70 . 90 км Ці відстані є середніми Дальність прийому на антену з тим чи іншим числом елементів може змінюватися в залежності від потужності передавача телевізійного центру і рельєфу місцевості При великої потужності передавача і встановлення антени на підвищених місцях дальність прийому в ряді випадків перевищує зазначену вище

Антени типу «хвильовий канал» рекомендується виготовляти з труб наступних діаметрів:

а) несуча стріла: 30 .. 40 мм на каналах з 1-го по 5-й, 20 .. 30 мм на каналах з 6-го по 12-й

б) вібратори: 16 .. 22 мм кананалх з 1-го по 5-й, 10 .. 14 мм на каналах з 6-го по 12-й

Кріплення стріли з вібраторами до щогли краще проводити в центрі ваги стріли У багатоелементних антенах для зменшення прогину стріли потрібно встановити підкоси Підключення кабелю зниження з хвильовим опором 75 Ом до активного петлевого вібратора повинно проводитися через сімметрірующее пристрій (див рис 32)

Коефіцієнти підсилення одноканальних антен «хвильовий канал» на канали 1-5 і 6-2 наведені відповідно в табл 8 і 9 На рис 34 і 35 показані схеми розташування елементів одноканальних антен на ^ канали 1-5 і 6-12, розміри по каналах наведено в табл 10 і 11 Можливі конструкТабліца 8 Коефіцієнти підсилення одноканальних багатоелементних антен на канали 1-5

Число елементів

2

3

4

5

6

7

Коефіцієнт посилення До, дБ

2

4,5

6

7,5

8,5

9

Таблиця 9 Коефіцієнти підсилення одноканальних багатоелементних антен на канали 6-12

Число елементів

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коефіцієнт посилення До, дБ

2,5

5

7

8,5

9,5

10,5

І

11,5

12

тивні варіанти кріплення елементів антен до несучої стрілі і стріли до щогли показані на рис 34 і 36

Відзначимо, що в дециметровому діапазоні хвиль відносна смуга частот одного телевізійного каналу дуже мала (менше ± 1%) і налаштувати антену на настільки вузьку смугу частот практично неможливо Тому антени «хвильовий канал», дециметрового діапазону є або багатоканальними, або діапазонними

Телевізійні стрічок 1 2 3 4 5

А

2932

2490

1930

1756

1602

Б

2736

2322

1800

1638

1494

У

2418

2052

1590

1448

1320

Розміри, мм

Г

2006

1704

1322

1202

1096

а

1239

1050

815

342

676

б

616

522

405

369

336

в

1208

1026

798

723

660

1та

1900

1600

1240

1120

1030

Багатоканальні антени типу «хвильовий канал»

За певних розмірах антени типу «хвильовий канал» можна за рахунок деякого зниження коефіцієнта посилення отримати розтягнуту двогорбу частотну характеристику коефіцієнта посилення і забезпечити прийом двох будь-яких несуміжних каналів метрових хвиль з числа каналів з 1-го по 5-й (I і II телевізійні діапазони) Такі антени можуть бути використані для прийому телевізійних передач на відстанях 50 .. 60 км і більше від телевізійного центру На рис 37, а наведена схема розташування вібраторів багатоканальних антен, а в табл 12 дані розміри цих антен для наступних каналів 1та 3 -, 1та 4 -, 2і 4-й Кабель зниження з хвильовим опором 75 Ом може бути підключений до цих антен через симетрувальні U-коліно довжиною λκ/ 2, де λκ-Довжина хвилі в кабелі (λκ= Λ / 1,52) на середній

частоті смуги частот, обмеженою нижньої частотою більше низькочастотного каналу Так, при виготовленні антени на канали 2 і 4 U-коліно має бути розраховане на середню частоту смуги частот 58 .. 92 МГц, тобто на частоту fcP = 75 МГц При цьому λ = 300/fсР[МГц] = 300/74 = 4 м λκ = λ/ 1,52 = 4/1, 52 == 2,62 м довжина U-коліна 1υ = λκ/ 2 = 2,62 / 2 = 1,31 м

Підключення кабелю може бути також вироблено через широкосмугове дротове согласующе-сімметрірующее пристрій, показане на рис 37, б Котушки трансформаторів Т1 і Т2 намотують проводом ПЕТВ-2 діаметром 0,3 мм з числом витків 19X2, камотка рядова, двухзаходная

