Токи гармонік в передавальних або розподільних мережах можуть наводитися в суміжні телефонні лінії звязку і створювати в них перешкоди Сила цих перешкод визначається коефіцієнтом телефонних перешкод Для кожної гармоніки струму мережі цей коефіцієнт встановлюється з урахуванням можливого звязку між силовий і телефонного ланцюгами, частотними характеристиками телефонного устаткування і частотної чутливістю людського вуха Всі ці фактори враховуються при так званому псофометрического зважуванні, в результаті чого визначається потенціал перешкод на даній частоті по відношенню до потенціалу перешкод на частоті 1000 Гц У поєднанні з емпіричними константами і коефіцієнтом звязку, пропорційним частоті, в результаті виходить крива, відома як функція впливу телефонних перешкод, WF Чисельно WF = 5PFI, де PF– Результат псофометрического зважування для частоти F

Вплив ряду гармонійних частот визначається за формулою

де 77F-коефіцієнт телефонних перешкод, ХТ – Повне середньоквадратичне напруга, або струм, XF – Середньоквадратичне напруга, або струм, на частоті F, а WF – Функція впливу телефонних перешкод на частоті F Значення TIFдля різних частот наведені в Табл 143

Таблиця J43 Значення коефіцієнтів телефонних помехдля різних частот згідно IEEE519

Частота

TIF

Частота

TIF

Частота

TIF

Частота

TIF

60

Оз

m

5T00

Ui60

7820

3000

9670

iio

30

Ю80

5400

mo

8330

зш

8740

зоо

225

П40

5Й0

2i00

8830

Soo

8090

360

400

tt60

6050

2i60

9080

3540

6730

420

650

Г380

6370

2220

9330

3660

540

Гз20

M40

6560

2340

9840

3900

4400

660

2260

isoo

6680

2460

10340

4020

3700

720

2760

W20

6970

2580

10600

4260

2750

780

33i60

f740

7320

2820

10210

4380

900

4350

Tioo

7570

2940

9820

5000

840

Ш00

5000

Сила перешкод в телефонах від гармонік струму мережі визначається добутком середньоквадратичного значення струму на даній частоті I на значення TIF иа цій частоті, I-TIF Згідно IEEE 519 існує три ка-

тегории цих творів Категорія 1, при творі I-TIFao 10000, охоплює випадки, при яких виникнення перешкод неможливо При I-TIFb межах від 10000 до 25000 (категорія 2) можуть виникнути перешкоди, а при /-77FcBbime 25000 виникнення перешкод вельми ймовірно

Немає яких-небудь надійних правил, яким підпорядковувалися б перешкоди, хоча завадостійкість апаратури звязку до перешкод зростає рік від року Найсвіжішу інформацію можна почерпнути з чинної редакції документа IEEE 519

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)