Напругою зміщення нуля (вхідною напругою зсуву) ОУ називається така напруга, при подачі якого на вхід вихідна напруга буде дорівнює нулю Вхідним струмом зсуву ОУ називається різниця вхідних струмів підсилите ля Зазвичай використовується наведене до входу значення напруги зсуву нуля, так як вихідні параметри ОУ залежать від зворотного звязку

Вплив напруги зсуву нуля і вхідного струму зсуву полягає в тому, що вхідний сигнал повинен компенсувати деяке початкове зміщення на вході, перш ніж зявиться вихідний сигнал Крім того, при відсутності вхідного сигналу існує деякий постійний зсув початкового рівня на виході Наприклад, якщо у ІС підсилювача напруга зсуву нуля складова r 1 мВ і на його вхід поданий сигнал такої ж величини, то на виході підсилювача ніякого сигналу не буде Якщо ж збільшити вхідний сигнал до 2 мВ, посилюватися буде тільки частина сигналу, що перевищує рівень 1 мВ

Схема для вимірювання напруги зсуву нуля і вхідного струму зсуву ОУ наведена на рис 626 Вихідна напруга вимірюється в двох режимах: Ej (Sl замкнутий – R3 закорочені) і Е2 (Sl розімкнуть – R3 включені в ланцюг)

При рівності опорів R1, R2 і R3 значенням, показаним на схемі (рис 626), припустимо, що величини напруг рівні: El = 83 мВ, E2 = 363 мВ Тоді

Ріс626

Схема вимірювань напруги зсуву і вхідного струму зсуву ОУ

Примітка до рис Типові значення схемнос елементів: R1 = 51 Ом, R2 = 5,1 кОм, R3 = 100 кОм

Ослаблення синфазного сигналу

Для цього параметра існує кілька визначень, прийнятих в літературі (наприклад, коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу, КОСС) Однак для вимірювання ослаблення синфазного сигналу, незалежно від використовуваного визначення, необхідно в першу чергу визначити посилення ОУ в режимі з розімкнутої зворотним звязком на необхідній робочій частоті Потім для вимірювання ослаблення синфазних сигналів треба зібрати схему, наведену на рис 627 Далі потрібно збільшувати синфазное напруга (тієї ж частоти, на якій вимірювалося посилення в режимі з розімкнутої зворотним звязком) до тих пір, поки на виході чи не зявиться сигнал, рівень якого можна надійно виміряти При цьому не можна перевищувати значення максимально допустимого вхідного синфазного напруги, наведеного в технічних умовах За відсутності інформації про його величиною слід обмежитися максимально допустимим значенням вхідної напруги для даної ІС

Для спрощення розрахунків слід збільшувати вхідна напруга до тих пір, поки значення вихідної напруги не досягне цілої величини (наприклад, 1 мВ, як показано на рис 627) Далі необхідно обчислити значення еквівалентного

вхідного диференціального сигналу Для цього потрібно розділити отриману величину вихідної напруги на значення посилення в режимі з розімкнутої зворотним звязком Наприклад, для значення коефіцієнта посилення в режимі з розімкнутої зворотним звязком, рівного 100, та вихідної напруги, рівного 1 мВ, величина еквівалентного диференціального вхідного сигналу складе: 0,001 / 100 = 0,00001

Після цього виміряйте вхідна напруга, при якому вихідна напруга дорівнювало 1 мВ, і для визначення ослаблення синфазного сигналу розділіть отримане значення на величину еквівалентного диференціального сигналу У розглянутому прикладі можна обчислити вхідна напруга (при якому вихідна напруга дорівнює 1 мВ), а потім змістити десяткову кому на пять розрядів Наприклад, якщо вихідний сигнал дорівнює 1 мВ при напрузі вхідного синфазного сигналу 10 В, а коефіцієнт посилення – 100, то коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу складе 1 000 000 Отриманий результат можна виразити в децибелах (120 дБ по напрузі)

Вплив нестабільності напруги живлення

Вплив нестабільності напруги живлення виражається відношенням зміни напруги зсуву нуля ОУ до викликав його зміни напруги живлення У ряді технічних умов розмірність цього коефіцієнта вказується в мілівольтах або мікровольтах на вольт (мВ / В або мкВ / В), що вказує на зміну напруги зсуву нуля ОУ (вимірюється в мілівольтах або мікровольтах) щодо зміни напруги харчування (у вольтах) У деяких випадках використовується величина, що визначає ослаблення впливу напруги живлення, яка вимірюється в децибелах

Незалежно від прийнятого визначення для вимірювання цього параметра використовується схема, представлена ​​на рис 626 Методика вимірювань аналогічна наведеної вище, за винятком того, що змінюється напруга харчування (з кроком 1 В) Зміна напруги зсуву нуля ОУ при зміні напруги живлення на 1 В і є величиною ослаблення впливу напруги живлення (якщо необхідно, вона може виражатися в децибелах) Схема, зображена на рис 626, може бути використана і при харчуванні підсилювача від двох джерел У цьому випадку напруга одного джерела живлення змінюється (з кроком 1 В), тоді як напруга другого джерела залишається без змін

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)