Сітько с П Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» М3 України м Київ, вул Володимирська, 61-6, Україна, 01033, тел: (044) 287-11-26, факс: (044) 287-44-82, E-mail: sitko@ikievua

Анотація – Квантова медицина є медичним додатком нових уявлень про природу життя, які даються фізикою живого Відповідно до цих уявлень кожен самостійно функціонуючий живий обєкт знаходиться на четвертому щаблі квантової сходи природи, тобто є цілісною кванто-во-механічної структурою У цьому підході здоровий організм асоціюється з основним станом живого у своїй потенційній ямі, а стан хвороби розглядається як метастабільний стан Стандартне резонансне повернення з метастабільного стану в основний, яке реалізується на трьох попередніх щаблях квантової сходи (ядерної, атомної та молекулярної), відповідає лікуванню технологіями мікрохвильової резонансної терапії (МРТ)

I                                       Введення

Квантова медицина вважає, що передумовою лікування (краще сказати допомоги людям) має бути розуміння суті живого в його відмінності від неживого

Саме це розуміння внесла в квантову медицину її теоретична база – фізика живого – новий напрямок природознавства, що перетворило біологію та медицину з емпіричних у фундаментальні науки Тут доцільно нагадати, що сьогодні в природничих науках існує чітко визначене поняття фундаментальності Це науки, обєкти вивчення яких мають дискретні спектри власних характеристичних частот До відкриття прояву власних характеристичних частот людського організму [1], тобто до формування понять фізики живого, таких наук було три: ядерна, атомна і молекулярна фізики

На мій погляд, Вайськопф [2] був першим, хто звернув увагу світової наукової громадськості на те, що саме принципи квантової механіки – принципи тотожності і дискретності – і повязане з ними існування власних характеристичних частот забезпечують різноманітну стійкість світу на ядерному, атомному та молекулярному рівнях самоорганізації матерії Вайськопф ввів поняття про три щаблях квантової організації природи або, як часто говорять, про три сходинках квантової сходів Спираючись на добре відомі факти перекриття рівнів в енергетичних спектрах надмолекулярних структур (завдяки механізму екранування і сильного звязку в твердих тілах і рідини), Вайськопф вважав третій, молекулярний рівень останнім рівнем квантової організації природи і, відповідно, молекулярну фізику третьої і останньої фундаментальної наукою У той же час в природі, крім ядер, атомів і молекул, існує ще, принаймні, один кпасс обєктів, які також характеризуються різноманітною диференціальної стійкістю Це

– живі істоти Життя не є субстанцією, яка постійно змінює свою форму і структуру, як океан життя у відомому фільмі Соляріс. Землю, воду, повітря заселяють цілком дискретні представники флори і фауни Існують їх види, пологи, конкретні особини Їх схожість і відмінності стійки у часі: на будь-яких континентах ми розрізняємо кішок, собак, горобців і тд

Ми, люди, також схожі між собою, але кожен з нас має індивідуальні зовнішні риси, такі стійкі, що ми пізнаємо себе (в дзеркалі) і своїх знайомих при зустрічі Тобто виникає спокуса пояснити різноманітну диференціальну стійкість живого тими ж принципами квантової механіки – принципами тотожності і дискретності і, відповідно, живі системи розглядати як цілісні квантово-механічні обєкти *

II                              Основна частина

Мікроскопічні розміри не є необхідною умовою можливості застосування квантової механіки Про це свідчить наявність макроскопічних квантових ефектів: надплинності, надпровідності, ефекту Джозефсона Насправді необхідною умовою застосування квантової механіки є існування в системі єдиного самоузгодженого потенціалу Однотипні самоузгоджені потенціали визначають існування обєктів, які формують певні сходинки квантових сходів

Інакше кажучи, для створення цілісного макроскопічного квантово-механічного обєкта необхідною умовою є виникнення ефективних дальнодействующих сил в обмеженому енергетичному (частотному) діапазоні, які б у кожному обєкті створювали б когерентні багатомодові поля по типу лазерних

Достатньою умовою існування макроскопічного квантово-механічного обєкта на своїй сходинці квантової сходи Вайскопфа є наявність механізму самопідтримки такого типу полів характерного спектрального складу, який визначається активними центрами, безумовно, за наявності позитивної енергії їх звязку

