На рис 529 показана схема з фотодиодом, розроблена спеціально для тих випадків, коли необхідно виміряти енергію світлового імпульсу (або рада світлових імпульсів) Схема являє собою інтегратор з дуже високою швидкодією Ключ S1 забезпечує скидання заряду Ключ S2, включений одночасно з S1, забезпечує компенсацію помилки, обумовленої зарядом перемикання ключа S1 Якщо відсутня фототок (осциллограмма А на рис 530) і ключ Sl замкнутий, то A1 функціонує як заземлений по входу повторювач При цьому напруга на виході A1 (С) залишається рівним 0 В A1 починає працювати в якості інтегратора, як тільки розімкнеться ключ Sl

У цьому стані інтегратор готовий до прийому та інтегруванню імпульсів фотоструму При попаданні світлового потоку на фотодіод (імпульс на осцилограмі В означає світлову спалах, «видиму» фотодиодом) починається інтегрування сигналу Напруга на виході інтегратора A1 після закінчення світлового спалаху характеризує повну енергію світлового імпульсу При калібруванні закрийте фотодіод від світла та встановіть таке значення ємності подстроечного конденсатора, щоб напруга на виході A1 було рівним нулю відразу після перемикання ключів Sl і S2 У схемі використовуються конденсатори з полістироловим діелектриком (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 42)

Рис 529 Схема з фотодиодом, редназначенная для вимірювання енергії світлового потоку

Рис 530 Осцилограми сигналів підсилювача з фотодиодом при імпульсному освітленні

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)