Приймач блоку радіоуправління з 256 каналами це один з двох приймачів, призначених для роботи з блоком радіоуправління з 20 млн кодів Приймач блоку радіо управління служить для пристрою, обраного з 255 Він за захищеності 20-бітовим кодом, тобто мільйоном комбінацій Мікроперемикач з дворядним розташуванням восьми контактів забезпечує ідентифікацію одного конкретного пристрою серед 256 У кінцевому рахунку адреса приймача визначається двійковим словом, що задається виходами SL1SL8 Це двійкове слово порівнюється зі словом, визначений ним перемикачем Якщо слова ідентичні, станься активація ланцюга управління реле або в короткостроковому ре жимі протягом передачі, або в режимі чергування з пе реключеніем при кожній новій передачі

Схема

Схема, представлена ​​на рис 151, складається з чотирьох ot новних елементів: приймача ВЧ, декодирующего устрій ства з вісьмома каналами, восьмибитового компаратора і ланцюги управління реле Як приймач можна і < пользовать будь-який модуль AM, УВЧ. Зі свого виходу 14 прп нима модуль подає логічний сигнал на вхід 20 мо дуля ММ57С200, використовуваного в даному випадку в якості

восьмиканального декодера У поєднанні з памяттю EEPROM (CI2) цей модуль працює в режимі III Таким чином, декодер здатний одночасно ідентифікувати 20-бітовий код, попередньо занесений в память EEPROM, і подавати на свої виходи SL1-SL8 двійкове слово, сравниваемое з 20-бітовим кодом протягом передачі

У даному випадку необхідно запрограмувати три регістра памяті EEPROM Крім 20-бітового коду в них буде міститися ідентифікація памяті, а також інформація про конфігурацію ММ57С200: визначення режиму його роботи і конфігурація виходів SL1-SL8 Для отримання більш детальної інформації зверніться до опису блоку радіоуправління з 256 каналами в главі 13

Таким чином, в модулі ММ57С200, позначеному на схемі CI1, є девять виходів, так як до восьми виходів SL1-SL8 слід додати звичайний вихід підтвердження передачі, який розташовується на контакті 17 модуля Цей вихід умовно позначений VT (підтвердження передачі) Режим роботи цих виходів може бути налаштований

Перемикання виходу VT може мати два стійких стани або бути короткочасним і рівнятися тривалості підтвердженої передачі Вибір визначається перемичкою SW2 блоку радіоуправління Якщо перемичка встановлена ​​на платі передавача, вихід 17 декодера буде змінювати своє логічне стан при кожній новій підтвердженої передачі Якщо перемичка відсутня, вихід модуля ММ57С200 працює в режимі класичного модуля ММ53200 або UM3750, тобто залишається в стані Про протягом усього терміну дії передачі

Виходи SL1-SL8 можуть працювати в різних режимах У даному випадку підтримується позитивна логіка, а логічне стан виходів блокується при кожному новому прийомі Така конфігурація виходить при програмуванні в стан 1 біта ПВ і в стан 0 біта пА регістра 0D памяті 9306 Таким чином, після закінчення передачі двійкове слово присутнє на входах компаратора CI3 Цим можна скористатися для управління реле, що працює в режимі з двома стійкими станами

Рис 151 Схема (закінчення)

Вибір одного з 256

Восьмібітовий компаратор використовується для визначення відповідності довічного слова номером приймача, встановленому мікроперемикачем SW1 Цей компаратор являє собою інтегральну схему ТТЛ типу 74НС688, Таблиця істинності якої представлена ​​в табл 151

Справді, необхідно виконання двох умов, щоб компаратор підтвердив порівняння і перевів свій вихід Υконтакт 19 в стан низького логічного рівня (L) При цьому вхід підтвердження інтегральної схеми повинен знаходитися в стані низького логічного рівня, а всі входи Αχ або Βχ на одному логічному рівні

У разі відповідності між переданим двійковим їло вом і конфігурацією перемикача вихід 19 переходить в стан низького логічного рівня і може залишатися в ньому навіть після закінчення передачі, якщо блоком радіо управління був обраний режим з двома стійкими складаючись нями Після цього транзистор Т1 стає провідним, а струм бази, що проходить через резистор R3, досить висо ким для насичення транзистора Т1 При цьому струм, проходячи щий через світлодіод DL2, обмежується тільки резистором R5 На транзистор Т2 також надходить струм бази, що приводить до його насичення При цьому відбувається подача живлення на

реле Діод D3 захищає транзистор Т2, перешкоджаючи виникненню перенапруг на клемах обмотки реле

Живлення приймача

Харчування логічних схем забезпечується стабілізатором напруги CI4, який стабілізує загальний напруга живлення приймача і реле на рівні 5 В Як джерело напруги можна використовувати батарею або мережевий адаптер напругою від 12 В до 24 В залежно від типу використовуваного реле