Коефіцієнт посилення описаних багатоканальних антен щодо напівхвильового вібратора – близько 4 дБ, рівень задніх і бічних пелюсток 12 .. 20 дБ, КБВ 0,5 .. 0,8

Теоретичні дослідження багатоканальних телевізійних антен з розширеною смугою пропускання і їх практична розробка виконані в нашій країні під керівництвом В Д Кузнєцова та А А Кукаева

Таблиця 12 Розміри багатоканальних антен I і II телевізійних діапазонів (рис 37)

Розмір, мм

Телевізійні канали

1та 3-й

1та 4-й

2і 4-й

А

3045

2945

2560

Б

2540

2540

2130

У

1670

1515

1405

Г

1540

1460

1295

Д

1490

1440

1255

а

940

940

790

б

215

190

180

в

580

690

487

г

670

710

563

Діапазонні антени

Контурно-щілинна антена (рис 38) на канали 6-12 метрових хвиль (III телевізійний діапазон) складається з рамкового вібратора прямокутної форми і гратчастого рефлектора Коефіцієнт підсилення відносно півхвильового вібратора близько 5 дБ, рівень задніх і бічних пелюсток 14 ….. 22 дБ, КБВ 0,6 .. 0,8 Має підвищену механічну жорсткість і може бути використана в умовах вібраційних та ударних навантажень При виготовленні антени відповідно до рис 38 слід враховувати, що вузол II являє собою металеву короткозамикающего перемичку, а пластина на короткозамкненому містку виконується з ізоляційного матеріалу Кріплення рамкової вібратора до щогли здійснюється за допомогою металевих штанг без проміжних ізоляторів Контурно-щілинна антена на канали 1-5 метрових хвиль (I і II телевізійні діапазони) має аналогічну конструкцію при цьому всі розміри, зазначені на рис 38, повинні бути розумно

дружини на коефіцієнт 2,67, що дорівнює відношенню середніх частот III (fcp == 200 МГц) і I-II (fcp = 75 МГц) діапазонів Один з конструктивних варіантів контурно-щілинний антени показаний на рис 39

Антена типу «хвильовий канал» на канали 6-12 метрових хвиль (рис 40) складається з шести вібраторів (елементів) – активного потрійного петлевого вібратора, здвоєного рефлектора і чотирьох директорів Коефіцієнт підсилення відносно напівхвильового вібратора 7 дБ, рівень задніх і бічних пелюсток 14 .. 20 дБ, КБВ 0,5 .. 0,8 Вузли кріплення вібраторів до несучої стрілі і стріли до щогли аналогічні вживаним в одноканальних антенах

Зигзагоподібна дротяна антена – широкосмугова синфазна антена, що складається з двох рознесених по вертикалі і паралельно включених рамкових випромінювачів Антена дуже проста по конструкції, виготовляється з широкодоступних матеріалів і отримала широке поширення, особливо в сільській місцевості Конструкція і розміри антени на канали 1-5 метрових хвиль наведено на рис 41 До деревяного бруска 1, який є водночас центральною стійкою і щоглою антени, кріплять дві поперечні рейки 2 У верхній і нижній частинах центральної стійки встановлені металеві планки 3 Такі ж планки 4, але через діелектричні прокладки з органічного скла, полістиролу або іншого ізоляційного матеріалу кріпляться на кінцях поперечних рейок На центральній стійці між рейками розміщують діелектричну пластину, на якій укріплені дві металеві планки 5 Провід діаметром 2 .. 3 мм або антенний канатик припаюють до металевих планок 3, 4 і 5, як показано на рис 41, або щільно затискають під болт і фарбують Кабель зниження кріплять до нижньої планки 3, що є точкою нульового потенціалу, укладають уздовж двох сторін внутрішнього проводу нижньої рамки і припаюють до планок 5 (зовнішній провідник кабелю – до одній планці, внутрішній – до іншої)

Розміри зигзагоподібної антени на канали 6-12 можна отримати, розділивши всі розміри, зазначені на рис 41, на коефіцієнт 2,67

Коефіцієнт посилення щодо напівхвильового вібратора 4,5 .. 5 дБ, КБВ 0,5 .. 0,7, діаграма спрямованості – симетрична тіпз «вісімки»

