На рис 852 наведена схема включення ИС LTC1155 в якості переключающего драйвера, що володіє надмалим споживанням в режимі очікування Дана схема схожа на попередню (див рис 851), але в ній опір резистора Rl збільшено до 330 кОм і додана компенсуючий ланцюг R2D2 Ці зміни зменшують струм спокою до значень менше 30 мкА, який збільшується тільки після спрацьовування перемикачів і знову спадає до 30 мкА після виключення і переходу ІС LTC1155 в режим очікування (Див «Linear Technology», Application Note 53, p 4)

Ріс852

Схема економічного драйвера-комутатора напруг 18-28 В

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)