Електромагнітні перешкоди – невідємна частина функціонування імпульсниx стабілізаторів Перешкоди проявляються у двох формах: наведеної (повязаної з проходженням струму в підвідних і відвідних провідниках) і излученной генеруючої електричні й магнітні поля) Хоча поля зазвичай не впливають на сам стабілізатор, але можуть чинити негативний вплив на навколишні електричні схеми Основні принципи, якими слід керуватися для відомості електромагнітних перешкод до мінімуму, наступні:

1Не прокладати провідники заземлення з великими поворотними струмами поруч з висновками зворотного звязку На рис 75 наведено приклади правильного і неправильного монтажу заземлюючого провідника і дроти зворотного звязку для схем з імпульсними стабілізаторами Навіть при максимальній простоті використання малопотужних інтегральних схем імпульсних стабілізаторів слід приділити увагу як монтажною схемою, так і трасуванні провідників при макетуванні друкованої схеми Ця вимога дуже важливо при рівнях потужності більше 1 Вт або використанні швидкодіючих (з підвищеною частотою роботи) широтно-імпульсних модуляторів (ШИМ) Потрібно особливо трассіровать сільноточние провідники і мінімізувати їх

Рис 75 Приклади невірного і правильного виконання заземлення і прокладки зворотних проводів для схем імпульсних стабілізаторів

довжину – це стосується насамперед до провідникам заземлення Слід використовувати заземлення, яке виконується у вигляді зірки, коли всі провідники заземлення сходяться в одній точці Будь конденсатор вхідного фільтра повинен розташовуватися на монтажній схемі як можна ближче до ІС Необхідно звести до мінімуму будь-яку паразитную ємність на висновках зворотного звязку ІС Всі компенсаційні та розвязують конденсатори потрібно підключати до добре фільтрованої точці схеми (такий, наприклад, як аналоговий заземлюючий висновок)

2 Використовувати дроселі або трансформатори тільки з низьким рівнем електромагнітних перешкод, наприклад на тороїдальних або броньових сердечниках Не рекомендується застосовувати дроселі з стрижневими сердечниками, а при необхідності використання їх слід розташовувати в вихідному фільтрі, де струми пульсацій невеликі Значення індуктивностей дроселів повинні точно відповідати тим, що наведені на схемі На рис 76 представлені типові осцилограми форми сигналу, отримані при застосуванні «поганого» і «хорошого» дроселів Як правило, основні проблеми, що виникають через дроселів (за винятком установки дроселя з невідповідним значенням індуктивності), можуть бути повязані із застосуванням дроселя з невірним значенням насичення (піковий струм) або з надмірним опором по постійному струму При насиченні пристрої ток наростає експоненціально При надлишкової величині опору спостерігається виразна LR-характеристика Якщо форма сигналу має невеликі, але нехарактерні дугоподібні спотворення, то, швидше за все, в наявності прояви обох дефектів дроселя

3 Прокладати всі провідники зі струмами, що мають високий рівень пульсацій, над екрануючому площиною з метою мінімізації наведених полів Це відноситься до проводів, підєднують у схемі обмежувальні діоди, вхідні і вихідні конденсатори, демпфіруючі елементи та дроселі, до проводів, що підключається до вхідних і імпульсним висновків інтегральних мікросхем, і проводам харчування Всі вони повинні мати мінімальну довжину, а самі елементи – розташовуватися якомога ближче до екрануючому площині

4 Розносити на максимальну відстань чутливі провідники з малим рівнем сигналу і використовувати прийоми взаємної компенсації електромагнітних полів, наприклад диференціальні лінії на основі проводів з кручений парою

5 При необхідності додати на обмежувальний діод ферритові кільце, що знижує викиди, щоб придушити вищі гармоніки, які можуть утворювати значні перехідні напруги в момент вимикання Потрібно ретельно дослідити форму кожного комутованого сигналу

6 Якщо перешкоди від вхідних ліній створюють певні проблеми, то потрібно встановити вхідний фільтр Досить дроселя з індуктивністю в кілька мікрогенрі, щоб стандартний вхідний конденсатор поглинув майже всі струмові пульсації, що виникають на вході стабілізатора

Рис76

Характерна форма струму, обумовлена ​​хароший або поганою якістю дроссепя

Примітка до рис: А) нормальний режим роботи, лінійний характер процесу заряду і розряду б) режим насичення – нелінійний ріст струму дроселя в області піка в) підвищений опір:

1 Високий опір обмотки

2 Високий опір транзистора у включеному стані

3 Високий опір джерела живлення

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)