Такі умови реалізуються в живих системах

Дійсно, як показав Фреліх [3], частоти власних коливань цитоплазматичних мембран всіх живих систем припадають на діапазон (10 ^ ° н-10 ^ ^) Гц Це означає, що саме в цьому діапазоні повинні спостерігатися ефекти резонансного посилення вибіркових мод, повязаних з реакцією на зміну просторових структур геному в процесі реплікації ДНК, транскрипції РНК, трансляції білків У цьому контексті важливим є існування відкритого Мітчеллом [4] так званого протонного транспорту, на який витрачається значна частина енергії метаболізму клітин і який постійно підтримує величезну напруженість електричного поля на цітоплазматічеНеобходімо віддати належне Вайськопф: схематично зображуючи свою квантову сходи, він ще в 1972 році накреслив і четвертий щабель з дискретними енергетичними рівнями – Як рівень життя Без коментарів, просто як геніальне передбачення [2]

ських мембранах (приблизно 10 ® В / см) Саме цей факт і може (потенційно) перетворити кпеткі (точніше, їх мембрани) на активні центри створення і підтримки власного когерентного поля організму в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль

Але, враховуючи те, що в хімічному складі організму переважає вода, яка інтенсивно поглинає електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону хвиль, необхідна умова для виникнення генерації когерентних мод ще не є достатньою, хоча сприятливі для цього умови існують {hv «КТ) ■ У цьому випадку співвідношення ймовірності індукованих переходів до спонтанних значно перевищує одиницю

Тому відповідь на питання, чи перебуває реальна ситуація в живих організмах за порогом нерівноважного фазового переходу до когерентному станом, повинні дати спостереження і дослідження

Фізика живого і квантова медицина радикально змінили цю ситуацію Виявилося, що організм проявляє всі ознаки цілісної квантовомеханічною системи, основний стан якого відповідає здоровю, а метастабильное – хвороби

Дійсно Перехід з метастабільного в основний стан, як і на трьох попередніх сходинках квантової сходи, під час лікування здійснюється резонансним чином завдяки електромагнітним квантам мм-діапазону, енергія яких забезпечує перехід системи з метастабільного стану в таке збуджений стан, з якого каскадний перехід в основний стан (здоровя) відбувається за правилами відбору з більшою ймовірністю, ніж повернення у метастабільний стан

Як відомо [5, 6], базисної технологією квантової медицини є мікрохвильова резонансна терапія (МРТ), яка в медичній практиці використовує потоки з спектральної щільністю (10 ^’ -10 °) Вт / Гц см ^ Саме ця щільність відповідає ліченим квантам мм-діапазону

Дослідження показали, що максимальна ефективність МРТ спостерігається у випадках, коли дія джерела електромагнітного випромінювання мм-діапазону направлено на біологічно активні точки (ВАТ) організму, які збігаються з точками акупунктури і, як уже згадувалося, розміщені переважно на зовнішніх ходах меридіанів, намальованих на скульптурних зображеннях людини китайськими мудрецями понад 5000 років тому

За уявленнями фізики живого, формування меридіанній системи організму починається на

14  тижні розвитку ембріона У цей час тверднуть і перетворюються на кістки хрящі, що на фундаментальному рівні супроводжується спонтанним порушенням симетрії: біжать хвилі відбиваються від нігтів, формуючи динамічну інтерферентними картину у вигляді стоячих хвиль, яку кожен може спостерігати у вигляді папілярного малюнка на подушечках власних пальців рук і ніг [8]

Формування меридіанній системи у вигляді динамічних хвилеводів здійснюється в результаті відображення біжать хвиль з одного боку, від кісток, а з іншого – від зовнішньої поверхні шкіри при попаданні на неї під кутом повного внутрішнього відображення [8] Стабільність меридіанній системи при роботі суглобів забезпечується обовязковим розміщенням ВАТ в центрі згину кожного суглоба кінцівок

Таким чином, крім анатомо-морфологічних структур організму, які ми бачимо очима, існує (причому реально існує, бо вимірюється [9]) те, що неможливо побачити очима – так званий електромагнітний каркас людини, або, якщо бути точніше в науковому розумінні, власне когерентне поле людини в міліметровому діапазоні електромагнітних хвиль Це поле створюється завдяки електромагнітної активності кожної кпеткі організму, але після його утворення воно координує, синхронізує і спрямовує роботу кожного органу, кожної структури організму і в утробі матері, і після народження дитини в продовження всього його життя Враховуючи те, що геном кожної соматичної кпеткі конкретного організму однаковий, саме завдяки створенню і функціонуванню цього когерентного поля та електромагнітного каркаса – реалізується геном, тобто не так, як вважалося до цих пір іскпючітельно шляхом біохімічних перетворень в кпетках (їх розподілом і напрацюванням білків)

