На рис 3114, 3115 зображено розташування висновків ІС MAX481/483/485/487 для різних типів корпусів, а на рис 3116-типова схема включення У табл 332 приведено призначення висновків мікросхем, а в табл 333, 334 – вихідні сигнали їх передавачів і приймачів при різних значеннях вхідних і керуючих сигналів У табл 335 дано порівняльні характеристики мікросхем На рис 3117-3121 показані типові схеми та розташування висновків ІС MAX488-491, на рис 3122 – застосування мікросхем MAX481/483/485/487 для організації типовий мережі RS-485, а на рис 3123 – застосування мікросхем MAX488-491 для організації полнодуплексной мережі обміну даними по інтерфейсу RS-485 На рис 3124 показано використання мікросхем MAX488-491 в якості

ретранслятора Відзначимо, що висновки RE і DE є тільки на MAX489/491 (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 2-159, 2-165 .. 2-168, 2-171,2-172)

Рис 3115 Розташування висновків ІС MAX481 / 483/485/487 для корпусів цМАХ, вид зверху

Рис 3114 Розташування висновків ІС MAX481 / 483/485/487 для корпусів DIP / SO, вид зверху

Ріє 3116 Типова схема включення ИС MAX481/483/485/487 для корпусів DIP / SO

Таблиця 332 Призначення висновків ІС MAX481 / 483/485/487-491

Таблиця 332 Призначення висновків ІС MAX481 / 483/485/487-491 (закінчення)

ТабліцаЗЗЗ Вихідні сигнали передавачів ІС MAX481 / 483/485/487 при різних значеннях вхідних і керуючих сігнапов

Примітка до табл * – Режим відключення (shutdown) для MAX481/483/487

Таблиця 334 Вихідні сигнали приймачів ІС MAX481 / 483/485/487 при разпічних значеннях вхідних і керуючих сигналів

Таблиця 335 Порівняльні характеристики ІС MAX481 / 483/485/487/488/489/490/491

Рис 3123 Типова схема підключення ІС MAX488-491 при організації попнодуплексной мережі за стандартом RS-485 (висновки KF і DE тільки для MAX489/491)

Ріс3124

Типова схема підключення ІС MAX488-491

при використанні як ретранслятора (висновки

ЕГ і DE топько для MAX489/491)

Рис 3123 Типова схема підключення ІС MAX488-491 при організації попнодуплексной мережі за стандартом RS-485 (висновки KF і DE тільки для MAX489/491)

Ріс3124

Типова схема підключення ІС MAX488-491

при використанні як ретранслятора (висновки

ЕГ і DE топько для MAX489/491)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)