Припустимо, що радіочастотний тракт приймача, включаючи детекторний каскад, зібраний за схемою, зображеної на рис 108 Його вхідний на

Рис 108 Послідовність налагодження РЧ тракту приймача прямого посилення

. Страіваемий контур утворений котушкою індуктивності L1 магнітної антени WA1 і конденсаторами С1 і С2 Модульований РЧ сигнал радіостанції, на частоту якого налаштований контур, через котушку звязку L2 і розділовий конденсатор СЗ надходить на базу транзистора VT1 першого каскаду підсилювача РЧ У колекторний ланцюг цього транзистора включений узгоджувальний високочастотний трансформатор, утворений котушками L3 і L4, намотаними на загальному магнітол рів оді Через цей трансформатор сигнал, посилений перший каскадом, потрапляє на базу транзистора VT2 другого каскаду підсилювача РЧ Посилений їм сигнал знімається з колектора транзистора і через конденсатор С7 подається на вхід детектора, виконаного за схемою подвоєння на діодах VD1 і VD2 З перемінного резистора R8, що виконує функції навантаження детектора і регулятора гучності, коливання звукової частоти (34) надходять на вхід підсилювача 34 (на схеміУЗЧ)

Припустимо,, що підсилювач 34 працює нормально, монтаж вхідного ланцюга, підсилювача РЧ і детекторного каскаду перевірений, режими роботи транзисторів по постійному струму відповідають рекомендованим Можна, отже, приступити до налаштування всього РЧ тракту приймача Як індикатор настройки (індикатора виходу) можна використовувати авометр в режимі вимірювання змінної напруги (на схемі-PU), підключений безпосередньо до звукової котушці головки гучномовця ВА

Перш за все рекомендується перевірити, чи не самовозбуждается Чи РЧ тракт Для цього, включивши харчування, встановлюють движок змінного резистора R8 в положення максимальної гучності, а котушку L1 магнітної антени тимчасово замикають накоротко Якщо РЧ тракт не самовозбуждается, стрілка індикатора виходу залишиться на нульовій позначці шкали Якщо ж вона безладно коливається, особливо при піднесенні руки до транзисторам, а з головки гучномовця чуються свисти, то це означає, що РЧ тракт приймача самовозбуждается Самозбудження усувають зміною вклю

чення котушок звязку L2 і L4, віддаленням від магнітної антени високочастотних трансформатора L3L4 і дроселя L5, екрануванням їх, а якщо треба, то і зміною режимів роботи транзисторів

Після цього перевіряють роботу детектора Для цього генератор сигналів РЧ (на рис 108 – ГРЧ) налаштовують на будь-яку з частот, що перекриваються вхідним контуром приймача Сигнал генератора РЧ модулюють коливаннями частотою 1 кГц генератора сигналів 34 і через вихідний гніздо 1: 1 і конденсатор ємністю 0,02 .. 0,05 мкФ подають на колектор транзистора VT2 Движок змінного резистора R8 при цьому встановлюють в положення максимальної гучності Якщо детекторний каскад справний, в голівці гучномовця ВА повинен добре прослуховуватися модулюючий сигнал генератора 34, а стрілка індикатора виходу повинна відхилитися від нульової позначки шкали При зміні вихідної напруги генератора сигналів РЧ гучність звуку і кут відхилення стрілки індикатора виходу повинні відповідним чином змінюватися

Потім той же модульований сигнал, але що знімається з вихідного гнізда 1: 10 генератора РЧ, подають (через той же конденсатор) на базу транзистора VT2 і таким чином перевіряють проходження його через другу каскад підсилювача РЧ У цьому випадку в голівці гучномовця також повинен бути чутний модулюючий сигнал генератора 34, а стрілка індикатора повинна значно відхилитися від нульової позначки

4тоби перевірити обидва підсилюючих каскаду Р4 тракту приймача, модульовані коливання генератора сигналів Р4 подають (також через конденсатор) на базу транзистора VT1 Але тепер зєднувальний кабель включають в його вихідна гніздо 1: 100, так як чутливість приймача з бази транзистора VT1 набагато вище, ніж з бази транзистора VT2 При поступовому збільшенні вихідної напруги генератора сигналів Р4 так само плавно повинні наростати звук в голівці гучномовця і збільшуватися показання індикатора виходу

