На рис 540 показана інша версія схеми, представленої на рис 537 Вона забезпечує вихідний струм до 1 А На рис 541 наведені осцилограми сигналів при подачі на вхід негативного імпульсу напругою 10 В (А) Відгук підсилювача LT1220 (осциллограмма В) обумовлений включенням каскадаусіленіямощ-ності в загальний ланцюг зворотного звязку Підсилювач формує на навантаженні 10 Ом імпульс із затримкою в кілька наносекунд (осциллограмма С) і відносно невеликими викидами на вершині (які можуть бути мінімізовані підстроюванням ємності в ланцюзі загальної зворотного звязку) (Див «Linear Technology>, Application Note 47, p 47)

Рис 540 Схема з підвищеним вихідним струмом

Ріс541

Осцилограми сигналів підсилювача потужності з підвищеним вихідним струмом

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)