На рис 919 і 920 приведені робочі алгоритми інтерфейсу АЦП / МП для режиму управління переривань і режиму введення / виводу Кожен з цих алгоритмів

Ріс919

Алгоритми інтерфейсу АЦП / МП для режиму управління переривань

Примітки до рис:

* – Блоки використовуються тільки в тому випадку, коли сигнал окоту пия перетворення EOC надходить безпосередньо на вхід переривання центрального процесора

** – Блоки використовуються moib-

ко тоді, коли переривання від різних джерел обєднуються разом

*      # * – Б юк використовується при про

граммно скиданні три єра переривання

**** – Переривання можуть бути дозволені в будь мо мент після скидання апаратного npe-

Рис 920 Алгоритми інтерфейсу АЦП / мікропроцесор для режиму введення / виведення

може використовуватися з АЦП ADC0816/17, але процедура введення виведення зазвичай вимагає підключення додаткових зовнішніх компонентів У режимі введення виведення мікропроцесор (або центральний процесор) періодично звертається до АЦП, який сприймається як порт ввода/виво- да по відношенню до центрального процесора У режимі управління переривань АЦП може переривати роботу мікропроцесора аналогічно пристрою памяті З точки зору розробника системи, головне – забезпечити прийом мікропроцесором сигналу закінчення перетворення від АЦП (EOC, див рис 94) Хоча реальна організація циклів зчитування та запису мікропроцесорів різна, більшість з них видає вихідні сигнали адрес і даних (під час запису) на системні шини Через деякий час активізується або зчитує, ліоо записуючий стрибає певної тривалості Керуюча логічна схема интерфеис повинна визначити стан шин адреси даних та ініціювати подальші дії Для АЦП ADC0816 17 ці деіствіе повинні передбачати наступне:

1 Завантажити адресу каналу

2 Почати процес перетворення

3 Зафіксувати закінчення перетворення (виокрем

лити сигнал EOC)

4 Вважати результуючі дані

Перераховані функції виконуються шляхом декодування стробов читання записи, адрес і даних Після декодування формуються сигнали дозволу зчитування адреси (ALE) і запуску (START), потім фіксується поява імпульсу закінчення перетворення (EOC) і, нарешті, зчитуються дані (Див «National Semiconductor», Application Note 258, 1994, p 605)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)