Давиденко Е А НТУУ «КПП» Інститут телекомунікаційних систем Індустріальний пер2, м Київ, 03056, Україна тел: +380-44-241-76-99, E-mail: helen@itsntu-kpi kievua

Анотація – У доповіді проведено порівняльний аналіз існуючих платформ управління навчанням, застосовуваних як для дистанційного, так і для традиційного навчання, з коротким оглядом їх можливостей, переваг і недоліків для виявлення оптимального рішення при виборі платформи

I                                       Введення

в даний час актуальна проблема забезпечення дистанційного навчання як у ВНЗ так і в комерційних приватних установах Для того щоб швидко і якісно організувати дистанційне навчання для своєї організації, застосовуються так звані LMS (Learning management system) – системи управління електронним навчанням, істотно полегшують цей процес Ці системи можна порівняти з ядром, до якого кожна організація додає свою начинку у відповідності зі своїми вимогами

II                              Основна частина

Розглянемо дві популярні платформи (системи), які добре зарекомендували себе на практиці:

IBM Lotus Learning Management System

LMS Moodle

Мета цих платформ одна – надати набір програмних компонентів, які, працюючи спільно, дозволяють організації (установі) створювати і надавати працівникам навчальні програми, матеріали та середовище для управління навчанням

Експерти в різних областях отримують можливість створювати курси без необхідності програмування

Розглянемо кожну систему окремо

IBM Lotus Learning Management System

IBM Lotus LMS являє собою повністю інтегровану, масштабовану, захищену та підтримуючу стандарти платформу управління навчанням, яка дозволяє в онлайновому режимі проводити заняття, резервувати аудиторії, виставляти оцінки студентам, контролювати запис на курси і створювати каталоги курсів

Ця платформа підтримує стандарти SCORM і AICC, що дає можливість користуватися різними стандартними курсами, розробленими іншими установами

Система є гнучкою – вона підтримує використання мультимедіа, проведення формальних і неформальних заходів навчання, має багатомовну підтримку

У IBM Lotus LMS для зберігання даних використовуються три БД: БД сервера LMS, БД сервера доставки і БД аудиту (Audit)

IBM Lotus LMS заснована на технології J2EE і виконується на Linux, Windows, Solaris, pSeries і AS/400

Можливість звязування з корпоративним каталогом LDAP (Lightweight Directory Access Protocol – спрощений протокол доступу до каталогів) дозволяє управляти робочими процесами, оповіщеннями та дозволами на основі централізованого джерела даних

Інструменти прийняття рішення дозволяють менеджерам оцінювати результати навчання студентів, що особливо важливо для програм сертифікації студентів та виконання вимог законодавства

Недоліки IBM Lotus LMS:

• Недостатньо зручний інтерфейс

• Система не є відкритою

• Для зберігання даних використовуються три бази даних

Переваги IBM Lotus LMS:

• Висока відмовостійкість

• Дозволяє використовувати переваги існуючих додатків, таких як LDAP, а також інших продуктів компанії IBM

LMS Moodle

Розглянемо можливості LMS Moodle, цікаві для адміністратора:

• Moodle виконується без модифікацій в ОС Unix, Linux, Windows, Mac OSX, NetWare і будь-який інший ОС, що підтримує РНР

• Проектується як набір модулів і дозволяє гнучко додавати або видаляти елементи на різних рівнях

• Легко оновлюється від версії до версії

• Вимагає тільки одну БД і може бути використаний спільно з іншими додатками

• Забезпечення безпеки на будь-якому рівні Форми, дані перевіряються на достовірність, cookies шифруються і т д

• Модуль «themes» дозволяє адміністратору змінювати дизайн сайту, включаючи кольори, шрифти, розмітку і т д

• Існує можливість включати в систему новини з інших сайтів

Можливості LMS Moodle, цікаві для викладачів:

• Підходить для 100% он-лайн курсів

• Має простий, ефективний, сумісний для різних браузерів веб-інтерфейс

• Курси розбиваються на категорії, є механізм пошуку курсів з кпючевому слову

• Є підтримка форумів

• Можна обмінюватися електронною поштою, влаштовувати електронні опитування, анкети

