Електрообладнання поліграфічних машин і автоматичних комплексів поліграфічного виробництва слід розглядати у вигляді двох взаємоповязаних частин Перша частина – це системи автоматичного управління головними і допоміжними електроприводами Друга частина – системи автоматичного управління, контролю та діагностики технологічних параметрів поліграфічного процесу, стану технологічної машини і електроприводів Вони являють собою складні електромеханічні системи, в яких роль електроприводу не обмежується перетворенням електричної енергії в механічну, а, як вважав академік І І Артобольовський, є основним структурним елементом технологічної машини, що реалізує якісний технологічний процес і необхідну її продуктивність, а також забезпечує енергозберігаючий характер протікання всіх процесів Приблизно в 80% поліграфічного обладнання потрібні регульовані електроприводи постійного і змінного струмів, що забезпечують силові параметри поліграфічного обладнання Типовий регульований електропривод складається з силового перетворювального пристрою, передавального (кінематичного) механізму, електродвигуна і керуючого пристрою, що включає різні командні елементи та органи, системи управління силовими перетворювачами і елементи збору інформації про стан технологічного процесу, технологічної машини і самого електроприводу Силовий перетворювач погоджує параметри мережі живлення з параметрами виконавчого електромеханічного перетворювача електроенергії – електродвигуна, а також управляє параметрами, які надходять на електродвигун, відповідно до функціональних сигналами пристрою управління, що будується в основному на мікропроцесорній основі Силові перетворювачі мають різне схемне побудова і залежно від призначення проектуються на основі одноелементних силових вентилів або на основі модульної конфігурації, у складі якої є декілька окремих силових елементів, зібраних за певною схемою

ЕЛЕМЕНТИ І ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ

Загальне положення Структурно будь датчики складаються з двох взаімоствя-занних блоків: чутливого елемента (сенсора) і перетворювача Склад і конструкція сенсора визначається типом вимірюваної фізичної величини і методом її сприйняття, особливостями розміщення сенсора в вимірюваної середовищі і наявними перешкодами вимірюванню з боку навколишнього середовища Роль перетворювача полягає в сприйнятті вихідний характеристики або вихідного сигналу сенсора його перетворенні в електричний сигнал посиленні до необхідного рівня обчислювальної обробці Сучасний перетворювач складається з аналого-цифрового перетворювача, програмованого мікропроцесора з оперативним і постійним модулями памяті і мережевого контролера для передачі вихідних сигналів датчика іншим засобам автоматики Таким чином, сучасним датчиком вважається мікропроцесорне багатофункціональне програмований вимірювальний засіб, що підтримує звязок з типовими цифровими мережами Таке вимірювальний засіб отримало найменування «інтелектуальний датчик »

Джерело: Бєляєв В П, Шуляк Р І, «Електронні пристрої поліграфічного обладнання», Білоруський державний Технологічний університет, Мінськ, 2011 р