Цей прилад дозволяє визначити швидкість рухової реакції випробуваного За максимально досягнутого темпу руху і ступеня його мінливості можна судити про силу нервової системи

На лицьовій панелі приладу (рис 119) маються десять металізованих майданчиків, світлодіоди «Старт» і «Стоп», цифрові індикатори числа торкань, кнопка «Скидання», перемикачі спроб і режиму перегляду результатів випробувань На бічній стінці приладу розташовані розєми для підключення щупа і осцилографа

Рис 119 Лицьова панель приладу «Теппінг-тест»

Випробування проводяться таким чином Після натискання на кнопку «Скидання» всі світлодіоди гаснуть, на цифровому індикаторі зявляються нульові показання Після відпускання кнопки «Скидання» спалахує світлодіод «Старт» Випробуваний повинен з максимальним темпом стосуватися щупом першої контактної площадки до тих пір, поки не згасне світлодіод «Старт»

Після гасіння світлодіода «Старт» випробуваний переносить щуп до наступної контактної майданчику При загорянні світлодіода «Старт» випробування повторюються Подібним чином випробуваний проводить цикл випробувань з 10 спроб, після чого спалахує світлодіод «Стоп» Результати випробувань фіксуються автоматично Для перегляду результатів випробувань перемикач «Режим перегляду» встановлюють у положення «Позиційний» Перемикачем «Спроби» послідовно встановлюють номера десяти спроб, при цьому на цифрових індикаторах индицируется число торкань щупом контактної площадки в цій спробі Результати випробувань заносяться в таблицю Потім перемикач «Режим перегляду» встановлюють у положення «Безперервний» Регуляторами часу розгорнення та посилення по вертикалі осцилографа встановлюється зображення, зручне для спостереження На екрані осцилографа можна спостерігати гистограмму, отображающую результати в циклі випробувань з 10 спроб

Функціональна схема приладу зображена на рис 120, тимчасові діаграми на елементах схеми на рис 121 Пристрій працює таким чином По натискання на кнопку «Скидання» за рахунок подачі високого рівня на входи R обнуляються лічильники СТ1 числа торкань і СТ2 числа спроб, блокується робота генератора інтервалів вимірювання, гаснуть світлодіоди «Старт» і «Стоп» Низьким рівнем напруги з першого виходу лічильника СТ2 дозволяється робота формувача F1 За відпускання кнопки «Скидання» на виході генератора інтервалів вимірювання формуються імпульси з шпаруватістю 6 При цьому протягом кожного періоду формованих імпульсів на 5 з спалахує світлодіод «Старт» і дозволяється

Рис 121 Тимчасові діаграми напруг

робота формувача F1, на виході якого формуються поодинокі імпульси при кожному торканні щупом контактної площадки Імпульси з виходу формувача F1 підраховуються лічильником числа торкань СІ, вихід якого підключений до інформаційного входу оперативного памяті

По фронту імпульсу генератора інтервалів вимірювання (Гії) гасне світлодіод «Старт» Подачею високого рівня на вхід R2 блокується формувач F1, подача імпульсів на вхід лічильника СІ припиняється На виході СІ формується двійковій-десятковий код числа торкань щупом контактної площадки за перший пятисекундний інтервал Крім того, по фронту імпульсу на виході Гії запускається формувач імпульсів F2 На його виході формується короткий імпульс негативної полярності (рис 121) Цей імпульс подається на адресний вхід першого комутатора, і нульовий код з другого виходу лічильника СТ2 через комутатор 1 подається на адресний вхід ОЗУ Одночасно низький рівень з виходу формувача F2 подається на вхід W записи ОЗУ У результаті в комірку з нульовим адресою заноситься код числа торкань у першій спробі Позитивним перепадом напруги з виходу формувача F2 запускається формувач F3, і на його виході формується короткий імпульс позитивної полярності (рис 121), обнуляє лічильник числа торкань СІ і збільшує на 1 вихідний код лічильника числа спроб СТ2

По зрізу наступного імпульсу генератора інтервалів вимірювання знову спалахує світлодіод «Старт» і дозволяється робота формувача імпульсів F1 У кожній спробі на виході лічильника СІ формується код числа торкань щупом контактної площадки Після закінчення інтервалу вимірювання цей код заноситься в комірку ОЗУ, адреса якої задається кодом з виходу лічильника спроб СТ2 Після запису результатів випробувань в ОЗУ код лічильника спроб імпульсом з виходу формувача F3 збільшується на 1 Після закінчення десятої спроби на першому виході лічильника СТ2 формується високий рівень, блокуючий формувач

