Металооксидних варистори (MOV) є компонентами електричних ланцюгів з яскраво вираженою нелінійної вольт-амперної характеристикою Їх виготовляють шляхом пресування і спікання з оксиду цинку, а параметри і характеристики які утворюються приладів залежать від діаметра дисків, їх товщини і режиму випалу Застосовуються варистори і в персональних компютерах, і на великих електричних підстанціях Діапазон їх розмірів (Діаметрів) простягається від 5 до 90 мм

На Рис 27 наведена типова вольт-амперна характеристика варистора на 480 В, діаметром 60 мм

Рис 27 Вольт-амперна характеристика eapucmopa па 480 В, діаметром 60мм

Слід зазначити, що струм через варистор дорівнює 1 А при напрузі 1000 В і практично не тече при 680 В Однак при напрузі 1200 В струм досягає 1000 А Це означає, що даний варістор може захистити Тріак або інший напівпровідниковий прилад, розрахований на 1200 В, від кидків струму до 1000 А Зазвичай вважається, що пікова напруга обмеження більше середньоквадратичного робочої напруги варисторов в

25 рази

Варистори мають невелику здатність навантаження і можуть бути виведені з ладу повторюваними кидками напруги, виробленими, наприклад, при перемиканні триаков У довідкових даних на варистори наводиться залежність їх терміну служби від амплітуди і тривалості імпульсів струму У відповідності з цими характеристиками і слід вибирати розмір варистора, наприклад для придушення кидків напруги при комутації індуктивного навантаження

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)