Індустріальні перешкоди повязані в основному з іскроутворенням, дугообразованіем та іншими видами електричних розрядів (дугова зварка, високовольтні лінії електропередач, побутові, медичні та промислові установки і т д) Такі перешкоди займають широкий спектр частот і проявляються одночасно на декількох телевізійних каналах Усунути або послабити індустріальні перешкоди методами частотної селекції практично неможливо Проте слід враховувати, що ці перешкоди особливо помітні в радіусі до 200 .. 300 м від джерел перешкод Тому, знаючи малюнок перешкоди на екрані телевізора, її інтенсивність і періодичність появи, слід зясувати, чи немає в безпосередній близькості від місця прийому можливих джерел перешкод (електрозварювання, накидів дроту на дроти високовольтної лінії електропередачі, несправної газосвітної реклами і т д)

При виявленні таких джерел необхідно прийняти необхідні технічні та організаційні заходи щодо їх усунення При цьому всі роботи з приладами і установками підвищеної небезпеки повинні проводитися тільки представниками державних спеціалізованих служб У практиці телевізійного прийому відомі випадки, коли такі відносно прості заходи, як зняття наброса на високовольтну лінію, перенесення часу проведення електрозварювальних робіт, своєчасний ремонт і профілактика несправного електрообладнання, дозволяли усунути перешкоду або суттєво знизити її інтенсивність Потрібно відзначити, що досить ефективним засобом зниження рівня індустріальної перешкоди є також застосування гостронаправлених антен з можливо меншим рівнем задніх і бічних пелюсток діаграми спрямованості

Перешкоди телевізійному прийому, повязані з побічними і позасмугових випромінюваннями аматорських та професійних радіопередавачів »виявляються на відстанях до декількох кілометрів від джерела перешкод На відміну від перешкод індустріального походження спектр частот таких примі ^ обмежений і визначається в основному видом модуляції в передавачі і вибірковістю його вихідного каскаду Механізм впливу цієї перешкоди на телевізійне зображення залежить від розташування її частотного спектра щодо смуги частот телевізійного каналу Якщо частота перешкоди лежить поза смуги частот телевізійного каналу, але рівень її досить великий, та внаслідок малої вибірковості вхідного ланцюга телевізора сигнал перешкоди

переводить його вхідний каскад в нелінійний режим Наслідком цього є перехресна модуляція, що приводить до виникнення перешкоди на екрані телевізора (перехресна перешкода)

Перехресна перешкода може бути істотно послаблена за допомогою смугового фільтра (ФП), розрахованого на пропускання робочої смуги частот прийнятого телевізійного каналу У разі однопрограмні прийому фільтр включають безпосередньо між антеною і входом телевізора, як показано на рис 4, а Частота сигналу, що заважає лежить при цьому поза смуги прозорості фільтра, у звязку з чим цей сигнал послаблюється і рівень перехресною перешкоди знижується Якщо інтенсивність сигналу, що заважає дуже велика і ослаблення його виявляється недостатнім, то послідовно з смуговим фільтром слід включити один або два режекторних фільтра (ФР), налаштованих на частоту сигналу, що заважає (рис 4, б, в) При використанні двох ФР їх необхідно включити не один за одним, а розділити ФП (рис 4, в), що забезпечує більш ефективне придушення перешкоди

При багатопрограмному прийомі придушення перехресною перешкоди досягається більш складним шляхом Розглянемо, наприклад, структурну схему придушення перехресною перешкоди при двопрограмного прийомі (рис 5) Сигнал, прийнятий антеною, попередньо розгалужується на два напрямки за допомогою дільника потужності Д з взаємно розвязаними виходами У вихідні плечі дільника Д включаються ФП, налаштовані відповідно на частоти прийнятих каналів (наприклад, в ліве плече – на 3-й канал, в праве – на 11-й канал) Сигнали з виходів фільтрів складаються за допомогою суматора С зі взаємно розвязаними входами і надходять далі або на вхід телевізора, або в розподільну мережу системи колективного прийому або кабельного телебачення Дільник Д і суматор З повністю аналогічні по

схемою і є за властивостями взаємно оборотними пристроями Для виготовлення пристрою придушення перехресною перешкоди при будь-якому поєднанні прийнятих каналів з 1-го по 12-й в якості подільника Д і суматора С можна використовувати серійно випускається розподільчий телевізійний пристрій РТУ-2 або телевізійне розгалужувальний пристрій УТР-2Н2 Якщо використовується пристрій РТУ-2, то для включення його в якості подільника Д до затискача Вхід підключається антена, до затискачів Т1 і Т2 – ФП, а в якості суматора С – до затискачів Т1 і Т2 підключаються виходи ФП, а до затискача Вхід – телевізор або розподільна мережу системи колективного прийому або кабельного телебачення Якщо ж застосовується пристрій УТР-2Н2, то для використання його в якості подільника до затискача Вхід підключається антена, до затискачів Вихід 1 і Вихід 2 – ФП, а в якості суматора С – до затискачів Вихід 1 і Вихід 2 підключаються виходи ФП, а до затискача Вхід – телевізор або відповідна розподільна мережа

Потрібно підкреслити, що навіть у тому випадку, якщо на одному з каналів, що приймаються перехресна перешкода відсутні, ФП, налаштований на цей канал, повинен бути обовязково включений у відповідне плече пристрою В іншому випадку сигнал, що є причиною перехресної перешкоди на іншому каналі, потрапить на вихід пристрою по плечу, в якому фільтр відсутня

Втрати корисного сигналу в пристрої придушення перехресною перешкоди при двопрограмного прийомі складають 6 .. 7 дБ Відзначимо, що структурна схема придушення перехресною перешкоди при багатопрограмному прийомі може бути побудована на принципі, аналогічному описаному

Найбільш складним є випадок, коли частота перешкоди потрапляє безпосередньо в смугу частот телевізійного каналу Якщо сигнал перешкоди є вузькосмуговим, то його можна дещо послабити за допомогою ФР, але при цьому неминуче поява специфічних спотворень – зниження чіткості, пропажа окремих деталей, розмивання контурів і т д

Джерело: Капчинский JI М, Конструювання і виготовлення телевізійних антен – 2-е вид, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 00 с: Ил – (Масова радіобібліотека Вип 1216)