Ємельянов В А, Вечір Д В, Свиридович В С Науково-виробниче обєднання «Інтеграл» Пл Казинца, 1, м Мінськ, 220108, Республіка Білорусь факс: (+375 17) 278-16-22, e-mail: dzum@integralby

Анотація – Розглянуто питання застосування ІМС електронного фільтра імпульсів надлишкового напруги для захисту телефонних ліній Κ1482ΦΠ1Τ, інтерфейсної схеми абонентської лінії ILF3866N і ІКМ-кофідека IL145557/67 і створення на їх основі абонентського закінчення сучасних цифрових автоматичних телефонних станцій

I                                       Введення

Запропоновано схему побудови бестрансформа-торного абонентського закінчення цифрових АТС на основі вітчизняного комплекту ІМС Дані ІМС призначені для застосування в цифрових АТС, що вводяться на нових лініях звязку, або замінюють крокові на декадно-координатні телефонні станції і дозволяють істотно знизити витрати на один номер АТС і підвищити якість звязку

II                              Основна частина

Розвиток будь-якого суспільства значною мірою залежить від створення ефективної інфраструктури передачі інформації Фіксовані лінії звязку залишаються на найближчі 10 – 15 років і залишаться основними каналами передачі даних, що зумовлено їх високою надійністю і захищеністю інформації порівняно з іншими способами передачі

На рис 1 приведена структурна схема цифрової АТС

Рис 1 Структурна схема цифрової АТС

Fig 1 Block diagram of digital automatic telephone station

Відсутність заземлення на лінії звязку між абонентами та АТС роблять необхідним застосування засобів захисту елементів АТС від перевантажень і що наводяться перешкод Традиційно використовувані по-зістори мають істотний недолік: низька швидкодія, внаслідок чого, надмірне напруження, що виникло на абонентської лінії, потрапляє на елементи АТС Для захисту від надмірної напруги внаслідок індустріальних перешкод і ат-мосферу-них електричних розрядів в НВО «Інтеграл» розроблена ІМС електронного фільтра К1482ФП1Т, що складається з транзисторних, тиристорних і доданих елементів

Функціональна схема ІМС К1482ФП1Т наведена на рис 2

Рис 2 Функціональна схема ІМС К1482ФП1Т Fig 2 Function circuit of К1482ФП1Т 1C

Рис 3 Схема відведення струму при негативної полярності перенапруги в лінії

Fig 3 Diagram of current drainage, when overvoltage polarity in the line is negative

Принципова схема електронного фільтра містить два тиристора з керуючим електродом р-типу, два керуючих транзистора і два діоди для захисту від перенапруг, що наводяться на лінію звязку Тиристори відкриваються тоді, коли негативна напруга між висновками К1 і А (або К2 і А для другої половини схеми) перевищує негативна напруга, прикладена між висновками ОІА

Рис 4 Схема відведення струму при позитивній полярності перенапруги в лінії

Fig 4 Diagram of current drainage, when overvoltage polarity in the line is positive

де Vtr – змінне диференціальне напруга між TIPX і RINGX, В Vtx – напруга на виході Vtx, В Rf – запобіжний резистор, Ом

II – Змінний струм навантаження А Ζτ – встановлює імпеданс мікросхеми на двухпроводном порту Ом Vrx – вхідна напруга на виводі RSN щодо аналогової землі В Zrx – встановлює посилення від чотирипровідного порту до двопровідному порту Ом El-диференціальне напруга холостого ходу (Rl = зі) В Zl – імпеданс лінії Ом

Рис 5 Структурна схема мікросхеми ILF3866N Fig 5 Block diagram of iLF3866N iC

З формул (1), (2), (3) розраховуються всі характеристики телефонної лінії

Як приклад розглянемо обчислення двухпроводного імпедансу Zrx і посилення від двухпроводного до чьотирьох порту G24

Для обчислення імпедансу Zrx мікросхеми з запобіжними резисторами Rf на двухпроводной лінії, припустимо Vrx = 0 Тоді з формул (1) і (2)

Fig 6 Simplified modei of data transfer on AC

При Vrx = о з формул (1) і (2) розраховується

Puc 6 Спрощена модель передачі даних попеременному току

G24

Напруга спрацьовування може програмуватися в діапазоні від -5 В до -85 В

На рис 3 і рис 4 показані схеми відведення струму з абонентської лінії при появі перенапруг негативної і позитивної полярності При позитивної полярності струм відводиться через захисні діоди, а при негативній – через тиристори

Відповідно до рекомендацій К20 і К21 ITU-T (International Telecommunications Union) ІМС К1482ФП1Т використовується з послідовно включеними резистором 10 Ом і струмовим запобіжником

Інтерфейсна схема абонентської лінії (SLIC) ILF3866N варта узгодження сигналів абонентської телефонної лінії та внутрішнього тракту цифровий автоматизованої телефонної станції Структурна схема мікросхеми наведена на рис 5

Спрощена модель передачі даних по змінному струму показана на рис 6

Аналіз схеми дає наступні вирази:

Аналогічно розраховуються й інші параметри і номінали елементів схеми

Наступна мікросхема комплекту – ІКМ-кофідек IL145557/67, який перетворює мовний сигнал в цифрову форму і назад Мікросхема розроблена для роботи, як в синхронному, так і асинхронному режимах Структурна схема ІМС представлена ​​на рис 7 (IL145557 без двох операційних підсилювачів)

Як приклад розрахуємо Ζτ необхідний для отримання Ztr = 900 Ом, вкпюченний послідовно з конденсатором 2,16 μκΦ, Rf = 40 Ом

Рис 7 Структурна схема 4КМ-кофідека iL145557/67 iC

Мікросхема здійснює перетворення сигналу по А-закону і повну диференціальну обробку аналогових сигналів для зменшення шумів

На рис 8 і 9 представлені фотографії абонентських плат АТС «Бета-М» виробництва ВАТ «МПООТ» м Мінськ і АТС Ф50/Ф100 виробництва ВАТ «Связьинвест» м Мінськ

Дані ІМС поставляються підприємствам Республіки Білорусь, Росії та України і досить успішно експлуатуються в мережах звязку більше 3 років

III Висновок

Представлений комплект мікросхем призначений для застосування в цифрових АТС і дозволяє істотно знизити їх вартість, підвищити якість, зменшити габарити АТС, підвищити щільність, упакувати і знизити споживану потужність

NEW ELEMENTARY BASE OF RPC «INTEGRAL» FOR MODERN DIGITAL AUTOMATIC TELEPHONE STATIONS SAMPLES OF DIGITAL AUTOMATIC TELEPHONE STATIONS PRODUCED IN BELARUS AND CIS COUNTRIES

V A Emelyanov, D V Vecher, V S Sviridovich Research and Production Corporation «Integral» Kazintsa Circle 1, City of Minsk, Republic of Belarus, fax: (+375 17) 278-16-22, e-mail: dzum@integral by

yAbsfracf – Considered in this paper are the questions of excess voltage pulse electronic filter 10 applications in order to protect К1482ФП1Т telephone lines, ILF3866N subscriber line interface 10 and IL145557/67 POM-OODEO and create subscriber’s termination of modern digital automatic telephone stations on their basis

Рис 8 Абонентська плата АТС «Бета-М»

Fig 8 Subscriber’s board of &quotBeta-M&quot automatic telephone station

Puc 9 Абонентська плата АТС Ф50/Ф100

Fig 9 Subscribers board of Ф50/Ф100 automatic telephone station

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р