Для збільшення коефіцієнта посилення антени на 2 .. 3 дБ потрібно встановити паралельно рамкам рефлектор, що з низки рознесених по вертикалі паралельних горизонтальних проводів Для антени на канали 1-5 відстань між проводами рефлектора не більше 0,5 м, відстань між рефлектором і рамками 1,05 м, загальні розміри рефлектора 3,6 м по вертикалі і 2,1 м по горизонталі Для антени на канали 6-12 зазначені розміри потрібно розділити на коефіцієнт 2,67

Варіант антени типу «хвильовий канал» на канали 21-41 дециметрових хвиль, що складається з тринадцяти вібраторів – активного петлевого вібратора, виготовленого зі стрічки, потрійного рефлектора (у промислових зразках в якості рефлектора застосовується також уголковий рефлектор) і одинадцяти директорів, показаний на рис 42 Симетрування антени може проводитися або за допомогою U-коліна, як показано на рис 42, або за допомогою сімметрірующей котушки (див рис 32, в)

Рис 43

Коефіцієнт посилення щодо напівхвильового вібратора близько 10 .. І дБ, рівень задніх і бічних пелюсток 18 .. 24 дБ, КБВ 0,6 .. 0,8

Відзначимо, що в цьому варіанті антени верхня частина стрічкового петлевого вібратора значно ширше нижньої, що необхідно для збільшення КБВ в кабелі зниження

Антена розроблена під керівництвом В К Парамонова і А А Кунаева

Інший варіант трінадцатіелементной антени ка канали 21-41 показаний: на рис 43

Логоперіодична антена – широкосмугова спрямована антена, що забезпечує прийом передач багатопрограмних телецентрів за будь-яких поєднаннях каналів метрових і дециметрових хвиль Робоча смуга частот з боку нижніх частот обмежена розмірами найбільшого вібратора антени З боку верхніх частот робоча смуга теоретично не обмежена На практиці обмеження робочої смуги з боку верхніх частот повязано з тим, що розміри коротких вібраторів стають порівнянними з розмірами поперечного перерізу лінії, до яких ^ вібратори підключені, що порушує їх нормальну роботу Практичні конструкції логоперіодіческіх антен володіють коефіцієнтом перекриття (відношення верхньої робочої частоти до нижньої), рівним 15 .. 20

В даний час існує велика кількість конструктивних різновидів логоперіодіческіх антен, що відрізняються в основному формою вібраторів (лінійні вібратори, трикутні й трапецієподібні вібратори і т д) і конструкцією двухпроводной лінії, до якої ці вібратори підключені

Один з найпростіших конструктивних варіантів логоперіодична антени показаний на рис 44 і 45 Основою антени є антенне) полотно так званої логоперіодична структури, пострЬенное з ряду паралельних лінійних розрізних вібраторів, підключених до двухпроводной лінії з послідовною зміною фази живлення Для зручності підключення половинок вібраторів провідники двухпроводной лінії іноді розносять у вертикальній

Рис 44

Рис 45

площині Як водно з рис 45, антенне полотно (рис 45, а) складається з двох полуполотен (рис 45,6 і в), розгорнутих один щодо одного на 180 °

Структура антенного полотна характеризується деякими геометричними співвідношеннями Довжини вібраторів зменшуються в геометричній прогресії з певним знаменником у напрямку до точок підключення кабелю зниження Діаметри вібраторів також повинні зменшуватися в геометричній прогресії з тим же знаменником Однак на практиці допустимо виготовляти все вібратори з трубок однакового діаметру

Вібратори логоперіодична структури вписуються в трикутник Підставою трикутника служить найбільш довгий вібратор, розміри якого (з урахуванням коефіцієнта укорочення) повинні бути дещо більше половини довжини хвилі,-відповідної нижчої робочої частоті Розміри найбільш короткого вібратора повинні бути дещо менше половини довжини хвилі, відповідної вищої робочої частоті

Електричні параметри антени залежать від кута 2а при вершині трикутника, в який вписані вібратори, і від періоду структури τ (знаменник прогресії), рівного відношенню довжин поруч розташованих вібраторів (більше короткого до більш довгому) Відстані між вібраторами зменшуються в напрямку до точок: харчування також відносно, рівному обраному періоду структури τ Чим менше кут 2а при вершині трикутника і чим ближче період структури τ до одиниці, тим більше коефіцієнт посилення і менше рівень задніх і бічних пелюсток діаграми спрямованості * Однак при зменшенні кута 2а і збільшенні періоду структури τ зростають габаритні розміри і маса антени Тому вибір кута 2а і періоду структури τ проводиться з умови компромісу між габаритними розмірами і масою антени, з одного боку, і електричними параметрами, з іншого Інакше кажучи, величини 2а і τ, що визначають розміри і геометричну структуру логоперіодична полотна, вибирають таким чином, щоб забезпечити достатньо великий коефіцієнт посилення і низький рівень пелюсток при прийнятних габаритних розмірах і масі антени Звичайно кут 2а вибирається в межах 30 .. 60 °, а період структури τ = 0,7 .. 0,9

