Потиліцин Н п, Білоножко М А ТОВ «Бета ТВ ком» вул Університетська, 112, м Донецьк, 83004, Україна тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Рис 2 Структурна схема оптичного приймача Fig 2 Optical receiver structural scheme

Анотація – Вимірювання АЧХ пристроїв, у яких входи і виходи рознесені на великі відстані вимагає використання більших довжин коаксіальних кабелів При цьому через втрати в кабелях (особливо в НВЧ діапазоні) знижується динамічний діапазон виміру АЧХ, який міг би забезпечити вимірювальний прилад Пропоноване технічне рішення – «оптичний рукав» дозволяє сигнал до вимірюваного пристрою доставляти по оптоволокну з мінімальними втратами (шляхом модуляції інтенсивності випромінювання лазера DFB-1310hm сигналом ГКЧ) Перед вимірюваним пристроєм проводиться зворотне перетворення оптичного сигналу в електричний і, тим самим, вирішується завдання вимірювання АЧХ з «глибиною виміру», близької до динамічному діапазону вимірювача

I                                       Введення

Оптичний рукав може також знайти застосування в антеною вимірювальній техніці при подачі каліброваного сигналу на антени Розширення діапазону модулюючих частот оптичного рукава до 20 ГГц додатково забезпечує ще і мобільність вимірювання, т к на цих частотах використовують, як правило, вже хвилеводну техніку

Fig 3 Optical receiver

II                              Основна частина

Структурна схема наведена на рис2, його зовнішній вигляд – на рис 3 Схема практично не вимагає пояснень, відзначимо тільки, що фільтр Ф1 пропускає низькочастотні сигнали управління від

Рис 1 Вимірювач LFM-500M в режимі вимірювача АЧХ з використанням оптичного рукава

Fig 1 LF М-500 М measuring device in AFC mode using optical transmitter

Puc 3 Оптичний приймач

На рис 1 показано підключення передавача оптичного рукава до ГКЧ вимірювального приладу LFM-500M [1] У передавачі використаний DFB-лазер 1310HM потужністю ЮдБм Сигналом ГКЧ в діапазоні частот від 5 МГц до 6000МГц проводиться модуляція інтенсивності лазера (індекс модуляції порядку 40%) Занадто великий індекс модуляції призводить до появи другої гармоніки, при невеликому індексі відбувається деградація відносини сигнал / шум на виході приймача При зазначеному індексі модуляції рівень шумів на частоті бГГц склав мінус 90дБс/Гц при відбудові від несучої на 50кГц, при придушенні другої гармоніки порядку 50дБ Нерівномірність АЧХ оптичного рукава в зазначеному діапазоні частот не перевищувала ± 2дБ

генератора ГКЧ, а комутатор і детектор потрібні для додаткового калібрування АЧХ самого оптичного рукава, яка втім відбувається автоматично і не вимагає втручання оператора При використанні оптичного рукава в автономному режимі для забезпечення зміни рівня сигналу на виході оптичного приймача, (при збереженні постійним індексу модуляції) в приймач введений атенюатор, з регулюванням 30 дБ і кроком 1 дБ

III                                  Висновок

Ha підприємстві на даний момент ведуться роботи по створенню оптичного рукава з модулюючим функцією від 5 МГц до 20 ГГц

OPTICAL TRANSMITTER

Potylitsin N P, Belonozhko M A

Betatvcom Ltd

Universitetskaya str 112, Donetsk, 83004, Ukraine Ph/fax: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm donetsk ua

Abstract – Measuring of AFC devices with far-spased input and output requires greater lengths of coaxial cables Because of cable loss (especially in UHF range) dynamic range of AFC measuring is decreasing The device proposed provides signal transfer to the device measured via optical fiber with minimum loss (by laser DFB-1310nm radiation rate modulation using sweep-frequency generator) Optical signal reverse conversion into electric signal is carried out before the device measured

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р