Підсилювач Р4 приймача повинен пропускати всю смугу частот, на кото * рую розрахований його вхідний контур, від мінімальної fmin до максимальної fmax Якщо приймач розрахований на прийом передач радіомовних станцій в діапазоні середніх хвиль (СВ), то частота fmin повинна дорівнювати 525 кГц, a fmax-1600 кГц Судити про смузі частот підсилювача Р4 можна, знявши його А4Х, для чого конденсатор СЗ тимчасово відключають від бази транзистора VT1 щоб виключити вплив вхідний ланцюги на А4Х підсилювача Р4, генератор сигналів Р4 налаштовують на частоту fmm приймача, а напруга сигналу підбирають таким, щоб стрілка індикатора виходу встановилася приблизно в середині шкали Якщо підсилювач 34 приймача малопотужний і напруга 34 на звуковій котушці головки гучномовця ВА настільки мало, що його важко виміряти вольтметром авометра, як індикатор виходу використовують транзисторний вольтметр Потім, не змінюючи рівень сигналу, поступово збільшують його частоту і через кожні 50 .. 100 кГц записують значення напруги, що показується індикатором виходу Ці виміри продовжують до частоти fmax приймача За результатами вимірювань будують А4Х підсилювача Р4 (рис 109) Для цього на горизонтальній осі відкладають в НЕ

якому масштабі значення частот від fmin до fmax, а на вертикальній – показання індикатора виходу UBMX і зєднують отримані в місцях перетинів точки плавною лінією В ідеальному випадку ця лінія повинна бути прямою, паралельною горизонтальній осі, що означає однакове посилення сигналів всіх частот

Проте зазвичай із збільшенням частоти сигналу погіршуються підсилювальні властивості транзисторів, змінюються параметри коливальних контурів і т д Тому деяка нерівномірність АЧХ РЧ тракту буде завжди, але якщо вона невелика, це практично мало позначиться на якості роботи приймача Якщо ж АЧХ дуже нерівномірна, чутливість приймача в різних ділянках діапазону буде істотно неоднаковою У таких випадках вживають відповідних заходів, що поліпшують АЧХ підсилювача РЧ

Наступний етап налаштування тракту РЧ приймача – «укладання» частот вхідного контуру в задані межі Звязок генератора сигналів РЧ з магнітною антеною приймача в цьому випадку повинна бути слабкою Для цього на відрізок круглого або плоского ферритового стрижня намотують 15 .. 20 витків дроту марки ПЕВ-1 або ПЕЛШО діаметром 0,1 .. 0,15 мм і вийшла котушку індуктивності L підключають до виходу генератора РЧ (див рис 108) Феритовий стрижень, на якому намотана котушка L, розташовують паралельно стрижня магнітної антени приймача

Спочатку генератор сигналів РЧ налаштовують на частоту fmin діапазону приймача, ротор конденсатора змінної ємності (КПЕ) С1 встановлюють в положення максимальної ємності, а підлаштування конденсатора С2 – в по * ложение середньої ємності Переміщаючи котушку L1 по феритовому стрижня магнітної антени, налаштовують вхідний контур приймача на частоту коливань генератора РЧ Точність настройки визначають по максимальному показанню індикатора виходу Потім генератор РЧ перебудовують на максимальну частоту діапазону fmax, А ротор КПЕ С1 встановлюють в положення мінімальної ємності Тепер вхідний контур L1C1C2 налаштовують на частоту генератора підлаштування конденсатором С2, також добиваючись максимального показання індикатора виходу

Щоб зняти АЧХ всього тракту РЧ приймача, частоту сигналу генератора РЧ поступово збільшують, починаючи зі значення fmin (не зраджуючи рівня), і через кожні 50 .. 100 кГц записують показання індикатора виходу За результатами вимірювань будують АЧХ Вона повинна бути приблизно такою, як по * казан на рис 109

Джерело: Борисов В Г, Фролов В В, Вимірювальна лабораторія початківця радіоаматора – 3-е изд, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 144 с, Мул – (Масова радіобібліотека Вип 1213)