Важливим параметром логоперіодична антени є параметр а, званий відносним відстанню і рівний відношенню відстані між будь-якою парою вібраторів до довжини більшого з них Параметр »про повязаний з періоди-дім структури τ і половиною кута при вершині структури (кут а) співвідношенням

Розглянемо принцип дії логоперіодична антени, зображеної на рис 44, вважаючи, що антена працює в режимі передачі1

Якщо до точок живлення антени підключити джерело напруги високої частоти, то енергія буде поширюватися по двухпроводной лінії справа наліво, тобто від коротких вібраторів в бік більш довгих Залежно від частоти сигналу буде збуджуватися та чи інша група вібраторів, довжина яких найбільш близька до резонансної Інші вібратори, засмучені щодо частоти сигналу, збуджуються слабо і в загальне випромінювання антени помітної частки не вносять На верхньому краю робочої смуги частот збуджуються в основному короткі вібратори, розташовані поблизу точок харчування У міру зменшення частоти починають порушуватися довші вібратори На нижньому краю робочої смуги частот збуджуються найбільш довгі вібратори Таким чином, спрощено можна вважати, що логоперіодична

антена складається з ряду послідовно розташованих груп вібраторів, кожна з яких забезпечує випромінювання в певному інтервалі частот Довші вібратори кожної групи грають роль рефлекторів, а більш короткі – директорів, в результаті чого антена набуває спрямовані властивості Оскільки на кожній частоті працюють не всі вібратори логоперіодична структури, а лише їх частину, то антена має менший коефіцієнт посилення, ніж, наприклад, антена типу «хвильовий канал» з тим же числом вібраторів

Можна орієнтовно вважати, що логоперіодична антена з числом вібраторів, рівним 10-11, еквівалентна за коефіцієнтом посилення трьох, чотирьохелементним антені типу «хвильовий канал» У той же час логоперіодична антена працює в значно більш широкій смузі частот, ніж антена типу «хвильовий канал», що дозволяє використовувати її для прийому передачі багатопрограмних телецентрів

Пристрій логоперіодична антени показано на рис 45 Двухпроводная лінія і вібратори виготовляються з труб діаметром 12 .. 20 мм Замість труб для виготовлення двухпроводной лінії можна використовувати також профілі: куточки і швелера Відстань між провідниками двухпроводной лінії визначається розрахунковою величиною її хвильового опору Кріплення вібраторів до двухпроводной лінії може проводитися або скобами, або зварюванням В якості ізоляторів, за-допомогою яких скріплюються трубки двопровідної лінії, а також кріпиться антенне полотно до щогли, можуть бути використані текстоліт, склотекстоліт, полістирол, капролон і т д Для забезпечення паралельності трубок двухпроводной лінії необхідно встановити вздовж лінії кілька ізоляторів Паралельно перший (найбільш довгому) вібратора встановлюється короткозамкнутий місток довжиною dm== (0,1 .. 0,15) λ, що сприяє деякому поліпшенню * КБВ В принципі антена може працювати без цього містка, проте його * наявність дозволяє обладнати антену системою блискавкозахисту, як розказано далі (середина короткозамикающего перемички є точкою нульового потенціалу, до якої може бути підключений провід струмовідводу) Кабель зниження простягається через одну з трубок двухпроводной лінії і припаивается до її кінців, як показано на рис 45, а

Для поліпшення спрямованих властивостей логоперіодіческіх антен їх часто виконують у вигляді двох полуполотен, розгорнутих один щодо одного на деякий кут (зазвичай близько 45 °) Варіант кімнатної антени дециметрового діапазону, що складається з двох розгорнутих полуполотен з вібраторами трапеціедальной форми, показаний на рис 46

