21 Грудень 2005 після важкої хвороби на 62 році життя пішов з життя вчений-фізик, член Програмного комітету КриМіКо Володимир Пилипович Дряхлушін

Володимир Пилипович народився 3 травня 1944 року в м Горькому (Нижньому Новгороді) Закінчив Горьковський державний університет ім Н І Лобачевського за спеціальністю радіофізика Працював в Горьківському на- учно-дослідному фізико-технічному інституті, потім – в Інституті прикладної фізики РАН, а в останні роки – в Інституті фізики мікроструктур РАН У 70-ті роки В Ф Дряхлушіним виконані цікаві дослідження з нестійкості просторово розділених плазмових пучків в шаруватих напівпровідникових структурах У 1979 році він захистив кандидатську дисертацію «Електромагнітні хвилі і просторове відлуння в обмеженою плазмі » Після служби в Радянській армії займався дослідженнями ефектів, обумовлених поширенням електромагнітних хвиль у напівпровідникових сверхрешетках

У наступні роки наукова діяльність

В Ф Дряхлушіна була присвячена різних питань, повязаних з ЗОНДОВОГО методами дослідження та модифікації наноструктур Фахівцям добре відомі його роботи з скануючої бліжнепольного оптичної мікроскопії та спектроскопії напівпровідникових гетероструктур, з розробки методів атомно-силової і бліжнепольного оптичної літографії для створення нанометрових елементів Під його керівництвом були створені бліжнепольного оптичні зонди, що реалізують дозвіл 50-100 нм, які знайшли широке застосування Він був керівником наукового проекту компанії «INTEL» в області відтворення зображень бліжнепольного оптичної мікроскопії Наукові досягнення Володимира Пилиповича – автора близько 100 наукових робіт – Принесли йому популярність і авторитет серед фахівців в галузі фізики і технології наноструктур

Володимир Пилипович брав активну участь у роботі цілого ряду міжнародних конференцій, був співголовою секції нанотехнології та наноелектроніки КриМіКо Його доповіді завжди були присвячені найактуальнішим проблемам і викликали живий інтерес слухачів

Володимир Пилипович був чудовою людиною, дружба з яким була честю для багатьох з нас Як у науці, так і у відносинах з людьми його відрізняли найвищі порядність і надійність

Світла память про Володимира Пилиповича Дряхлушіне назавжди залишиться в наших серцях

In the blessed memory of Vladimir Filippovich Dryakhlushin (3051944-21122005)

On 21 December, 2005 after serious illness Vladimir Filippovich Dryakhlushin, physician, CriMiCo Program committee member left this world

Dr Dryakhlushin was born on 3 May 1944 in Nizhny Novgorod (former Gorky), Russia He graduated from Gorky State University (Radiophysics faculty) He worked in Gorky Scientific-Research Institute of Physics and Technology, later – in the Institute of Applied Physics and in the Institute of Microstructure Physics In the seventies Dr Dryakhlushin investigated instability of spaced plasma beams in layered semiconductor structures In 1979 he defended his PhD thesis “Electromagnetic waves and space echo in finite plasma” After military service he investigated effects caused by electromagnetic waves propagation in semiconductor super-lattices

After that Dr Dryakhlushin investigated probe techniques of nanostructures modification The specialists know him for his papers in the field of scanning near-field optical microscopy and semiconductor heterostructures spectroscopy He developed the techniques of atomic-power and near-field optical lithography for nanometer elements creation Under his direction near-field optical probes were created and found wide application because of their high resolution (50-100 nm) Dr Dryakhlushin guided “INTEL” Company project in the field of image restoration He was the author of over 100 papers, which brought him fame among specialists in the field of nanostructures physics and technology

Dr Dryakhlushin participated in different international conferences He was co-chairman of CriMiCo section “Nanotechnology &amp Nanoelectronics”

Видний вчений у галузі електроніки надвисоких частот і радіофізики, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент Національної Академії наук України, Лауреат Державної премії України і СРСР в галузі науки і техніки, засновник вітчизняної школи по створенню широкого класу приладів, пристроїв і систем мік-ромощной електроніки, автор багатьох монографій, наукових праць і винаходів, один з активних організаторів проведення Кримських мікрохвильових конференцій

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р