Рис 8105 Залежність ККД схеми від струму навантаження

На рис 8104 наведена схема включення ИС MAX714, яка при живленні від пяти гальванічних елементів забезпечує отримання вихідної напруги на трьох виходах На рис 8105 представлена ​​залежність ККД від струму навантаження Схема працює при вхідній напрузі 5,05-11 В При UBX – 6 В струм спокою дорівнює 300 мкА, максимальний струм навантаження – 1 А, ок холостого ходу – 35 мкА Інтегральна мікросхема MAX714 відноситься до сімейства ІС серії MAX714 ^ 15, що володіють рядом контрольних функцій, наприклад контролем розряду батарей У представленій схемі ІС MAX714 виробляє напругу 5 В на двох виходах (на основному виході струм дорівнює 1 А при піковому значенні до 2 А, а на допоміжному виході – 100 мА) Схема також виробляє негативне напруга зсуву для РК дисплея (від -10 до -26 В), кероване внутрішнім цифро-аналоговим перетворювачем (Див «Maxim Battery Management Circuit Collection», 1994, p 27)

Рис 8104 Отримання вихідної напруги на кількох виходах ІС MAX714

Примітка до рис Відключення інтегральної мікросхеми відбувається при напрузі на висновку 4 менше 1,5 У, включення – при напрузі, що перевищує 35 В Q1 – ZETEX ZTX750 Q2, Q3 – ZETEX ZTX788B L1 – SUMIDA CDR74-101

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)