Розрахунок логоперіодична антени Вихідними даними для розрахунку є крайні частоти робочого діапазону ГМІн і ίΜ3κο, а також необхідний коефіцієнт підсилення відносно напівхвильового вібратора Розрахунок проводиться в наступному порядку

1 Вибираємо період структури τ в межах 0,8 .. 0,95 і за графіком заданого коефіцієнта посилення До, дБ (рис 47), визначаємо відносну відстань σ Якщо, наприклад, задано К = 7,8 дБ і вибрано τ = 0,92, то σ = 0,165 За відсутності на рис 47 кривої, що відповідає заданому коефіцієнту

посилення, значення відносної відстані можна визначити, прийнявши як коефіцієнта посилення найближчим більшого значення

2 Визначаємо σ – поло> провину кута при вершині антени, попередньо обчисливши tgcr за формулою tga = (l-τ) / 4σ

3 Виходячи з отриманого значення кута а знаходимо1 за графіком, показаному на рис 48, допоміжний коефіцієнт В]

4 Визначаємо коефіцієнт перекриття робочого діапазону ш – ^ максДмін ·

5 Знаходимо допоміжний коефіцієнт B2=mBi

6 Визначаємо необхідне число вібраторів

N=1+ lg Ba/lg —

τ

7 Знаходимо максимальну довжину хвилі робочого діапазону

λ / макс [м]-300Дм нДМГц]

8 Визначаємо довжини вібраторів: Ь = 0,55 λΜ3κο 12 = Ьт 1З – Ι2Χ і т д

9 Визначаємо відстань між вібраторами: di = 21ia d2 = dix d3 = d2T і т д

10 Знаходимо довжину «середнього вібратора» 1СР= (1ι + 1η)/2

11 Визначаємо відношення lcp/dB, Де dB – Діаметр трубки, з якої виготовляються вібратори

12 Розраховуємо наведене відносне відстань ο = ο ^ τ

13 Знаходимо довжину короткозамкненого шлейфу dm= (0,1 .. 0,15) ХМакс

14 За графіком, представленому на рис 49, виходячи з відношення lcp/dB і значення σ знаходимо хвильовий опір двухпроводной лінії ζΒ і відстань між осями трубок А, користуючись формулою zB = 276lg (2АЛ1Л), Де dл – діаметр трубки, з якої виготовляється двухпроводная лінія

У результаті проведеного розрахунку може виявитися, що антена має при заданому коефіцієнті посилення надмірно велику довжину або занадто велике число вібраторів У цьому випадку розрахунок потрібно повторювати кілька разів при різних значеннях τ, домагаючись необхідного компромісу між довжиною антени і числом вібраторів Якщо досягти потрібних результатів не вдається, слід зменшити розрахунковий коефіцієнт посилення або робочий діапазон частот і повторити розрахунок

Кілька важливих зауважень, що стосуються конструкцій логоперіодіческіх: антен

Якщо антена призначена для роботи в дуже широкому діапазоні частот – в метровому і дециметровому діапазонах, то може виявитися, що довжини коротких вібраторів будуть сумірні з відстанню між провідниками двухпроводной лінії, що призведе до спотворення діаграми спрямованості антени в області верхніх частот У таких випадках доцільно виконати двухпроводную лінію у вигляді збіжної лінії з постійним по довжині хвильовим опором Приклад такої лінії, призначеної для логоперіодична антени метрових і дециметрових хвиль на канали 1-41, показаний на рис 50 Кожен провідник лінії являє собою швелер, зігнутий ізлістового матеріалу Для зручності виготовлення швелер можна зібрати з декількох секцій Розміри логопер йод іческой антени з коефіцієнтом посилення близько 7 дБ на канали 1-41, вібратори якої кріпляться на описаної сходящейся лінії, наведено на рис 51 Вібратори, помічені буквою «В», кріпляться до верхнього швелеру, буквою «Н» – до нижнього Кабель зниження може бути прокладений і закріплений усередині одного з швелерів

Комбінована діапазонна антена (рис 52) – широкосмугова антена, що представляє собою комбінацію петлевого вібратора на канали 1-5 з логоперіодична антеною на канали 6-12 Антена має відносно

Рис 51

невеликі габаритні розміри, однак на каналах 1-5 її коефіцієнт посилення менше, ніж у звичайної логоперіодична антени того ж діапазону