F1 і генератор інтервалів вимірювання Наступні торкання щупом контактних майданчиків не змінюють показань пристрою індикації

Після закінчення циклу випробувань можна виконати перегляд їх результатів, який може проводитися у двох режимах: позиційному і безперервному При установці перемикача «Режим перегляду» в положення «Позиційний» блокується робота тактового генератора ГТ На адресний вхід комутатора 2 подається низький рівень На перемикачі «Спроби» виставляється номер спроби, на виході перемикача формується двійковий код номера спроби Через комутатор 2 цей код передається на входи D2 комутатора 1 Так як на адресний вхід цього комутатора з виходу формувача F2 подається високий рівень, то код номера спроби через перший комутатор надходить на адресні входи ОЗУ, В результаті на цифровому табло БІ висвічується число торкань щупом контактної площадки, виконаних випробуваним в даній спробі Можна послідовно переглянути на БІ результати всіх спроб в циклі випробувань і занести їх в таблицю для подальшого аналізу і складання гістограми, за характером якої визначається тип нервової системи Цю ж гістограму можна спостерігати на екрані осцилографа в безперервному режимі Осцилограф підключається до виходу цифроаналогового перетворювача (ЦАП) Перемикач режиму перегляду встановлюється в нижнє за схемою становище При цьому високим рівнем, що подається на вхід блокування генератора тактів, дозволяється його робота На адресний вхід комутатора 2 подається високий рівень, в результаті на вихід комутатора передається код лічильника СТЗ, монотонно змінюється від 0000 до 1001 з тактовою частотою близько 10 кГц Так як на адресний вхід комутатора 1 з виходу формувача F2 подається високий рівень, то на адресні входи ОЗУ надходить код з виходу комутатора 2 На вхід W ОЗУ також подається високий рівень, і відбувається зчитування інформації по кожному з адрес (від 0000 до 1001) Двоічнодесятічний код з виходу ОЗУ перетвориться за допомогою цифроаналогового перетворювача в аналоговий сигнал, що подається на вхід Y осцилографа В результаті на екрані осцилографа спостерігається гістограма, що відображає результати випробувань

Принципова схема приладу зображена на рис 122а, б Генератор інтервалів вимірювання містить допоміжний генератор на елементах DD11-DD13 (f «1 Гц) і лічильник DD4 Формувач імпульсів F1 реалізований на генераторі (DD14, DD21, DD22) з частотою приблизно рівної 80 Гц і триггере DD51 Лічильник числа торкань виконаний на мікросхемах DD7, DD9 Формувачі F2 і F3 реалізовані на що чекають мультивібраторах DD61 і DD62, відповідно На мікросхемі DD13 і елементі DD23 виконаний лічильник числа спроб Оператівнозапомінающее пристрій містить дві мікросхеми: DD11 і DD12 Комутатор 1 реалізований на мультиплексоре DD10, а тактовий генератор ГТ на елементах DD31-DD33 Лічильник СТЗ і комутатор 2 виконані на лічильнику з предустановкой (DD8) Блок індикації БІ містить елементи DD24, DD34, DD141-DD146, дешифратори DD15 і DD16, цифрові індикатори HG1, HG2 Цифро-аналоговий перетворювач ЦАП виконаний з використанням резисторной сітки R12-R28

