Наведені до одиниці величини значно спрощують порівняння різних елементів в силовій апаратурі і допомагають виконати ряд обчислень Приведення до одиниці – це спосіб нормалізації характеристик елементів, при якому вони (характеристики) представляються незалежно від конкретного значення напруги в тій чи іншій точці системи Використання відносних величин значно спрощує трудомісткі розрахунки

У простій формі приведена до одиниці величина – це просто число відсотків, поділений на 100 При множенні 50% напруги на 50% струму ми отримаємо 2500% потужності, що є безглуздістю А от при використанні позначень, наведених до одиниці (per unit), 05 напруги, помноженого на 05 струму, дає 025 потужності, як і має бути Трансформатор з імпедансом 6% буде мати імпеданс 006 Цей імпеданс повязаний з розрахунковими значеннями напруги і струму в трансформаторі Він обєднує відмінності між напруженнями в первинній та вторинній обмотках, описуючи частку від розрахункового напруги в кожній обмотці, необхідну для створення розрахункового струму в ній при замкнутих інших обмотках Регулювальні характеристики трансформаторів повністю описуються цими цифрами Однак при додаванні в систему інших елементів для них зявляється набір різних даних Наприклад, трансформатор потужністю 500 кВА при напрузі 4160 В з реактанс 6% може обслуговувати трансформатор потужністю 50 кВА, напругою 480 В і реактанс 4%, який, у свою чергу, живить трансформатор для системи освітлення потужністю 5 кВА, напругою 120 В і реактанс 3% Хмарно борошно відстежувати всі ці напруги і струми при спробі, наприклад, визначити струм короткого замикання останнього трансформатора Наведені до одиниці величини дозволяють зробити це легко і швидко

По-перше, треба вибрати якийсь опорний рівень потужності Вибір цей носить довільний характер, але зазвичай він повязаний з розрахунковою потужністю одного з елементів системи У нашому випадку ми візьмемо за основу трансформатор на 50 кВт, а його індуктівнострассеянія замість 4% становитиме 004 Щоб привязати трансформатор на 5 кВт з імпедансом 003 до обраної нами основі, треба помножити його імпеданс, наведений до одиниці, на співвідношення потужностей 50 кВт / 5 кВт = 10 Для обох трансформаторів разом загальний імпеданс вийде рівним 004 + 03 = 034 Для трансформатора потужністю 500 кВт таким же способом вийде

0 06 x 50/500 = 0006 щодо 50 кВт Загальний імпеданс ланцюга з трьох трансформаторів щодо 50 кВт складе 0006 + 004 + 030 = 0364 Для основи 5 кВт загальний імпеданс складе 00364, а струм короткого замикання у вторинній обмотці буде в 1/00346 = 289 рази більше, ніж розрахунковий струм (289) Для трансформатора на 50 кВт перевищення струмом короткого замикання над розрахунковим в нашому випадку складе 1/0346 = 289 рази, а для трансформатора на 500 кВт буде 1 / 346 = 0289 У будь-якій точці системи можна визначити базовий імпеданс як ZIjASE = VLL2/ VI, де VI і є розрахунковим значенням для трифазного ланцюга Тоді імпеданс в Омасі буде дорівнює ZOHMS = ZIjASE-ZPU при даній базі Базовий імпеданс – це імпеданс, підключення якого до кожної фази трифазної мережі при розрахунковому напрузі викличе протікання розрахункового значення струму і споживання розрахункового значення вольтампер

Варто докласти зусиль до освоєння методу наведених до одиниці значень, так як він значно полегшує розрахунки та інженерів електромереж, і розробників моторів і трансформаторів, та й усіх, хто повязаний з силовою електронікою Це універсальний метод

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)