Автомат являє собою захоплюючу гру, що дозволяє оцінювати увагу, координацію виконуваних дій та швидкість реакції на одиночний світловий подразник Загальний вид ігрового поля верхній панелі пристрою зображений на рис 42 На кожному майданчику розташовані три кнопки прийому мяча («1», «2», «3») і кнопка «Передача», три світлодіодні індикатори попадання «мяча» в певну зону майданчика Органи управління судді включають кнопки «Скидання», «Подача» і перемикач темпу гри В принципі функції судді може виконувати один із суперників Крім того, є два цифрових індикатора рахунку гри та світлодіодні індикатори виграшу очка кожним з гравців

Після натискання на кнопку «Скидання» табло висвічує рахунок 0:0 Перемикачем » -> задають темп гри (час, протягом якого гравець має «вжити мяч» на своєму майданчику і передати його на майданчик супротивника) Після натискання на кнопку «Подача» гаснуть світлодіодні індикатори на кожному майданчику, а також світлодіоди, індиціюється виграш очка (якщо вони були включені), і через кілька секунд відбувається випадкове

Рис 42 Передня панель ігрового автомата «Волейбол» 70

вкидання «мяча» в довільну зону ігрового поля Той грає, на майданчик якого вкинутий «мяч», повинен натисканням Наодном з кнопок «1», «2» або «3», відповідну цій зоні, виконати прийом «мяча», а потім, не відпускаючи кнопки прийому, натисканням на кнопку «Передача» послати мяч на майданчик супротивника

Якщо граючий виконає дії у зазначеній послідовності і протягом часу, заданого перемикачем темпу гри, то «мяч» опиниться на майданчику суперника в одній з трьох зон, що проіндіцірует відповідний світлодіод Завдання другого граючого аналогічна Гра продовжується до тих пір, поки один з гравців не порушить правила гри (помилиться в послідовності натискань або перевищить час, відведений йому для прийому і передачі мяча) У цьому випадку включиться світлодіод, який свідчить про виграш очка суперником, і показання індикатора рахунки збільшаться на 1

Після виграшу чергового очка необхідно знову натиснути на кнопку «Подача» Гра продовжується до 15 очок Коли показання цифрового індикатора перевищують 9, то включається кома і цифра, відповідна числу одиниць (наприклад, свідчення 3, означають 13)

Після перемоги одного з «волейболістів» для відновлення змагань слід послідовно натиснути на кнопки «Скидання» і «Подача» Змінити темп гри можна як перед початком гри, так і перед черговою подачею

Функціональна схема ігрового автомата зображена на рис 43 Вона містить тактовий генератор ГТ, реле часу РВ, генератор випадкових імпульсів ГСИ і два ідентичних блоку, кожен з яких містить елемент І-НЕ, двухвходового і чотиривходових елементи АБО, регістр RG, таймер G, логічний пристрій ЛУ, формувач імпульсів F, тригер Т, лічильник СТ і блок індикації рахунки БІ Кожен грає управляє трьома кнопками прийому мяча (SB2-SB4, SB7-SB9) і кнопкою передачі мяча (SB5, SB10) на майданчик суперника [42, 43]

Перед початком гри суддя чи один з граючих натисканням на кнопку SB6 «Скидання» обнуляє показання лічильників СТ1 і СТ2, і на табло блоків індикації БІ1 і БИ2 висвічуються нульові показання Після натискання на кнопку SB1 «Подача» тригери Т1 і Т2 встановлюються в нульовий стан, світлодіоди HL4 і HL8 гаснуть Одночасно подачею низького рівня на R-вхід регістрів RG1 і RG2 вони обнуляються, і індикатори ігрової ситуації HL1-HL3, HL5-HL7 гаснуть

Тактовий генератор формує прямокутні імпульси з шпаруватістю 2, які запускають генератор випадкових імпульсів ГСИ На трьох його виходах по черзі зявляються прямокутні імпульси з шпаруватістю 3, що подаються на інформаційні входи регістрів RG1 і RG2 Натисканням на кнопку «Подача» запускається також реле часу, і через кілька секунд на його виході формується одиночний короткий імпульс, що надходить на вхід першого і другого елементів І-НЕ Якщо цей імпульс збігся за часом з тактовим імпульсом високого рівня, то короткий імпульс низького рівня надходить на вхід синхронізації регістра RG1, в результаті на ігровому полі першого грає включиться один з світлодіодів HL1-HL3 Одночасно запускається таймер G1 Завдання пров