Пристрій працює таким чином При натисканні на кнопку SB1 «Скидання» обнуляються лічильники DD4, DD7, DD9, DD13 Світлодіод HL1 гасне Високим рівнем з виходу елемента DD23 дозволяється робота першого і другого генераторів на елементах DD11-DD14, DD21, DD22 За відпускання кнопки SB1 спалахує світлодіод HL1 «Старт», дозволяється робота лічильників DD4, DD7, DD9, DD13, запускається формувач інтервалів вимірювання Завдання випробуваного стосуватися щупом металізованої контактної площадки з максимальною швидкістю При кожному торканні на виході тригера DD51 ​​формується одиночний імпульс негативної полярності Вибір частоти генератора на елементах DD14, DD21, DD22 забезпечує захист від «коливання» контактів Число формованих імпульсів підраховується лічильниками DD7, DD9 Після надходження на вхід лічильника DD4 з виходу допоміжного генератора пятого імпульсу лічильник встановлюється в девятому стан, і на виході старшого розряду формується високий рівень, світлодіод HL1 гасне Позитивним перепадом напруги з виходу 8 лічильника DD4 запускається формувач імпульсів DD61, і на його виході формується короткий імпульс негативної полярності Низький рівень з виходу формувача DD61 подається на адресний вхід мультиплексора DD10 В результаті нульовий код з виходу лічильника DD13 через MX DD10 подається на адресні входи ОЗУ DD11, DD12 На інформаційні входи ОЗУ подається вихідний код лічильників торкань DD7, DD9 При подачі негативного імпульсу з виходу формувача DD61 на вхід W ОЗУ DD11, DD12 в осередок ОЗУ з нульовим адресою заноситься код числа торкань щупом металізованої майданчика в першій спробі Двійковий код з виходу ОЗУ перетворюється дешифраторами DD15, DD16 в семисегментний, і на індикаторах HG1, HG2 висвічується результат випробувань у першій спробі Позитивним перепадом імпульсу на виході формувача DD61 запускається формувач імпульсів DD62 На його виході формується короткий імпульс позитивної полярності, обнуляє лічильники DD7, DD9 і збільшує на 1 вихідний код лічильника спроб DD13

Після надходження чергового (шостого) імпульсу допоміжного генератора на вхід лічильника DD4 останній обнуляється і знову спалахує світлодіод HL1 «Старт», сигналізуючи про початок чергової спроби Таким чином, на виході старшого розряду лічильника DD4 формуються імпульси з шпаруватістю б і періодом близько 6с В результаті світлодіод «Старт» світиться 5 с, після чого слід пауза в 1 с, протягом якої випробуваний переміщає щуп до наступної контактної майданчику У подальшому після кожного загоряння світлодіода HL1 «Старт» випробуваний здійснює торкання щупом контактної площадки протягом імпульсу низького рівня, формованого на виході старшого розряду лічильника DD4 По гасінню світлодіода «Старт» запускається формувач DD61, імпульсом з виходу якого в ОЗУ DD11, DD12 заноситься код з виходів лічильників DD7, DD9 Позитивним перепадом напруги з виходу DD61 запускається формувач DD62, імпульсом з виходу якого обнуляються лічильники DD7, DD9 і збільшується на 1 код лічильника DD13, відповідний адресою осередки ОЗУ, в яку буде записаний результат чергової спроби Після десятої спроби, коли код на виході лічильника

Рис 122 (закінчення) Принципова схема приладу «Теппінг-тест»

DD13 стає рівним 1010, на виході елемента DD23 формується низький рівень, блокуючий генератори на елементах DD11-DD13 і DD14, DD21, DD22 Імпульси на виході генератора інтервалів вимірювання і формувача імпульсів торкання надалі не формуються, світлодіод HL1 «Старт» не горить, показання органів індикації не змінюються

Випробування завершені Для перегляду результатів випробувань в кожній спробі тумблер SA2 «Режим перегляду» ставлять в положення «Позиційний» Тактовий генератор на елементах DD31-DD33 при цьому блокується Лічильник DD8 працює в режимі предустановки Код на виході лічильника ідентичний коду на входах D1-D4, що встановлюється за допомогою перемикача «Спроби» На адресний вхід мультиплексора DD10 з виходу формувача DD61 подається високий рівень У результаті на вихід мультиплексора передається інформація з виходу лічильника DD8 Таким чином, на адресні входи ОЗУ надходить код з виходу перемикача «Спроби» Так як на входи W ОЗУ подається високий рівень, то ОЗУ працює в режимі зчитування Змінюючи положення перемикача «Спроби», можна послідовно рахувати з індикаторів HG1, HG2 інформацію про число торкань щупом контактної площадки в кожній спробі

Якщо перемикач режиму перегляду SA2 встановити в положення «Безперервний», то дозволяється робота тактового генератора на елементах DD11-DD13, мікросхема DD8 переводиться в режим підсумовуючого

лічильника, і код на її виході монотонно змінюється від 0000 до 1001 з частотою близько ЮкГц Так як код з виходу лічильника DD8 подається на адресні входи ОЗУ, то відбувається послідовне зчитування інформації з осередків з вказаними адресами Код з виходу ОЗУ перетвориться в аналоговий сигнал за допомогою ЦАП, реалізованого на резисторах R12-R28 В результаті на екрані осцилографа можна спостерігати гистограмму, отображающую результати в циклі випробувань

Для відновлення випробувань необхідно натиснути на кнопку SB1 «Скидання»

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)