• Більшість текстових елементів можуть бути відредаговані, використовуючи WYSIWYG html – редактор

• Модулі різних видів можуть бути додані до існуючої інсталяції Moodle

• Багатомовна підтримка

• Потужна підтримка подкпюченія активних і пасивних ресурсів різного типу

LMS Moodle заснований на технології РНР з ліцензією GPL Підтримує стандарт SCORM На рівні аутентифікації система сумісна зі стандартом Shibboleth Існує підтримка фільтрів (SPAM, математичний, мультимедійний, цензури)

Недоліки LMS Moodle:

• Курс, розроблений в Moodle не можна перетворити в SCORM, навпаки – можна

• Відсутня підтримка Shibboleth на рівні авторизації

Переваги LMS Moodle:

• Великі можливості налаштування інтерфейсу, зовнішнього вигляду сторінки адміністратором

• Moodle є відкритим ресурсом (open-source)

• Для зберігання даних використовується одна база даних

• Багато варіантів реєстрації студентів на курси дистанційного навчання

• Зручні html-редактор

Розглянувши можливості, переваги і недоліки двох платформ управління навчанням можна зробити висновок, що у них багато спільного, що стосується можливостей, обидві є потужними, гнучкими, масштабованими, підтримують стандарти, але є й істотні відмінності і властиві кожній системі нюанси У кінцевому рахунку правильний вибір, з урахуванням потреб організації, між цими платформами можна зробити спробувавши використовувати їх на практиці

III                                  Висновок

в даній роботі був зроблений порівняльний аналіз двох популярних платформ управління електронним навчанням, застосовуваних як для дистанційного так і для традиційного навчання Даний аналіз дозволяє отримати уявлення про різних платформах, їх можливості, переваги і недоліки, а також зробити вибір на користь однієї з них у разі необхідності організації дистанційного навчання в установі Зважаючи обмежень за обсягом був проведений порівняльний аналіз тільки двох платформ управління навчанням

IV                           Список літератури

[1 ] http://moodleudecntu-kpikievua

[2]  http://okcru

ELECTRONIC TRAINING MANAGEMENT

Davidenko E A

Institute of Telecommunication Systems

2,                 Industrial Lane, Kiev, 03056, Ukraine Ph: +380-44-241-76-99, e-mail: helen@itsntu-kpikievua

Abstract – The report includes the comparative analysis of existing platforms of the training management used both for remote, and for traditional training with the brief review of their opportunities, advantages and lacks for revealing the optimum decision at a choice of a platform

I                                         Introduction

Now the problem of maintenance of remote training both in high schools and in commercial private establishments is actual

To organize remote training for the organization quickly and qualitatively so-called LMS (Learning management system) – the control systems of electronic training essentially facilitating this process are applied These systems can be compared with a core to which each organization adds the stuff according to the requirements

II                                        Main Part

Lets consider two popular platforms, which have recommended itself in practice well:

IBM Lotus Learning Management System

LMS Moodle

Both of given LMS represent a fully integrated, scalable, flexible, protected system supporting different standards like SCORM, allow carrying out lessons, reserving auditoriums, assessing student’s knowledge, controlling registration on remote courses, creating courses Means for achievement of the same aims are different

IBM Lotus Learning Management System

Prominent features of the given model are a high fault- tolerance, ability to use advantages of another applications, such as LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), or another IBM-created applications The system is not open source, and it uses three databases for data storage

IBM Lotus LMS is based on J2EE technology and running on Linux, Windows, Solaris, pSeries and AS/400

LMS Moodle

The model prominent features are great abilities of administrator preferences, WYSIWYG-html-editor, one database is used for data storing This system is an open source

LMS Moodle is based on PHP technology and running on Unix, Linux, Wndows, Mac OSX, NetWare

After consideration of given LMS systems it’s possible to make a conclusion that they have many common features, both are powerful, flexible, scalable, but sure have many differences and their owns nuances

To make an optimizing choice it’s better to approbate both of these learning management systems or any another systems on practice

III                                       Conclusion

In the given work the most widespread learning management systems have been examined and have been revealed theirs abilities, advantages and disadvantages The comparing analysis allows making a choice between two LMS in case of necessity to organize TV-teaching for institution

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р