На рис 357 показана типова схема включення ИС MAX218 з використанням одного джерела живлення, а на рис 358 – з використанням як стабілізованого, так і нестабілізованого джерела живлення У табл 317 приведено призначення висновків мікросхеми MAX218, в табл 318 – перелік рекомендованих виробників схемних елементів Цим мікросхемам потрібні всього два лужних

(NiCd або NiMH) елемента живлення, щоб забезпечити всі вимоги стандартів Е1АД1А-232Е і V28 ^ 24 Необхідні по EIA ^ IA-232E і RS-232 рівні вихідних напруг підтримуються при зміні напруги первинного джерела живлення в межах від +1,8 до +4,25 В Струм споживання в режимі відключення дорівнює 1 мкА Приймачі можуть включатися і відключатися за допомогою логічних сигналів управління У табл 319 наведені режими роботи ІС

Рис 355 Типова схема включення ИС MAX214 (висновки харчування не показані)

MAX218 і джерел живлення при різних значеннях керуючих сигналів (відключення і дозволу / заборони) Гарантується передача даних зі швидкістю до 120 Кбіт / а (Див

Таблиця 313 Призначення висновків ІС MAX214

Висновок

Позначення

Призначення

12

C2+, C2-

Висновки для підключення зовнішнього конденсатора схеми подвоєння перетворювача з негативним вихідним напругою

3

Hl-Z

Вхід сигналу керування вхідним опором приймача RS-232 При подачі сигналу високого логічного рівня внутрішній узгоджувальний резистор (навантаження на кінці лінії) відключається

4

N С

Не підключений (немає внутрішнього зєднання)

5 24 25

TA, TC TB

ТТЛ / КМОП входи передавачів А С, В

6 8 22 23

RA, RE, RC, RB

ТТЛ / КМОП виходи приймачів А, E, С, В

7

RDC

ТТЛ / КМОП вихід приймача D в режимі DTE (DTE / DCE = 0 В) або ТТЛ / КМОП вихід приймача С в режимі DCE (DTE ^ DCE = +5 В)

9 18 20

TRATRC, TRB

RS-232 вихід передавача в режимі DTE (DTE / DCE = 0 В) або RS-232 вхід приймача в режимі DCE (DT ^ DCE = +5 В)

10 17 19

RTA RTC, RTB

RS-232 вхід приймача в режимі DTE (DT ^ / DCE = 0 В) або RS-232 вихід передавача в режимі DCE (DTE / DCE = +5 В)

11

RDTC

RS-232 вхід приймача D в режимі DTE (DTE ^ DCE = 0 В) або RS-232 вихід передавача С в режимі DCE (DTE / DCE = +5 В)

12

RRE

RS-232 вхід приймача E

13

GND

«Земля»

Ріс337 Розташування висновків ІС MAX206 (корпус DIP / SO), вид зверху

Рис 339 Распопоженіе висновків ІС MAX207 (корпус DIP / SO / SSOP), вид зверху

Рис 341 Розташування висновків ІС MAX208 (корпус DIP / SO), вид зверху

Рис 343 Розташування висновків ІС MAX209 (корпус DIP / SO), вид зверху

~ <