Цей пристрій в відсутність абонента веде підрахунок числа надійшли до нього викликів Така інформація може становити певний інтерес для абонента

Вхідні каскади сигналізатора (рис 420) аналогічні відповідним каскадам попередніх сигналізаторів з індуктивними датчиками На виході елемента DD15 (висновок 8) формуються прямокутні імпульси, період яких відповідає періоду проходження викликів, що поступають Ці імпульси не є відгуком

Рис 420 Принципова схема сигналізатора числа викликів

пристрою на все що надійшли дзвінки, а являють собою реакцію сигналізатора на групи дзвінків, що подаються одним абонентом При надходженні першого дзвінка конденсатор СЗ швидко заряджається до напруги високого рівня через резистор R6 і діод VD1 За час паузи між двома дзвінками (4-5 с) ​​конденсатор не встигає розрядитися, і напруга високого рівня на виході формувача зберігається протягом дії всієї групи дзвінків По завершенні дії викличних посилок конденсатор СЗ розряджається через резистори R7 і R8, і на вхід З мікросхеми DD2 надходить один імпульс

Мікросхема К176ІЕ4 (DD2) являє собою двійковій-десятковий лічильник з дешифратором, керуючим роботою семисегментного цифрового індикатора Її вхід С – рахунковий, вхід S служить для вибору режиму роботи вихідних каскадів: при дії на вході S напруги високого рівня стан лічильника визначається напругою низького рівня на його виходах, при дії на вході S напруги низького рівня – напругою високого рівня на виходах лічильника Установка лічильника в початковий стан забезпечується подачею напруги високого рівня на R-вхід, для чого потрібно натиснути кнопку SB2 «Скидання» Кнопка SB1 «індикація» служить для виведення необхідної інформації: через її контакти подається харчування на нитку розжарення люмінесцентного індикатора HGE

Наявність двох лічильників (С1 і С2) дозволяє робити підрахунок числа надійшли дзвінки до 99 При одному лічильнику найбільше число підраховуваних викликів, що дорівнюватиме 9

Цифрові індикатори (HG1, HG2) можуть бути як люмінесцентними, так і світлодіодними Кнопки SB1 і SB2 – КМ1, МП7, П2К

Можна також заборонити прослуховування з паралельного телефонного апарату Схема зєднання апаратів, що виключає прослуховування розмови з одного з них, показана на рис 42 Е Умовно назвемо апарат Е1 основним, а Е2 – додатковим Дія приставки, що включає елементи VD1, VD2, VS1, засноване на тому, що при занятті лінії АТС апаратом Е1 напруга в лінії падає від величини 60-100 В до 10-15 В Цього напруги виявляється недостатньо для відкривання стабілітрона VD2 і тиристора VS1 У результаті абонент Е2, який зняв трубку в той час, коли абонент Е1 веде розмову, не зможе почути розмову, оскільки тиристор VS1 буде закритий Але якщо лінія АТС вільна, то абонент Е2 може зняти трубку, набрати номер і встановити зєднання При вхідному виклику абонент Е2 також може зняти трубку і вести розмова (в апараті Е2, так само як і в Е1, прозвучить дзвінок) Проте якщо під час заняття лінії абонентом Е2 абонент Е1 зніме трубку, то апарат Е1 включиться в лінію, а Е2 відключиться від неї Отже, абонент Е1 має пріоритетом по відношенню до Е2 Щоб жоден з абонентів не мав пріоритету по відношенню до іншого, слід апарат Е1 підключити до лінії через таку ж приставку, що і Е2

Елементи приставки можуть розташовуватися всередині корпусу телефонного апарата або являти собою окремий вузол

Джерело: Виноградов Ю А та ін, Практична радіоелектроніка-М: ДМК Пресс – 288 с: Ил (На допомогу радіоаматори)