На рис 244 і 245 показані ІС IH5040 – IH5045/47 в типовою схемою вибірки-зберігання і призначення висновків одноканального ключа IH5040-SPST (Single-pole, Single-throw – однополюсний перемикач на одне напрямок) Ці КМОП схеми загального застосування забезпечують вибірку і зберігання аналогового сигналу при струмі витоку менше 1 нА і струмі споживання в стані спокою менше 1 мкА Причому на рис 244 показаний оптимальний варіант побудови схеми

Рис 244 Типова схема застосування ІС IH5043

Ріс245 Призначення висновків і схема управління ключем в ІС IH5040-SPST

вибірки-зберігання на базі ІС IH5043 (Див «Maxim High-Reliability Data Воок», р 1-153)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)