Крім обслуговування росту організму, ці процеси (реплікація ДНК, транскрипція РНК, трансляція білків і ін) реалізуються ще й у тих випадках, коли когерентне поле організму не відповідає його анатомо-морфологічної структурі

Це відбувається в двох ситуаціях Перший випадок відповідає ситуації, коли зовнішні фактори (удари, падіння, поранення тощо) порушують морфологічну структуру організму, створюють невідповідність між електромагнітним каркасом і його реалізацією в конкретному місці (наприклад, в рані) Другий випадок реалізується в ситуації, коли внаслідок яких-небудь надзвичайно потужних зовнішніх впливів виникає деформація когерентного поля, воно перестає відповідати геному і поступово навязує анатомо-морфологічної структурі свою деформацію, яку неможливо ліквідувати методами медикаментозної терапії Так виникають хронічні захворювання

Викладений підхід дозволяє по-новому підійти до вирішення багатьох добре відомих проблем біології Для прикладу розглянемо дві з них: проблему «сміттєвих генів» («garbage genes») і проблему загоєння ран

Існування близько 98% генів, які нібито не беруть участь у передачі спадкової інформації, вважається чи не найболючішим парадоксом на сучасному етапі розвитку біології У підходах фізики живого цієї проблеми не існує, оскільки вважається, що всі 100% генів геному беруть участь у формуванні власного когерентного поля організму в мм-діапазоні електромагнітних хвиль (електромагнітного каркаса) За законами квантової механіки, потенційні ями типу Ландау-Хакена вздовж меридіанів, які в цьому підході розглядаються як граничні цикли Пуанкаре, заповнюються енергетичними рівнями, переходи між якими відповідно до правил відбору формують спектр власних характеристичних частот конкретного організму Саме на цей спектр ретранслюється спадкова інформація геному Він (спектр) є універсальним паспортом організму і, як я вже писав, візуалізується у вигляді папілярних візерунків на подушечках пальців рук і ніг, які з позицій фізики живого є ні чим іншим, як динамічними інтерференційними зображеннями на опуклих екранах від прямих і відбитих від нігтів власних характеристичних хвиль організму [8]

У здоровому організмі, квантова система якого не має метастабільних станів, електромагнітний каркас є самоузгодженим з анатомо-морфологічної структурою Для підтримки такого стану біохімічні механізми ділення кпеток та напрацювання білків повинні вкпю-чаться лише час від часу і в певних місцях організму, саме в тих, де невідповідність між структурою когерентного поля і його морфологічної реалізацією починає перевищувати певний поріг Це трапляється в ситуаціях, коли навіть в природних умовах час життя певних кпеток або тканин обмежена Наприклад, для епітеліальних тканин або еритроцитів Нагадаємо, що час життя еритроцитів людини становить 120 діб, і щомиті їх гине і утворюється в селезінці і печінці близько 2,5 млн Для постійної підтримки таких процесів когерентне поле організму дійсно використовує лише дуже незначну частину геному

Зовсім інша картина повинна реалізовуватися під час ембріонального розвитку (морфогенез, формоутворення) і в постнатальний період, при пошкодженнях електромагнітного каркасу або анатомоморфологіческой структури організму У всіх цих ситуаціях в залежності від конкретних умов у ланцюгу «геном – власне когерентне поле – ана-Томо-морфологічна структура» виявляється задіяною значна частина генома, аж до ста відсотків [1]

Для прикладу розглянемо буденну ситуацію, яка може статися з ким завгодно Ви порізали палець Чому рана заживає

З наших позицій феномен загоєння пошкодженого (порізаного) пальця знаходить таке схематичне пояснення У місці поранення знищено певну кількість клітин, але електромагнітний каркас – власне когерентне поле організму – залишається, тому що він створювався мільярдами і мільярдами кпеток організму, які несуть однакову спадкову інформацію Невідповідність між структурою когерентного поля організму (яка реалізується за допомогою спектра його власних характеристичних частот і описує на універсальному електромагнітному мовою всі деталі будови тіла і його функціонування) і деформованої в зоні поранення морфологією запускає стандартні і вже достатньо відомі механізми ділення кпеток та напрацювання конкретних білків саме в місці пошкодження (реплікація ДНК, транскрипція РНК, трансляція білків) Ці процеси повинні відбуватися під контролем електромагнітного каркасу доти (як вже було відмічено), поки невідповідність між каркасом (який представляє те, що повинно бути) і морфологічної структурою в місці пошкодження не стане менше, ніж поріг чутливості системи, яка реалізує цей механізм звязку Трохи вище було підкреслено вираз «схематичне пояснення », бо я дійсно жодним чином не претендую на розкриття деталей механізму формоутворення Поки що все це схема, але схема реальна, яка базується на сучасних наукових уявленнях [3, 7, 10], медикобіологічних та фізичних вимірах [11, 12], разючих клінічних результати [13, 14], які протягом 20 років отримані при лікуванні сотень тисяч хворих в багатьох країнах світу

