Основний метод пошуку несправності в підсилювачі повязаний з перевіркою проходження сигналу в схемі, як показано на рис 634 Наявність вхідного і вихідного сигналів в кожному каскаді повинно перевірятися осциллографом або вимірником сигналу Будь каскад, на виході якого виявлено відхилення у формі сигналу або якихось інших параметрах або відсутність вихідного сигналу взагалі, за наявності на вході каскаду тестового сигналу з нормованими параметрами повинен розглядатися як явно дефектний Для локалізації несправності використовуються вимірювання опорів і / або напруг на всіх елементах транзистора або інтегральної мікросхеми

Найбільш зручним приладом для перевірки схем підсилювачів (як окремих каскадів, так і складних систем) є осцилограф Його можливості дозволяють виконувати функції будь-якого вимірювача, до того ж він має перевагою наочного відображення сигналів на екрані, що дозволяє оперативно оцінити основні параметри і наявність відхилень в роботі підсилювача: дзвін, спотворення форми сигналу, шум, пульсації, генерація і тп

Рис 634 Схема перевірки підсилювача методом контролю проходження сигналу

Примітка крис У міру перевірки кожного каскаду підсилювача амплітуда сигналу повинна зростати, але його форма не долокна спотворюватися

При перевірці роботи підсилювача методом проходження сигналу осцилограф використовується точно так само, як і вимірювальний прилад На вхід схеми подається тестовий сигнал генератора (рис 634) На екрані осцилографа проводиться вимірювання амплітуди і форми сигналу В якості вхідного може використовуватися сигнал синусоїдальної або прямокутної форми

Щупом осцилографа послідовно контролюється сигнал на вході і виході кожного каскаду підсилювача, поки не буде перевірений вихідний сигнал кінцевого каскаду На кожному етапі перевіряється вихідна напруга і посилення, а також форма вихідного сигналу каскаду, яка не повинна відрізнятися від форми вхідного сигналу, що подається з генератора Покаскадного посилення і спотворення форми сигналу швидше за все визначаються осцилографічний методами

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)