Розглядаючи схеми різних електронних пристроїв, можна побачити, що транзистори далеко не завжди включені так, як намальовано вище Дійсно, ми використовували для вхідного сигналу висновки транзистора база і емітер А для вихідного сигналу використовували висновки колектор і емітер Таке включення транзистора називається включенням із загальним емітером Емітер служить загальним висновком і для вхідного, і для вихідного сигналу

Приберемо з схеми експерименту прилади і джерело живлення Отримана схема виглядає так:

У транзистора три висновки Їх призначення визначається конструкцією транзистора Але ми не зобовязані використовувати загальним висновком для вхідного і вихідного сигналу тільки емітер

Подивимося, чи не можна використовувати в якості загального висновку, скажімо, колектор

З цією метою перенесемо резистор R2 з ланцюга колектора в ланцюг емітера

Рис 57 Основна схема

Ми вже говорили, що транзистор працює як підсилювач струму Ми бачили, що він підсилює і напругу Тобто, в кінцевому рахунку, він підсилює потужність вхідного сигналу У схеми з загальним емітером ту перевагу, що сигнал посилюється і по струму, і за напругою Запамятаємо це

На багатьох схемах джерело сигналу включений між базою і загальним проводом (землею)

У цьому випадку може створитися враження, що колектор не є загальною для вхідного і вихідного сигналу

Але це не так Батарейка в ланцюзі харчування (між загальним проводом і колектором) має таке маленьке внутрішній опір, що можна вважати, що загальний провід і колектор (у даній схемі) – Це один і те ж провід

Рис 58 Схема із загальним колектором

Розглянемо в цій схемі включення напруги на виході і вході Ми прикладаємо вхідна напруга між базою і загальним проводом, а знімаємо вихідна напруга з емітера і загального проводу Таки чином для вхідної напруги (нехай це буде джерело ЕРС) можна записати: Uвх = Uб-е + UR2 (яке буде U вих)

Рис 59 Розподіл вхідної напруги в схемі з загальним колектором

З розподілу напружень випливає, що вхідна напруга завжди залишатиметься більше вихідного А з цього можна зробити висновок, що в схемі із загальним колектором немає посилення по напрузі, але тільки посилення по струму Навіщо тоді потрібна така схема включення, якщо ми програємо в посиленні по потужності

Окрім посилення будь-який підсилювач характеризується рядом інших параметрів, які можуть бути важливіше, ніж посилення по напрузі Завдяки резистору R2 вхідний опір (опір схеми для вхідного сигналу) стає набагато більше, ніж для схеми з загальним емітером Іноді великий вхідний опір настільки важливо, що можна миритися з гіршими підсилювальними властивостями каскаду Благо ми можемо додати ще один каскад, який включимо за схемою з загальним емітером, отримавши максимальне посилення по потужності

Ми використовували висновки емітер і колектор в якості загальних висновків Залишилася база Цей висновок транзистора теж може дати включення транзистора, яке називається включенням із загальною базою Аналогічно розгляду розподілу напруги для схеми з загальним колектором, розглянемо розподіл струмів для схеми із загальною базою Для неї вхідним

струмом буде струм емітера, а вихідним струм колектора Але ми знаємо, що Iе = Ік + Іб Тобто, струм емітера завжди більше, ніж струм колектора, а, значить, посилення по струму ми при такому включенні транзистора не отримаємо Що ж ми виграємо

Ви памятаєте верхню частоту зрізу для схеми з загальним емітером Проробимо цей же досвід для схеми із загальною базою

Рис 510 Амплітудно-частотна характеристика каскаду із загальною базою

Зазвичай схему із загальною базою малюють дещо інакше, але зараз нас цікавлять її частотні властивості Ви бачите, що верхня гранична частота для транзистора 2N2222 стала близька до 14 МГц (проти 370 кГц) Таке включення, із загальною базою, використовують, наприклад, при створенні антенного підсилювача для телевізора

Рис 511 Схема для телевізора

Джерело: Гололобов ВН, – Самовчитель гри на паяльнику (Про електроніці для школярів і не тільки), – Москва 2012