вого граючого натиснути на одну з кнопок прийому мяча SB2-SB4, відповідну включеному светодиоду, а потім, не відпускаючи кнопку прийому, натиснути на кнопку передачі SB5 і виконати BGe це протягом заданого часу х (тривалості імпульсу таймера G1) Логічне пристрій ЛУ1 визначить, чи справився перший бавиться зі своїм завданням До виконання завдання на обох виходах логічного пристрою формується високий рівень Якщо «прийом мяча» виконаний вірно, стан логічного пристрою не змінюється Якщо передача мяча виконана в строк і безпомилково, то високий рівень на другому виході логічного пристрою зміниться на низький

Негативний перепад напруги на другому виході ЛУ1 запускає формувач F1, короткий імпульс з його виходу проходить через перший елемент АБО і обнуляє регістр RG1 Світлодіоди HL1-HL3 гаснуть Таймер G1 установлівать в початковий стан Крім того, імпульс з виходу формувача F1, проходить через четвертий елемент АБО, запускає таймер G2, і в регістр RG2 заноситься випадковий код з виходу генератора випадкових імпульсів Включається один з світлодіодів HL5-HL7, який свідчить про те, що «мяч» потрапив на майданчик другого грає, і тепер йому потрібно його прийняти, а потім передати на майданчик суперника Ці цикли повторюються до тих пір, поки один з «волейболістів не зробить помилку

Помилками вважаються: натискання кнопки прийому, що не відповідає зоні майданчики, в якій знаходиться «мяч» натискання кнопки прийому з випередженням, тобто до того, як «мяч» зявився на майданчику натискання кнопки «Передача» при відпущеної кнопці прийому вірне натискання кнопок прийому і передачі, але із запізненням, тобто після закінчення імпульсу таймера

Якщо помилку зробив перший гравець, то на першому виході логічного пристрою ЛУ1 формується низький рівень, тригер Т1 встановлюється в одиничний стан і включається світлодіод HL4 «Виграш 2», який свідчить про виграш очка другим гравцем На вході З лічильника СТ1 формується негативний перепад напруги, і код на виході лічильника збільшується на 1 Одночасно на 1 збільшуються показання індикатора БІ1 Низький рівень з інверсного виходу тригера Т1 через перший і третій елементи АБО обнуляє регістри RG1 і RG2 і встановлює таймери G1 і G2 в початковий стан Індикатори HL1-HL3, HL5HL7 гаснуть, починається розіграш нового очка, для чого надолужити знову натиснути на кнопку «Подача» При помилку другого граючого включається світлодіод HL8 «Виграш 1» і на 1 збільшуються показання індикатора БИ2

В іншому цикли гри аналогічні описаного Якщо при «подачі» імпульс на виході РВ збігається з тактовим імпульсом низького рівня, то «вкидання» відбувається на майданчик другого грає Гра продовжується до тих пір, поки один з гравців не набере 15 очок Для початку нової партії необхідно натиснути на кнопку «Скидання», після чого індикатори рахунки обнуляються, і гра поновлюється

Принципова схема ігрового автомата зображена на рис 44 Тактовий генератор зібраний на елементах DD11-DD14 і рахунковому тригері DD31, шпаруватість на виході якого дорівнює 2 Генератор слу

чайних імпульсів реалізований на лічильнику DD4 і елементі DD72, а реле часу на одновібраторах DD21 і DD22 Регістри відображення ігрової ситуації виконані на мікросхемах DD8 і DD17, а таймери на одновібраторах DD91, DD92 Перемикачем SA1 змінюється тривалість імпульсів на виході таймерів, що визначають допустимий час прийому «мяча» і передачі його на майданчик суперника Логічні пристрої ЛУ1 і ЛУ2 реалізовані на ПЗУ DD13 і DD21, а формувачі F1 і F2 на тригерах DD152, DD142 і DD232, DD222, відповідно На мікросхемах DD10 і DD18 виконані лічильники ошйбок, блоки індикації містять * дешифратори на ПЗУ DD11 і DD19, а також цифрові індикатори HG1 і HG2

