І в споживчих електромережах, і на великих заводах для захисту елементів електросистеми від впливу наслідків аварій використовується безліч реле різних типів У більшості випадків це реле, переривають ланцюг при надмірному струмі Час їх спрацьовування, як правило, залежить від протікає струму, і при його збільшенні в разі аварії воно зменшується У багатьох типах реле застосовується конструкція, зменшує час їх спрацьовування до тривалості напівперіоду мережевої напруги Практично всі типи цих реле в даний час є електронними, а енергія для їх живлення виходить безпосередньо з захищаються ланцюгів Ці реле зазвичай намагаються встановити в різних гілках електросистеми якомога ближче до навантажень, що при аварії на одній з гілок виключає виникнення проблем у інших споживачів

Ще одним корисним типом захисних реле є реле з диференціальними обмотками Вони спрацьовують (вимикаються) при порушенні балансу струмів у двох обмотках При використанні з відповідним струмовим трансформатором ці реле дозволяють не тільки захищати трансформатори та генератори від власних несправностей, але і відрізнити цей вид аварії від несправностей у зовнішніх колах Більшість диференціальних реле мають в своїй конструкції елементи затримки спрацьовування (виключення), що дозволяє їх використовувати в ланцюгах з великими пусковими струмами

Для захисту передавальних і розподільних ліній електропередачі застосовуються також імпедансні (дистанційні) реле Хоча в даний час для цих цілей ширше застосовуються компютери, принцип залишається той же самий Ці реле мають дві обмотки, одна з яких є чутливою до струму, а другий – до напруги При цьому якщо напруга має досить велике значення, то підвищення струму в інший не призводить до розмикання відповідних контактів По суті ці реле служать для контролю імпедансу ланцюга, а також для відстані до місця аварії, і з їх допомогою можна оцінити, чи здатний расположений в одній з гілок мережі вимикач локалізувати аварію з мінімальними збуреннями у всій мережі

На схемах прийнято позначати швидкодіючі захисні реле номером 50, захисні реле із затримкою спрацьовування – номером 51, реле для захисту від короткого замикання на землю – номером 64, диференціальні реле – номером 87 і імпедансні (дистанційні) реле – номером 21 А ще бувають реле, що спрацьовують при зниженій напрузі, чутливі до балансу фаз і їх послідовності, напрямку передачі енергії, частоті, і багато інших типів

У цьому розділі ми майже не користувалися рівняннями і формулами Однак у силових колах, особливо коли резистивні втрати малі в порівнянні з реактивними потужностями, часто доводиться користуватися розрахунками, чому і присвячена наступна глава

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)