При використанні індукторів в кожному плечі набору з паралельно включених тиристорів стає можливо створити такі падіння напруг, які усунуть струмовий розбалансування Такі конструкції використовуються в схемах керування двигунами постійного струму, де індуктори з повітряними сердечниками не тільки покращують балансування струмів, але й зменшують струми при короткому замиканні

Міркування та рекомендації, що стосуються управління тиристорами і зроблені стосовно їх послідовному включенню, справед-

Найбільш популярна схема форсованої балансування наведена на Рис 118 Всі тиристори в ній повязані один з одним через двохобмотувальні індуктори, які і здійснюють форсовану балансування Індуктори повинні бути сконструйовані так, щоб у них не виникало насичення при найбільших токах розбалансування Схема може бути застосована з будь-яким числом тиристорів Це порівняно надійна схема, недоліком є ​​лише значні ціна і розміри індукторів

Рис 118 Балансування струмів за допомогою індукторів

ліви і при паралельному включенні Перший тиристор з паралельно зєднаних, який включиться раніше за інших, буде прагнути пропустити через себе весь струм, так що для нього значення di / dt може виявитися надмірно великим З цієї причини треба по можливості домагатися одночасності включення тиристорів Імпульси струму управління великої амплітуди і з високою швидкістю наростання в істотному ступені гарантують одночасність включення Так що для тиристорів добру справу – використовувати потужні імпульси управління в будь-яких застосуваннях

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)