Квантова медицина (і, відповідно, її базова технологія – мікрохвильова резонансна терапія – МРТ) спрямовані на відновлення саме електромагнітного каркасу людини Запатентовані технології діагностики і терапії квантової медицини [15] дають можливість встановити порушення в тих чи інших меридіанах і усунути їх

Важливо зауважити, що процедури над ВАТ здійснюються потужностями, які несуть лічені кванти (10 ^ ^ -10 ^ °) Вт / Гц см ^ Самі точки впливу звичайно розміщені дистально – на кінчиках пальців рук і ніг, іноді – в інших місцях, але впливати безпосередньо на рану або хворобливе місце категорично забороняється Перше і дуже важливе правило МРТ формулюється так: ніколи не впливати безпосередньо на вогнище захворювання

Сучасні технології квантової медицини («Сітько-МРТ») забезпечують усунення болю практично у 100% пацієнтів, навіть у важких онкологічних хворих, яким вже не допомагають знеболюючі та наркотики На жаль, це ще не означає, що у всіх випадках надання допомоги важким і «невиліковним» хворим ми їх можемо врятувати як від самої хвороби, так і від наслідків загальноприйнятих методів західної медицини: хірургічного втручання, хіміотерапії та опромінення Але майже завжди можемо поліпшити якість їх життя: максимально продовжити її без вживання наркотиків і інших хімічних препаратів, без болю і страждань, зберігаючи пацієнтові людську гідність і дозволяючи йому спілкуватися з рідними та близькими до останнього дня Таким чином, зникають обєктивні підстави для розмов про евтаназію

У закпюченіе статті я хотів би звернути увагу на філософський аспект концепцій фізики живого

Я неодноразово підкреслював, що всі живі істоти є макроскопічними квантовомеханічними обєктами, які підпорядковані законам квантової механіки (починаючи з її принципів) У той же час ми звикли ставитися до себе і до живих істот, які нас оточують (люди, собаки, кішки, птахи та ін) як до звичайних макроскопічними обєктам, які підпорядковані законам кпассіческой механіки Згідно з цими законами ми рухаємося, на нас діють сили гравітації та інерції, у вільному стані ми займаємо становище з мінімумом потенційної енергії, наші кінцівки і щелепи працюють за законами важелів Більше того, мільйони хімічних реакцій в структурах організму здійснюються за законами хімічних перетворень, тих самих, які спостерігаються і можуть відтворюватися поза організмом

Що ж таке живий організм: квантово

механічний обєкт, обєкт класичної механіки або надзвичайно складний компютер, який визначає послідовність хімічних перетворень, напрацювання відповідних інгредієнтів і тп?

І те, і інше, і третє І дещо більше Під «великим» я розумію «особливу точку», навколо якої розгортаються в утробі матері події формування електромагнітного каркасу Математично це відповідає рішенню Пуанкаре нелінійних диференціальних рівнянь у вигляді граничних циклів на фазовій площині навколо особливої ​​точки В ембріональний період і протягом усього життя розвиваються і підтримуються синергетичні сценарії [16], звані ієрархіями дисипативних структур На різних перетинах площин пізнання вони характеризують живе і як цілісний квантовий обєкт, і як складну компютеризовану фабрику, і як обєкт кпассіческой механіки

Особлива точка знаходиться, і, я впевнений, завжди буде перебувати поза пізнавальних можливостей науки Механічний і хімічний аспекти життя вивчаються існуючими медико-біологічними науками Фізика живого і квантова медицина вивчають фундаментальний квантово-механічний рівень живого

