Рісб87

Детектор з вікном

На рис 687 зображена двухкомпараторная ІС MAX993 у схемі детектора з вікном (двухпорогового дискримінатора) Для наведених значень порогових напруг (5,5 В – верхня межа і 4,5 В – нижній) величини опорів резисторів Rj, Rj і R3 складають 249,61,9 кОм і 1 МОм відповідно Перевірити ці значення можна за допомогою наступних співвідношень (UBEPX – Верхнє, а йниж – Нижнє граничне напруга):

Примітка до рис Верхнє граничне напруга UBEPX – 5,5 В, нижнє граничне напруга UtfH% (~> 5 В

Інші порогові значення можуть бути задані підбором номіналів опорів Rj, R2 і R3 відповідно до вищенаведених співвідношеннями («Maxim New Releases Data Books>, 1995, p 3-57)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)