При вимірі КСВ антену слід розташовувати на відстані не менше 4 .. 5 м від землі і місцевих предметів Довжина кабелю, що зєднує антену з вимірювальним приладом, не повинна перевищувати 6 .. 7 м Коефіцієнт стоячої хвилі кімнатних антен, значення, якого становить, як правило

Рис 69

2 —— 3 або більше, можна виміряти в приміщенні При цьому антена повинна бути

на можливо більшій відстані від металевих предметів (батареї, електропроводки і т д) і не ближче 2 .. 3 м від стін Для підвищення достовірності результатів можна виміряти КСВ в декількох точках приміщення і розрахувати середнє значення

Найбільш точні результати вимірювань можна отримати при використанні спеціалізованих приладів заводського виготовлення для вимірювання КСВ (табл 14) Якщо такі прилади відсутні, то слід скористатися іншими способами вимірювань, які відносно прості і дозволяють оцінювати КСВ з достатньою для практики точністю

Вимірювання КСВ за допомогою приладів для дослідження АЧХ У радіоаматорського практиці широко поширені прилади для дослідження АЧХ Якщо такий прилад має вбудовану детекторні голівку, як, наприклад, прилад для дослідження АЧХ ΧΙ-19Α, то вимірювання КСВ можна виконувати сле

Найменування і марка приладу

Діапазон частот, МГц

Межі виміру, КСВ

Хвильовий

опір,

Ом

Вимірювач КСВ панорамний:

РК2-47

20

.1250

1,05.

5

50 і 75

Р2-102

10

.2140

1,03.

5

50

Р2-98

10

.2140

1,05.

5

75

Р2-73

10

.1250

1,7..

5

50 і 75

Р2-100

10

.2140

1,03.

5

50

Вимірювачі комплексних коефіцієнтів передачі Р4-11, Р4-37

1

.1250

1,03.

2

50 і 75

таким чином Перемикач роду роботи встановити в положення Вихід,, перемикач Діапазони МГц-в положення, відповідне робочому діапазону частот антени До гнізда Вихід підключити коаксіальний кабель з хвильовим опором 75 Ом (РК 75-9-12, РК 75-9-13) довжиною 30 .. 40 м Вільний кінець цього кабелю залишити ненаруженним (холостий хід) При цьому на екрані приладу буде спостерігатися хвилеподібна крива, близька за формою до синусоїди (рис 70, а) Така форма кривої пояснюється тим, що в процесі хитання частоти вхідний опір довгого разомкнутого на кінці кабелю, підключеного до гнізда Вихід, багаторазово змінюється від короткого замикання до холостого ходу При цьому реактивний опір, шунтуючі детекторну голозку, змінюється від нуля до нескінченності, проходячи всі проміжні значення Відповідно до зміни шунтирующего реактивного опору змінюється рівень сигналу на екрані приладу, що і призводить до появи на екрані хвилеподібною кривої Якщо далі до вільних кінця довгого кабелю підключити антену або іншу навантаження, що має активну складову опору, то розмах кривої на екрані зменшиться (рис 70,6) у звязку зі зменшенням меж зміни вхідного » опору довгого кабелю при гойдання частоти

Значення КС В може бути визначено за формулою

КСВ = (А + В) / (А-В),

де А і В – повний розмах кривої на екрані приладу, мм або см, при ненавантаженому кінці довгого кабелю і за підключеної антени відповідно

При КСВ антени, близькому до одиниці (повне узгодження), хвилеподібна крива перетворюється на пряму лінію, так як вхідний опір довгого узгодженого кабелю, підключеного паралельної детекторної голівці, не залежить при цьому від частоти і при гойдання частоти опір, шунтуючі детекторну голозку, залишається постійним

У деяких типах приладів для використання АЧХ (наприклад, прилад ΧΙ-42) вбудована детекторна головка відсутня Тому в таких випадках схему вимірювання потрібно видозмінити До вхідного гнізда приладу підключають виносну прохідну детекторні голівку з комплекту приладу, а до виходу головки – кабель довжиною 30 .. 40 м Випрямлена напруга з детекторної головки подається на вхід підсилювача вертикального відхилення променя (вхід підсилювача постійного струму) В іншому методика вимірювань залишається колишньою – вимірюється розмах А хвилеподібною кривої на екрані при розімкнутому кінці довгого кабелю, потім розмах У цій кривій при підключенні випробуваної антени до кінця цього кабелю Значення КСВ визначають за наведеною вище формулою

Джерело: Капчинский JI М, Конструювання і виготовлення телевізійних антен – 2-е вид, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 00 с: Ил – (Масова радіобібліотека Вип 1216)