоаматори Випуск 26: Інформаційний огляд для радіоаматорів / Упоряд В А Нікітін – М: НТ Прес, 2007 – 64 с: Ил – (Електроніка своїми руками)