Принцип дії антени полягає в тому, що для прийому передач на каналах 1-5 використовується петлевий вібратор, а на каналах 6-12 – логоперіодична полотно При цьому двухпроводная лінія логоперіодична полотна служить лінією живлення петлевого вібратора, що дозволяє обєднати петлевий вібратор з логоперіодична полотном в єдину конструкцію із загальним кабелем зниження і забезпечити задовільний прийом на каналах 1-12

Як видно з рис 52, а антена складається з петлевого вібратора 1, двухпроводной лінії 2, вібраторів логоперіодична полотна 3, кабелю зниження 4 Кабель проходить всередині однієї з половин петлевого вібратора (Лівої

Рис 52

або правої), далі всередині однієї з трубок двухпроводной лінії і припаивается до кінців трубок, як показано на рис 52, б Петлевий вібратор налаштований на середню частоту каналів 1-5 (fCp = 75 МГц), логоперіодична полотно – на канали 6-12 (діапазон частот1 174 .. 230 МГц)

Антена працює таким чином Сигнал, що надходить по кабелю зниження (робота антени розглядається в режимі передачі), збуджує в точках підключення кабелю двухпроводную лінію, і хвиля напруги, розповсюджується по лінйі, послідовно збуджує вібратори логоперіодична полотна У результаті цього на каналах 6-12 формується однонаправлена ​​діаграма з малим рівнем задніх і бічних пелюсток При цьому петлевий вібратор, налаштований на середню частоту каналів 1-5, грає на каналах 6-12 роль своєрідного рефлектора, що сприяє зменшенню на цих каналах рівня задніх і бічних пелюсток На каналах 1-5 розміри вібраторів логоперіодична полотна значно менше поло

провини довжини хвилі Вони мають високий вхідний опір ємнісного характеру і двухпроводную лінію практично ке шунтируют Хвиля напруги, що розповсюджується по лінії, досягає затискачів петлевого вібратора і збуджує його У результаті цього антена має на каналах 1-5 діаграму типу «вісімки» з деяким переважанням одного з пелюсток через те, що вібратори логоперіодична полотна в деякій мірі грають на цих каналах роль директорів Симетрування антени забезпечується тим, що кабель зниження вводиться в середній точці петлевого вібратора, що є точкою нульового потенціалу

Петлевий вібратор з двухпроводной лінією зручно виготовити з двох половин, як показано на рис 52, б Відстань між трубками фіксується за допомогою ізоляторів Кріплення щогли до антени може проводитися або за допомогою ізолятора, або без ізолятора в точці нульового потенціалу

Коефіцієнт підсилення антени на каналах 6-12 становить 5 .. 6 дБ, на каналах 1-5 0,5 дБ

Антена, що працює на описаному принципі, може бути використана за інших поєднаннях прийнятих каналів, наприклад на канали 1-5 і 6-41, на канали 6-12 і 21-41 і т д

Підключення антен до телевізійних приймачів

Сучасні телевізійні приймачі мають, як правило, окремі входи для метрових (канали 1 -12) і дециметрових (канали 21-41) хвиль Тому, коли використовується діапазонна або багатоканальна антена, загальна для метрових і дециметрових хвиль, на кінці кабелю зниження (безпосередньо близько приймача) потрібно встановити розділовий фільтр Схема найпростішого фільтра наведена на рис 53 Ємності конденсаторів складають С1-2, 7 пФ, С2 – 2,2 пФ, СЗ – 9,1 пФ Індуктивність котушок L1 і L3 – 0,03 мкГн (діаметр каркаса 4 мм, 2 витка, провід ПЕТВ 0,47, намотування рядова), котушки L2 – 0,056 мкГн (діаметр каркаса 4 мм, 3 витка, провід ПЕТВ 0,47, намотування рядова)

При використанні роздільних антен на канали 1-5 (в будь-якому поєднанні каналів, у тому числі одноканальних антен) і 6-12 (також в будь-якому поєднанні) до загального для цих каналів входу телерізіонного приймача (Вхід MB) можна скористатися фільтром додавання, схема якого наведена на рис 54 Фільтр можна встановити або близько телевізійного приймача, проклавши до приймача два кабелю зниження, або безпосередньо на антені Установка роздільних антен на загальній щоглі показана на рис 55

Джерело: Капчинский JI М, Конструювання і виготовлення телевізійних антен – 2-е вид, Стереотип – М: Радіо і звязок, 1995 – 00 с: Ил – (Масова радіобібліотека Вип 1216)