Рис A1 Перетворювач змінного струму в постійний

A1 Визначення

а – кут затримки включення (затримка моменту включення щодо найбільш раннього з можливих моментів включення)

і – кут комутації (тривалість протікання струму між фазами або ширина провалу напруги)

Xpu – реактивний опір джерела живлення (реактанс), нормоване до розрахункової величини

k – відношення реактанс мережі до спільного реактанс системи електроживлення – Середньоквадратичне значення змінного межфазного напруги

Ет – Вихідна напруга перетворювача при а = 0

ED – Вихідна напруга перетворювача при розрахунковому навантаженні

– Коефіцієнт потужності «зміщення» (косинус кута зсуву фаз між першою гармонікою напруги фаза-нейтраль і першою гармонікою струму в цій фазі)

– Середньоквадратичне значення змінного струму

/D – Постійний струм навантаження

/ Pu – наведений до одиниці змінний або постійний струм

– Наведений до одиниці змінний струм гармоніки номер H

– Коефіцієнт нелінійних спотворень напруги в точці PCC

/ Ppu – приведений до одиниці пікове значення асиметричного струму короткого замикання

PCC – точка зєднання енергосистеми загального користування та мережі окремого споживача, в якій зазвичай здійснюються вимірювання споживаної енергії

A2 Рівняння для повного навантаження

Примітка При роботі з навантаженням, меншою, ніж повна, в рівняннях 2 .. 7 треба замінити ХРі на ХРі-/Рі

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)