Пристрій працює таким чином По натискання кнопки SB6 «Скидання» обнуляються лічильники DD10 і DD18, а на індикаторах рахунки HG1 і HG2 висвічуються нульові показання Потім суддя натискає на кнопку SB1 «Подача», при цьому низький рівень через елементи DD62 і DD63 подається на входи R регістрів DD8, DD17, встановлюючи їх в нульовий стан Світлодіоди HL1-HL3, HL5-HL7 гаснуть Цим же низьким рівнем тригери DD141 і DD221 встановлюються в нульовий стан, і високим рівнем з їх виходів блокуються ПЗУ DD13, DD21 На виходах ПЗУ формуються високі рівні, тригери DD151, DD231 встановлюються в нульове стан Світлодіоди виграшу HL4 і HL8 гаснуть Крім того, натисканням кнопки «Подача» запускається формувач DD21 і на його виході генерується імпульс негативної полярності тривалістю 4 .. 5 с Позитивним перепадом цього імпульсу запускається одновібратор DD22, і на його виході формується імпульс позитивної полярності тривалістю менше 1 мс Залежно від рівнів напруги на виході тригера DD31 відбувається «вкидання мяча» на майданчик одного з гравців Якщо, наприклад, в момент формування зазначеного імпульсу на інверсному виході тригера DD31 був високий рівень напруги, то імпульс низького рівня через елемент DD61 подається на вхід З регістра DD8 і вхід запуску формувача імпульсів DD91 У регістр DD8 запишеться випадковий код з виходу ГСИ, і равновероятно загориться один з світлодіодів HL1-HL3 На виході чекає мультивибратора DD91 формується імлульс високого рівня, тривалість якого дорівнює допустимому часу реагування По фронту тактового імпульсу з виходу елемента DD73 тригер DD141 встановлюється в одиничний стан, і низьким рівнем з його виходу дозволяється вибірка кристала ПЗУ DD13 Тригер DD141 включений за схемою «клямка», він перебуватиме в одиничному стані до тих пір, поки на його R-вхід не вступить низький рівень напруги Якщо тепер перший гравець успішно виконає прийом «мяча» (натисненням однієї з кнопок SB2-SB4, відповідної палаючого светодиоду HL1-HL3), а потім і передачу мяча на майданчик супротивника (натисканням кнопки SB5, не відпускаючи кнопку прийому «мяча»), то по фронту тактового імпульсу з виходу 1 лічильника DD4 інформація про стан кнопок SB2-SB5 запишеться в регістр DD12, при цьому забезпечується захист від «коливання» контактів зазначених кнопок На виходах ПЗУ формується код 01 По зрізу тактового імпульсу з виходу 1 лічильника DD4 низький рівень з виходу Q2 ПЗУ запишеться в тригер DD152, який також включений за схемою «клямка» На інверсному виході тригера DD152 формується позитивний перепад напруги, за яким тригер DD142 встановиться в одиничний стан, так як на його D-вхід подано високий рівень Як тільки напруга на виході елемента DD73 прийме низький рівень, тригер DD142 знову встановиться в нульовий стан Таким чином, на його виході у разі вдалих дій першого гравця формується імпульс низького рівня тривалістю, що дорівнює половині періоду тактових імпульсів Імпульс негативної полярності з виходу тригера DD142 через елементи DD162 і DD62 надходить на R-входи регістра DD8, формувача імпульсів DD91, тригера DD141 В результаті світлодіоди HL1-HL3 гаснуть, напруга на виході DD91 приймає низький рівень Тригер DD141 встановлюється в нульовий стан Високим рівнем з його виходу блокується логічний пристрій на ПЗУ DD13 Крім того, імпульс низького рівня з виходу DD142 через елемент DD164 надходить на вхід З регістра DD17 і вхід запуску формувача DD92 За аналогією з вищевикладеним загоряється один з світлодіодів HL5-HL7, запускається формувач DD92, дозволяється робота ПЗУ DD21 У випадку помилки другого гравця на виході ПЗУ DD21 формується код 10 Низьким рівнем з виходу Q1 ПЗУ тригер DD231 встановлюється в одиничний стан, спалахує світлодіод HL8 «Виграш 1», на 1 збільшуються вихідний код лічильника DD18 і показання індикатора HG2 Низьким рівнем з інверсного виходу тригера DD231 через елементи DD161-DD163, DD62 і DD63 обнуляються регістри DD8, DD17, блокуються формувачі DD91 і DD92, встановлюються в нульовий стан тригери DD141, DD221, забороняється робота ПЗУ DD13, DD21, на їх виходах формуються високі рівні Розіграш очка завершений Суддя повинен знову виконати «подачу» натисканням кнопки SB1, після чого «мяч» опиниться на майданчику одного з гравців

У іншому пристрій функціонує відповідно до описом функціональної схеми

На закінчення представимо таблиці програмування ПЗУ, що використовуються в ігровому автоматі У табл 16 наведені коди для ПЗУ DD13, DD21, використовуваних як логічних пристроїв, а в табл 17 для ПЗУ DD11 і DD19, використовуваних як дешифраторів блоків індикації

Таблиця 16

Адреса

16-ковий

78

АА

Β1

DC

ЕА

F1

F9

FA

FC

Решта

Код вихідний 16-ковий

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

2

Таблиця 17

Адреса

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

У

З

Про

Е

F

0

СО

F9

А4

ВО

99

92

82

F8

80

90

40

79

24

30

19

12

Решта FF

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)