На рис 441 зображена схема для отримання на виході униполярного напруги (як постійного, так і змінного) при надходженні на вхід сигналів частотою до 2,5 МГц На рис 442 показані осцилограми сигналів в ланцюгах пристрою На осцилограмі А – вхідна гармонійне коливання, В і С характеризують вид сигналів в перемикаються вузлах моста, D зображує вихідний сигнал змінного струму, а E – це збільшений варіант осцилограми D У процесі калібрування слід подати на вхід гармонійне коливання частотою від 1 до 2 МГц і амплітудою 1 В, а потім відрегулювати компенсацію затримки так, щоб при перетині гармонійним коливанням нуля відбувалося перемикання моста

Ріс441Схема вилрямітеля / вольтметра змінного токасдіодниммостом

Ріс442

Осцилограми сігнолов в ланцюгах вольтметра

Схема працездатна в цьому режимі при невеликих значеннях затримки в ланцюгах підсилювача LT1016 та перетворювачів рівня Далі потрібно підлаштувати компенсацію зсуву по фазі до досягнення мінімальних спотворень вихідного сигналу змінного струму (діаграма D) Це дозволить знизити фазову затримку сигналів управління мостом щодо вхідного сигналу до 1-2 нс Тим самим спотворення вихідного сигналу при перемиканнях пристрої будуть зведені до мінімуму При подачі на вхід гармонійного коливання з амплітудою 100 мВ передача на вихід стабільного сигналу постійного струму забезпечується з точністю не менше 0,25% Транзистор pnp типу 2N2407A, транзистор npn типу 2N2369 (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 34)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)