На рис 535 представлений аналоговий перемножітель з несиметричним виходом При змінах частоти сигналу від постійного струму до 50 МГц похибка перемноження не перевищує 2%, рівень просочування вхідних сигналів на вихід – 50 дБ На рис 536 наведені осцилограми, отримані при перемножуванні гармонійного коливання з частотою 20 МГц і сигналу, представленого на осцилограмі А Вихідний сигнал (осциллограмма В) – це миттєвий відгук схеми, що представляє собою твір вхідних сигналів Максимальний діапазон сигналу на виході складає ± 1 В У процесі калібрування Підстройте конденсатор по мінімуму викидів на прямокутній частині обвідної вихідного сигналу (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 45)

Рис 535 Схема аналогового перемножителя з несиметричним виходом

PvK536

Осцилограми сигналів при перемножуванні імпульсу і гармонійного колебонія счастотой 20 МГц

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)