На рис 848 наводиться схема, яку пріменяютдля зниження максімальног вихідного струму в схемах, зображених на рис 846 і 847 У пристроях, що використовують батарейное харчування, схеми джерел часто шунтуються конденсаторі \ великої ємності для зменшення перехідних процесів Такі конденсатор * фільтрів при включенні можуть споживати великий струм Наприклад, показання я навантаження ємністю 100 мкФ в змозі викликати пусковий струм 10 А (рівень, значно переважаючий можливості стабілізатора) і, цілком імовірно, виключити можливість запуску Схема, представлена ​​на рис 848, знижує пускового струм приблизно до 15 мА (Див «Linear Technology», Application Note 53, p 3)

Ріс848

Схема обмеження максимального вихідного струму при ємнісний навантаженні

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)