III                                  Висновок

Таким чином, як бачимо, вже перші кроки нових наук – фізики живого і квантової медицини, які базуються на розумінні того, що життя є четвертим фундаментальним рівнем квантової організації природи, дозволяють по-новому підійти до вирішення глобальних завдань біології та медицини Тому природним було б сподіватися, що й практична медицина якнайскоріше врахує ці нові уявлення про природу життя і з цих позицій перегляне існуючі технології лікування, з тим, щоб декпарірованний гасло медицини третього тисячоліття – «життя без болю» реалізувати вже в цьому десятилітті

IV                           Список літератури

[1] Андрєєв е О, Бшій М У, Стько С П Прояви ВЛАСНА характеристичностью частот орган1зму людини / / Доп АН УРСР Сер Б – 1984 – № 10, с 56-59

[2]           Victor F Weissl<opf: Physics in the Twentieth Century: Selected Esseys The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1972 (Russian translation:

B         Вайськопф: Фізика в двадцятому столітті / / Москва, Атомиздат, 1977, с 267 (с 46-53)

[3]           IHerbert Frohlich (Ed): Biological Coherence and Response to External Stimuli // Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo 1988 (p 268)

[4]           IVIitchell P Chemiosmotic Coupling and Energy Transduction, 1968

[5] CimbKO C П, Мкртчян Л 14 Введення в квантову медицину / / Київ: Паттерн 1994 с 146 {Sitl

[6] Сітько С П, Скрипник Ю А, Яненко А Ф Апаратурне забезпечення сучасних технологій квантової медицини / / Київ: «ФАДА, ЛТД», 1999, с 200

[7] S / f / (o S Р, Andreev Е А, Dobronravova IS The Whole as a Result of Self – Organization / / Journal of Biological Physics v16 (1988) p 71-73

[8]           Sitl<o S P, Gizl<o V V Towards a Quantum Physics of the Living State // Journal of Biological Physics, v18, №1 (1991), p 1-10

[9] Pftys / cs of the Alive (Ф1зіка живого) V6 № 1 (1998), весь том

[10] БріжікЛ С, Сремко О О зумовленості сол1тонамі електромагн1тне віпром1нювання та саморегуляц1я ме-табол1чніх процеав / / Physics of the Alive, v9, № 1 (2001), P 5-11

[11] Козакова Я Г, Свєтлова С Ю, Суботіна Т І, Яшин А А Морфологічний і біофізичний аналіз кістковомозкового кровотворення у щурів при впливі низькоінтенсивного електромагнітного КВЧ-випромінювання / / Вісник нових медичних технологій, Тула 1999 тVI, № 3-4, С 39-41

[12] Поніжитися Г В, понеже С Г, Ніжельська А І Фізичні аспекти вимірювань мікрохвильового електромагнітного випромінювання людини / / Physics of the Alive, v9, № 2 (2001), P 33-54

[13] Біняшевський EB та ін Збірник методичних рекомендацій та нормативних актів мікрохвильової резонансної терапії (МРТ) – Київ, 1992, 128 с МСІП Оберіг IS BN 5-87168-014-3 МОЗ Украта

2004 М Крохвільова резонансна терап1я у практічн1й д1яль-HOCTi с1мейного л1каря (Медічн1 рекомендації) Кі1в МОЗ Украта

[14] Атьков С П Спос1б м1крохвільово1 резонансно тера-πΐϊ С П С1тька Патент Украта № 2615 в1д 15031994 Сітько С П «Спосіб С П Сітько мікрохвильової резонансної терапії» Патент Російської Федерації № 2053757, від 10021996 Sitl

[15] Добронравова 1/1 С Фізика живого як феномен пост-некласичної науки / / Physics of the Alive, v9, № 1 (2001), p 85-95

HUMAN GENOME REALIZATION FROM THE VIEWPOINT OF PHYSICS OF THE ALIVE

S p Sitко

Scientific Researcii Center of Quantum iViedicine “ViDHUK&quot

61-B, Voiodimirsiia Str, Kyiv, 01033, Ui<.raine Tei: (044) 287-11-26, fax: (044) 287-44-82,

E-mail: sltko@lkievua

Abstract – Quantum Medicine is the medical application of the new notions about the nature of life, which are given by Physics of the Alive In accordance with these notions any free functioning alive object sites on the fourth step of the nature quantum ladder, ie one is the whole macroscopic quantum mechanics entity In the scope of this approach “the healthy organism” is associated with the ground state of the alive in its potential “well” and disease as a metastable state The standard resonance discharge of metastable state to the ground one, which is usually realized on three previous steps of quantum ladder (nuclear, atomic and molecular) in case of the alive, conforms to the treatment with the technologies of the microwave resonance therapy (MRT)

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р