Виготовлення

Зовнішній вигляд приймача показаний на рис 152, а креслення представлений на рис 153 Установку компонентів відповідно до рис 154 слід виконувати у звичайному порядку, починаючи з самих тонких компонентів: перемичок і резисторів, і закінчуючи найбільш громіздкими компонентами реле

6-7499

Рис 153 Креслення

Інтегральні схеми встановлюються на контактних колодках Такий спосіб установки найбільш бажаний, якщо вам доведеться змінювати програмування коду в памяті EEPROM

Нагадуємо, що перед проведенням перших випробувань память 93С06 приймача повинна бути запрограмована Існують різні програматори, але ви можете скористатися програматором, запропонованим автором у додатку 5 Цей невеликий економічний програматор підключається до паралельного порту ПК (LPT1)

Перелік елементів:

Резистори:

• R1 3,3 кОм (оранжевий, оранжевий, червоний)

• R2 100 кОм (коричневий, чорний, жовтий)

• R3, R4, R7 22 кОм (червоний, червоний, помаранчевий)

• R5, R8 150 Ом або 180 Ом (коричневий, зелений / сірий, коричневий)

• R6 4,7 кОм (жовтий, фіолетовий, червоний)

• RS1 резисторного складання з одностороннім розташуванням контактів, 1 + 8 х 47 кОм або 100 кОм

Конденсатори:

• С1 100 пФ, група з ТКЕ NPO

• С2, СЗ, С4 100 нФ

• С5 10 мкФ, 50 В

• С6 220 мкФ, 25 В

Напівпровідникові прилади:

• D1-діод 1N4001 .. 07

• D2, D3 діоди 1N4148

• DL1 світлодіод зі свіченням зеленого кольору

• DL2 світлодіод Зі світінням червоного кольору

• Т1 транзистор Вс558, ВС557, ВС307 і тд;

• Т2 транзистор ВС338, Вс337

• CI1 інтегральна схема ММ57С200 (Selectronic 211220)

• CI2 мікросхема памяті EEPROM 93С06 або 93С46

• CI3 інтегральна схема 74НС688

• CI4 стабілізатор 78L05

Інші компоненти:

• U1 приймач AM УВЧ, тип NB-01, RR6 або інший

• ANT1 антена з відрізка дроту довжиною λ / 4

• SW1 мікроперемикач з двостороннім розташуванням восьми контактів

• RL1 реле 12 B/1RT ЗА (SL-216714)

• К1 клема з двома контактами, розташованими з кроком 5,08 мм

• К2 клема з трьома контактами, розташованими з кроком 5,08 мм

Програмування памяті

У табл 152 вказані програмовані регістри Наприклад, 20-бітовий код являє собою 1011 0101 0111 0110 1001, або B5769h в шістнадцятковому вираженні Таким чином, вміст регістра 0Е представляє собою 0101 0111 0110 1001, або 5769h, а вміст регістра OF OOOBh

Таблиця 152 Програмування памяті 93С06 приймача

Регістр

Шістнадцяткове

дане

Ідентифікація

0D

0847І

і конфігурація

Код з 20 біт

5769І

0F

000ВІ

Регістр 0D вказує, що модуль ММ57С200 працює в режимі Ш декодер, визначеному битами П8 і П9, встановленими в 0 Регістр 0D також визначає конфігурацію восьми виходів SLx Для цього використовується позитивна логіка із замиканням Такий вибір зконфігурований установкою в 1 біта ПВ і в 0 біта пА

Враховуючи, що основна ідентифікація становить 47h, загальний вираз регістра буде являти собою 0000 1000 0100 0111, або 0847h

Тестування

Як приклад приймачу присвоєно адресу 163, що відповідає одночасному програмування мікроперемикача в приймальнику і блоці радіоуправління, представленому на рис 155

Рис 155 Конфігурація мікроперемикача для каналу 163

Для першого випробування пристрій працює в режимі ММ53200 (миттєва активація реле), який активується при видаленні перемички

Таким чином, при натисканні кнопки блоку радіоуправління відбувається перемикання реле і загоряння світлодіода DL1, яке вказує на подачу живлення на реле При відпуску кнопки світлодіод повинен згаснути, а реле переключитися в стан спокою

Якщо утримувати кнопку натиснутою і змінити положення одного з контактів мікроперемикача приймача або передавача, світлодіод згасне, а реле переключиться

Друге випробування полягає у використанні приймача в режимі з двома стійкими станами при встановленій перемичці SW2 на платі блоку радіоуправління Після цього при кожному натисканні кнопки повинне відбуватися зміна стану реле, що супроводжується загорянням або вимиканням світлодіода DL1

Джерело: Ерве Кадино, Цікаві конструкції на мініатюрних високочастотних модулях / Е Кадино пер з фр М А Комаров М: НТ Прес, 2007 224 с: Ил (На допомогу радіоаматори)