Якщо резистор підключити до джерела живлення, його ще називають джерелом електрорушійної сили, що справедливо – саме він створює силу, що змушує рухатися заряджені частинки, так от, якщо резистор підключити до джерела ЕРС, то по ньому протікає струм, на резисторі падає напруга, на ньому виділяється потужність (P = U * I), яка розсіюється у вигляді тепла Всі ці процеси активно відбуваються до тих пір, поки джерело живлення підключений до резистори

У будь-який момент часу, використовуючи закон Ома, ми можемо визначити падіння напруги на резистори, якщо знаємо величину струму, що протікає через нього, і знаємо величину опору Власне, для постійного струму це досить зробити один раз А для змінного

Змінний струм на відміну від постійного змінюється від одного моменту часу до іншого Але, якщо ми можемо визначити падіння напруги на резистори в даний момент часу, то, знаючи опір, можемо обчислити і струм в даний момент часу, що протікає через резистор Закон Ома працює в цьому випадку так само, як і у випадку з джерелом постійної напруги Звичайно, для наступного, обраного нами моментів часу, розрахунок слід провести заново

Змінна напруга, що змінюється за законом синуса, легко розрахувати для будь-якого моменту часу Зазвичай математичний вираз записують у наступному вигляді: U = A * sin (2πft) У цьому виразі величина A – це постійна, яку називають амплітудою синусоїдальної напруги Функція синуса періодична, що означає – напруга буде повторюватися через рівні проміжки часу, звані періодом Ці проміжки часу можна визначити через частоту змінної напруги f, період – величина обернено пропорційна частоті, тобто, T = 1 / f

На перший погляд з змінною напругою працювати вкрай незручно – не обчислюються ж нескінченну кількість значень напруг для кожного моменту часу Щоб обійти ці труднощі вводять поняття чинного напруги Це таке змінну напругу, яка надає таку ж дію на резистор, як і постійна напруга такої ж величини Між амплітудою змінної напруги і діючим значенням існує простий звязок: Uдейств = K * A, де k – це коефіцієнт, що дорівнює кореню квадратному з двох На практиці це значення приймають рівним 141

З діючим значенням можна працювати так само, як зі значенням постійної напруги Таким чином, струм через резистор буде дорівнює: I = U / R Тут U – діюче значення змінної напруги, а R – Опір Коли ми говоримо, що напруга в мережі 220 В, то ми маємо на увазі діюче значення напруги (сьогодні його прийнято називати середньоквадратичним)

Дія змінної напруги на звичайний резистор з визначення не відрізняються від дії постійної напруги Схоже, але не зовсім така дія надає змінну напругу на такі елементи, як конденсатор і індуктивність Опір звичайного резистора називають ще активним опором А про опір конденсатора й індуктивності змінному струму ми поговоримо далі

Джерело: Гололобов ВН, – Самовчитель гри на паяльнику (Про електроніці для школярів і не тільки), – Москва 2012