На рис 653 приведена ІС MAX9687, яка у ролі швидкодіючого (600 МГц) вихідного компаратора з режимом вибірки-зберігання Входи

Ріс652

Схема балансування нуля

Примітка до рис Для інтегральної мікросхеми MAX402 опір резистора R – 10 кОм, для MAX403 – R = 2 кОм

дозволу вибірки-зберігання можуть управлятися від стандартної логічної схеми з емітерний звязками Якщо на вході LE присутній сигнал високого рівня, а на інверсному вході LE – низького рівня, то компаратор працює в звичайному режимі Коли ж на вході LE присутній сигнал низького рівня, а на LE – високого, виходи компаратора встановлюються в логічні стану, що визначаються умовами на вході на момент перемикання в режим зберігання Якщо функція вибірки-зберігання не використовується, вхід LE слід заземлити, а вхід LE залишити непідключеним Затримка проходження сигналу перемикання – 1,4 нс час запамятовування – 0,5 нс тривалість імпульсу дозволу вибірки-зберігання – 2,0 нс напруги джерел живлення – +5 В і -5,2 В («Maxim New Releases Data Book», 1993, p 3-39)

649 Компаратор з ЕСЛ виходом

Схема, представлена ​​на рис 654, за своїми функціями аналогічна наведеної на рис 653, але в ній відсутній режим зберігання Затримка часу проходження сигналу становить 1,3 нс («Maxim New Releases Data Book», 1993, p 3-41)

Рис 653 Надшвидкодіючі компаратор з ЕСЛ виходом і керованим режимом вибірки-зберігання

Примітка до рис Виходами ІС є відкриті емітери, до которш повинні підключатися зовнішні токозадающіх резистори Опір резисторів варіюється від 50 до 200 Ом при підключенні до напруги -2,0 В або від 240 Ом до 2 кОм при підключенні до напруги -52 В Розташування висновків інтегральної мікросхеми наведено для виду зверху

Рис 654 Компаратор з ЕСП входом

Примітка до рис Виходами ІС є відкриті емітери, до яких повинні підключатися зовнішні токозадающіх резистори Опір резисторів варіюється від 50 до 200 Ом при підключенні до напруги -2,0 В або від 240 Ом до 2 кОм при підключенні до напруги -5,2 В

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)